Alibaba rót 400 triệu USD vào một tập đoàn bán lẻ Việt Nam

Alibaba và đối tác sẽ đầu tư 400 triệu USD vào một tập đoàn bán lẻ lớn của Việt Nam nhằm mở rộng kinh doanh tạp hóa trực tuyến tại Đông Nam Á.


Alibaba rót 400 triệu USD vào một tập đoàn bán lẻ Việt Nam

Theo thông báo đưa ra hôm 18/5, Alibaba và Baring Private Equity Asia dẫn đầu liên minh mua cổ phần phát hành mới của The CrownX với tổng giá trị tiền mặt 400 triệu USD, tương đương 5,5% tỉ lệ sở hữu sau phát hành. Thương vụ nâng định giá của The CrownX lên 6,9 tỷ USD. The CrownX thành lập năm 2020, là nền tảng tiêu dùng bán lẻ tích hợp, nắm giữ lợi ích của Masan tại MasanConsumerHoldings (MCH) và VinCommerce (VCM).


Theo Masan, công ty đang đàm phán với các nhà đầu tư khác cho khoản đầu tư từ 300 tới 400 triệu USD vào The CrownX, dự kiến khép lại trong năm nay.


Như một phần trong giao dịch, Masan sẽ hợp tác với Lazada – công ty con của Alibaba - để mở rộng kinh doanh điện tử tại Việt Nam. Alibaba đang tìm cách tăng cường hiện diện tại Đông Nam Á, quê hương của hơn 650 triệu người khi cạnh tranh và giám sát tại Trung Quốc ngày một căng thẳng. Báo cáo của Bain & Co, Google và Temasek chỉ ra nền kinh tế số Việt Nam có thể đạt 52 tỷ USD vào năm 2025.


Theo thông cáo, VinCommerce sẽ cung cấp hàng hóa cho sàn thương mại điện tử Lazada tại Việt Nam, biến các cửa hàng bán lẻ thành điểm nhận hàng đặt qua mạng. Hàng tạp hóa chiếm khoảng một nửa thị trường bán lẻ trong nước và 1/4 chi tiêu tiêu dùng song tỉ lệ lên mạng còn khá thấp.


Ông Danny Le, CEO Masan Group, cho biết ưu tiên trước mắt của tập đoàn là hiện đại hóa thị trường tạp hóa Việt Nam, phát triển xu hướng tiêu dùng chưa từng có, từ phân loại tới trải nghiệm mua sắm. The Crownx X đặt mục tiêu tổng giá trị giao dịch hàng hóa trực tuyến chiếm tối thiểu 5% tổng doanh số trong các năm tới.


Du Lam (Theo Bloomberg)

Alibaba rot 400 trieu USD vao mot tap doan ban le Viet Nam


Alibaba va doi tac se dau tu 400 trieu USD vao mot tap doan ban le lon cua Viet Nam nham mo rong kinh doanh tap hoa truc tuyen tai Dong Nam A.


Alibaba rot 400 trieu USD vao mot tap doan ban le Viet Nam

Theo thong bao dua ra hom 18/5, Alibaba va Baring Private Equity Asia dan dau lien minh mua co phan phat hanh moi cua The CrownX voi tong gia tri tien mat 400 trieu USD, tuong duong 5,5% ti le so huu sau phat hanh. Thuong vu nang dinh gia cua The CrownX len 6,9 ty USD. The CrownX thanh lap nam 2020, la nen tang tieu dung ban le tich hop, nam giu loi ich cua Masan tai MasanConsumerHoldings (MCH) va VinCommerce (VCM).


Theo Masan, cong ty dang dam phan voi cac nha dau tu khac cho khoan dau tu tu 300 toi 400 trieu USD vao The CrownX, du kien khep lai trong nam nay.


Nhu mot phan trong giao dich, Masan se hop tac voi Lazada – cong ty con cua Alibaba - de mo rong kinh doanh dien tu tai Viet Nam. Alibaba dang tim cach tang cuong hien dien tai Dong Nam A, que huong cua hon 650 trieu nguoi khi canh tranh va giam sat tai Trung Quoc ngay mot cang thang. Bao cao cua Bain & Co, Google va Temasek chi ra nen kinh te so Viet Nam co the dat 52 ty USD vao nam 2025.


Theo thong cao, VinCommerce se cung cap hang hoa cho san thuong mai dien tu Lazada tai Viet Nam, bien cac cua hang ban le thanh diem nhan hang dat qua mang. Hang tap hoa chiem khoang mot nua thi truong ban le trong nuoc va 1/4 chi tieu tieu dung song ti le len mang con kha thap.


Ong Danny Le, CEO Masan Group, cho biet uu tien truoc mat cua tap doan la hien dai hoa thi truong tap hoa Viet Nam, phat trien xu huong tieu dung chua tung co, tu phan loai toi trai nghiem mua sam. The Crownx X dat muc tieu tong gia tri giao dich hang hoa truc tuyen chiem toi thieu 5% tong doanh so trong cac nam toi.


Du Lam (Theo Bloomberg)


Alibaba rót 400 triệu USD vào một tập đoàn bán lẻ Việt Nam

Alibaba và đối tác sẽ đầu tư 400 triệu USD vào một tập đoàn bán lẻ lớn của Việt Nam nhằm mở rộng kinh doanh tạp hóa trực tuyến tại Đông Nam Á.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: