Các địa phương cần đưa ra yêu cầu buộc người dân phải nghiêm khắc thực hiện các giải pháp chống dịch bằng công nghệ.


Chống dịch bằng công nghệ: Chuyển từ khuyến khích sang bắt buộc


Trước sự bùng phát mạnh của Covid-19, nhiều địa phương trên cả nước đã triển khai hướng dẫn người dân áp dụng các giải pháp công nghệ hỗ trợ phòng chống dịch. 


Khác với những đợt dịch trước đây, thay vì chỉ khuyến khích, các địa phương đang dần chuyển sang chiều hướng buộc người dân phải tuân thủ trong việc ứng dụng các giải pháp công nghệ phòng, chống Covid-19.


Để làm được điều này, nhiều địa phương đã ban hành các công điện khẩn với những hướng dẫn, yêu cầu cụ thể, thiết lập hệ thống giám sát, đồng thời ràng buộc trách nhiệm quản lý của cơ quan chuyên môn và chính quyền cơ sở.


Tại Hà Nội, Thành phố đã yêu cầu tất cả các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức nghiêm việc khai báo y tế bằng mã QR và ứng dụng CNTT trong phòng chống dịch. Đặc biệt, tất cả người dân khi quay trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đều phải khai báo y tế trên tokhaiyte.vn hoặc khai báo y tế bằng QR Code.


Hà Nội cũng yêu cầu người dân khi đi, đến (check in, check out) những địa điểm công cộng như chợ, siêu thị, nhà hàng, công viên, bến xe, bến tàu, bệnh viện… phải quét mã QR để ghi nhận nhằm khai báo y tế. 


Đây là cách lưu lại “mốc dịch tễ” của người dân để truy vết người nghi nhiễm Covid-19. Giải pháp này được thực hiện đồng thời với việc ghi nhận tiếp xúc gần bằng ứng dụng Bluezone trên smartphone. 


Với Bắc Ninh, UBND tỉnh này đã chỉ đạo Sở TT&TT tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn tỉnh cài đặt, sử dụng và khai báo y tế trên các ứng dụng NCOVI, Bluezone hoặc website tokhaiyte.vn. Nhờ vậy, lượng người sử dụng Bluezone tại Bắc Ninh đã tăng lên và đẩy tỉnh này vào top 5 địa phương tải Bluezone nhiều nhất. 


Sở Y tế Bắc Ninh cũng nhận được yêu cầu phải tăng cường ứng dụng CNTT để tìm kiếm, xác định các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm bệnh. Sở TT&TT Bắc Ninh còn thiết lập các “điểm kiểm dịch” và buộc người đi đường phải quét mã QR để khai báo y tế tại 4 chốt kiểm soát ở những vị trí tiếp giáp tỉnh. 


Tại một địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh là Bắc Giang, Sở TT&TT tỉnh này đã triển khai hệ thống phần mềm phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động.


Trong bối cảnh phải căng mình đối phó với dịch bệnh, Bắc Giang cũng đã đưa hệ thống khám chữa bệnh từ xa (Telehealth) vào vận hành khai thác. Sáng 17/5, Tiểu ban điều trị Covid-19 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch cũng đã tổ chức hội chẩn một số ca bệnh nặng thông qua hệ thống này. 


Cùng với Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Kon Tum, Lâm Đồng... cũng đã và đang triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong việc hỗ trợ phòng, chống dịch. 


Liên thông tối đa, “vá lỗ hổng” dữ liệu bản khai y tế


Vẫn còn đó những kẽ hở trong bộ giải pháp chống dịch Make in VietNam. Điều này có thể nhận thấy qua vụ việc của ông Thanh Hacinco. Đó là khi người dân lợi dụng lỗ hổng của hệ thống y tế và không tự giác cài đặt, khai báo. Trước thực tế này, “mắt xích” đầu tiên cần hiệu chỉnh là phải hệ thống hóa lại khâu dữ liệu. 


Trao đổi với Pv. VietNamNet, ông Nguyễn Trường Nam - Phó Cục trưởng Cục CNTT (Bộ Y tế) cho biết, đối với khai báo y tế toàn dân, người dân có thể khai báo qua 3 ứng dụng là NCOVI, Bluezone và Vietnam Health Declaration. 


Dữ liệu khai báo từ các ứng dụng này hiện đang được lưu trữ tại 2 nơi khác nhau. Cụ thể, dữ liệu bản ghi y tế của Vietnam Health Declaration được lưu tại Viettel. Trong khi đó, dữ liệu khai báo của người dân trên Bluezone và NCOVI lại được lưu tập trung tại Cục Tin học hoá (Bộ TT&TT). 


Sau khi được thu thập, dữ liệu về bản khai y tế sẽ được xử lý bởi CDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh) các tỉnh, các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền (VD: cảng hàng không, cơ sở khám chữa bệnh…).


Các dữ liệu này sau đó sẽ được sử dụng để kiểm soát, phân tích dữ liệu và phục vụ công tác truy vết các ca bệnh. Đối với địa phương, để thuận tiện cho công tác quản lý, CDC các tỉnh có thể khai thác dữ liệu khai báo y tế, xem được toàn bộ thông tin bao gồm cả lịch trình di chuyển.


Theo ông Nguyễn Trường Nam, nhiều đơn vị hiện vẫn sử dụng song song cả khai báo giấy lẫn khai báo điện tử. Trước thực trạng dữ liệu bản khai y tế vẫn còn phân tán, Cục CNTT (Bộ Y tế) đang làm việc với các đơn vị để thúc đẩy liên thông dữ liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về khai báo y tế.


Để việc liên thông dữ liệu khai báo y tế được trôi chảy hơn, ban chỉ đạo phòng dịch đã họp, và đi đến thống nhất rằng, các bản khai y tế của người dân trên ứng dụng Bluezone, NCOVI và Vietnam Health Declaration sẽ được quản lý, khai thác tập trung tại Bộ Y tế.


Trong một nỗ lực khác, cơ quan chức năng sẽ thiết lập số hotline (đường dây nóng) tiếp nhận thông tin phản ảnh khai báo y tế. Ngoài ra, các đội tình nguyện viên cũng sẽ được tổ chức để hướng dẫn người dân nếu gặp khó khăn trong việc khai báo y tế.


Cùng với động thái “vá lỗ hổng” dữ liệu đầu vào, còn một “lỗ hổng” lớn hơn mà các cơ quan chức năng cần “vá” lại. Đó chính là ý thức cộng đồng. Điều này chỉ có thể thành công nếu các địa phương đưa ra yêu cầu buộc người dân phải nghiêm khắc thực hiện các giải pháp chống dịch bằng công nghệ.


Trọng Đạt

De cong nghe tro thanh mot mui tan cong dai dich


Cac dia phuong can dua ra yeu cau buoc nguoi dan phai nghiem khac thuc hien cac giai phap chong dich bang cong nghe.


Chong dich bang cong nghe: Chuyen tu khuyen khich sang bat buoc


Truoc su bung phat manh cua Covid-19, nhieu dia phuong tren ca nuoc da trien khai huong dan nguoi dan ap dung cac giai phap cong nghe ho tro phong chong dich. 


Khac voi nhung dot dich truoc day, thay vi chi khuyen khich, cac dia phuong dang dan chuyen sang chieu huong buoc nguoi dan phai tuan thu trong viec ung dung cac giai phap cong nghe phong, chong Covid-19.


De lam duoc dieu nay, nhieu dia phuong da ban hanh cac cong dien khan voi nhung huong dan, yeu cau cu the, thiet lap he thong giam sat, dong thoi rang buoc trach nhiem quan ly cua co quan chuyen mon va chinh quyen co so.


Tai Ha Noi, Thanh pho da yeu cau tat ca cac so, ban, nganh va UBND cac quan, huyen, thi xa to chuc nghiem viec khai bao y te bang ma QR va ung dung CNTT trong phong chong dich. Dac biet, tat ca nguoi dan khi quay tro ve Ha Noi sau ky nghi le 30/4 va 1/5 deu phai khai bao y te tren tokhaiyte.vn hoac khai bao y te bang QR Code.


Ha Noi cung yeu cau nguoi dan khi di, den (check in, check out) nhung dia diem cong cong nhu cho, sieu thi, nha hang, cong vien, ben xe, ben tau, benh vien… phai quet ma QR de ghi nhan nham khai bao y te. 


Day la cach luu lai “moc dich te” cua nguoi dan de truy vet nguoi nghi nhiem Covid-19. Giai phap nay duoc thuc hien dong thoi voi viec ghi nhan tiep xuc gan bang ung dung Bluezone tren smartphone. 


Voi Bac Ninh, UBND tinh nay da chi dao So TT&TT tuyen truyen, van dong nguoi dan tren dia ban tinh cai dat, su dung va khai bao y te tren cac ung dung NCOVI, Bluezone hoac website tokhaiyte.vn. Nho vay, luong nguoi su dung Bluezone tai Bac Ninh da tang len va day tinh nay vao top 5 dia phuong tai Bluezone nhieu nhat. 


So Y te Bac Ninh cung nhan duoc yeu cau phai tang cuong ung dung CNTT de tim kiem, xac dinh cac truong hop co nguy co lay nhiem benh. So TT&TT Bac Ninh con thiet lap cac “diem kiem dich” va buoc nguoi di duong phai quet ma QR de khai bao y te tai 4 chot kiem soat o nhung vi tri tiep giap tinh. 


Tai mot dia phuong chiu anh huong nang ne cua dich benh la Bac Giang, So TT&TT tinh nay da trien khai he thong phan mem phong, chong va danh gia nguy co lay nhiem dich Covid-19 tai noi lam viec va ky tuc xa cho nguoi lao dong.


Trong boi canh phai cang minh doi pho voi dich benh, Bac Giang cung da dua he thong kham chua benh tu xa (Telehealth) vao van hanh khai thac. Sang 17/5, Tieu ban dieu tri Covid-19 cua Ban chi dao quoc gia phong, chong dich cung da to chuc hoi chan mot so ca benh nang thong qua he thong nay. 


Cung voi Ha Noi, Bac Ninh, Bac Giang nhieu tinh, thanh pho khac tren ca nuoc nhu Thua Thien Hue, Da Nang, Thanh Hoa, Kon Tum, Lam Dong... cung da va dang trien khai ap dung cac giai phap cong nghe trong viec ho tro phong, chong dich. 


Lien thong toi da, “va lo hong” du lieu ban khai y te


Van con do nhung ke ho trong bo giai phap chong dich Make in VietNam. Dieu nay co the nhan thay qua vu viec cua ong Thanh Hacinco. Do la khi nguoi dan loi dung lo hong cua he thong y te va khong tu giac cai dat, khai bao. Truoc thuc te nay, “mat xich” dau tien can hieu chinh la phai he thong hoa lai khau du lieu. 


Trao doi voi Pv. VietNamNet, ong Nguyen Truong Nam - Pho Cuc truong Cuc CNTT (Bo Y te) cho biet, doi voi khai bao y te toan dan, nguoi dan co the khai bao qua 3 ung dung la NCOVI, Bluezone va Vietnam Health Declaration. 


Du lieu khai bao tu cac ung dung nay hien dang duoc luu tru tai 2 noi khac nhau. Cu the, du lieu ban ghi y te cua Vietnam Health Declaration duoc luu tai Viettel. Trong khi do, du lieu khai bao cua nguoi dan tren Bluezone va NCOVI lai duoc luu tap trung tai Cuc Tin hoc hoa (Bo TT&TT). 


Sau khi duoc thu thap, du lieu ve ban khai y te se duoc xu ly boi CDC (Trung tam kiem soat va phong ngua dich benh) cac tinh, cac co quan, don vi theo tham quyen (VD: cang hang khong, co so kham chua benh…).


Cac du lieu nay sau do se duoc su dung de kiem soat, phan tich du lieu va phuc vu cong tac truy vet cac ca benh. Doi voi dia phuong, de thuan tien cho cong tac quan ly, CDC cac tinh co the khai thac du lieu khai bao y te, xem duoc toan bo thong tin bao gom ca lich trinh di chuyen.


Theo ong Nguyen Truong Nam, nhieu don vi hien van su dung song song ca khai bao giay lan khai bao dien tu. Truoc thuc trang du lieu ban khai y te van con phan tan, Cuc CNTT (Bo Y te) dang lam viec voi cac don vi de thuc day lien thong du lieu va xay dung co so du lieu tap trung ve khai bao y te.


De viec lien thong du lieu khai bao y te duoc troi chay hon, ban chi dao phong dich da hop, va di den thong nhat rang, cac ban khai y te cua nguoi dan tren ung dung Bluezone, NCOVI va Vietnam Health Declaration se duoc quan ly, khai thac tap trung tai Bo Y te.


Trong mot no luc khac, co quan chuc nang se thiet lap so hotline (duong day nong) tiep nhan thong tin phan anh khai bao y te. Ngoai ra, cac doi tinh nguyen vien cung se duoc to chuc de huong dan nguoi dan neu gap kho khan trong viec khai bao y te.


Cung voi dong thai “va lo hong” du lieu dau vao, con mot “lo hong” lon hon ma cac co quan chuc nang can “va” lai. Do chinh la y thuc cong dong. Dieu nay chi co the thanh cong neu cac dia phuong dua ra yeu cau buoc nguoi dan phai nghiem khac thuc hien cac giai phap chong dich bang cong nghe.


Trong Dat


Để công nghệ trở thành một mũi tấn công đại dịch

Các địa phương cần đưa ra yêu cầu buộc người dân phải nghiêm khắc thực hiện các giải pháp chống dịch bằng công nghệ.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: