Hướng dẫn đăng ký VssID trên điện thoại

Mới đây VssID được cập nhật tính năng đăng ký tài khoản ngay trên ứng dụng Bảo hiểm xã hội số này, tăng sự tiện ích đáng kể. VssID còn hỗ trợ tra cứu nhanh mã số BHXH...


Để sử dụng VssID, ứng dụng Bảo hiểm xã hội số, người dân cần tải về điện thoại tùy theo nền tảng hệ điều hành Android hay iOS. Trên trình duyệt điện thoại, người dân có thể đăng ký tài khoản VssID ở địa chỉ dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn giống như trên máy tính. Mới đây VssID còn được cập nhật tính năng đăng ký ngay trên ứng dụng.


VssID là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam. Nhờ đó, người tham gia BHXH có thể tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm, theo dõi lịch sử thụ hưởng các chế độ BHXH, quản lý thẻ BHYT và sổ khám chữa bệnh... Vì tiện ích như vậy nên ứng dụng khá được quan tâm.


Cách đăng ký VssID trên điện thoại


Sau khi tải về phiên bản ứng dụng VssID mới nhất, mọi người sẽ thấy trên màn hình đăng nhập có đường dẫn "Đăng ký tài khoản". Khi ứng dụng đề nghị được cấp quyền chụp ảnh quay video, bạn có thể bấm "Allow" để đồng ý.


Hướng dẫn đăng ký VssID trên điện thoại
Sau khi tải về phiên bản ứng dụng VssID mới nhất, mọi người sẽ thấy trên màn hình đăng nhập có đường dẫn "Đăng ký tài khoản".
Hướng dẫn đăng ký VssID trên điện thoại
Khi ứng dụng đề nghị được cấp quyền chụp ảnh quay video, bạn có thể bấm "Allow" để đồng ý.

Bước tiếp theo, người dân thực hiện kê khai thông tin cá nhân được yêu cầu, bao gồm họ tên, mã số BHXH, số điện thoại, ảnh thẻ, ảnh chụp giấy tờ tùy thân mặt trước và mặt sau...


Lưu ý khi đăng ký tài khoản VssID, người dân sẽ cần mã số BHXH. Bên cạnh tra cứu mã số BHXH trên Cổng thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam như hướng dẫn ở đây, VssID còn hỗ trợ tra cứu nhanh nếu người dùng bấm biểu tượng mã QR.


Hướng dẫn đăng ký VssID trên điện thoại
Người dân thực hiện kê khai thông tin cá nhân được yêu cầu, bao gồm họ tên, mã số BHXH, số điện thoại... VssID hỗ trợ tra cứu nhanh mã số BHXH nếu người dùng bấm biểu tượng mã QR bên phải.

Sau khi hoàn thành đăng ký, màn hình sẽ xuất ra bản tờ khai. Hãy in tờ khai này, ký tên, ghi rõ họ tên và nộp cho cơ quan BHXH theo phương thức đã chọn. Khi nộp hồ sơ, người dân cần xuất trình CMND, hoặc thẻ CCCD, hoặc Hộ chiếu.


Hướng dẫn đăng ký VssID trên điện thoại
Sau khi hoàn thành đăng ký, màn hình sẽ xuất ra bản tờ khai.

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày khai tờ khai, nếu cá nhân không đến cơ quan BHXH để nộp hồ sơ thì thông tin về tờ khai điện tử sẽ tự động xóa trên Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam.


Nếu hồ sơ hợp lệ, hệ thống sẽ cấp và kích hoạt tài khoản sử dụng. Người đăng ký sẽ nhận được thông báo chấp thuận kèm thông tin tài khoản giao dịch BHXH điện tử trong địa chỉ email (nếu có), và gửi tin nhắn về số điện thoại.


Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, người dân cũng sẽ nhận được thông báo về việc không chấp nhận đăng ký sử dụng dịch vụ. Lúc này, người dân căn cứ thông báo để chỉnh sửa thông tin, hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi đã đăng ký.


Anh Hào

Huong dan dang ky VssID tren dien thoai


Moi day VssID duoc cap nhat tinh nang dang ky tai khoan ngay tren ung dung Bao hiem xa hoi so nay, tang su tien ich dang ke. VssID con ho tro tra cuu nhanh ma so BHXH...


De su dung VssID, ung dung Bao hiem xa hoi so, nguoi dan can tai ve dien thoai tuy theo nen tang he dieu hanh Android hay iOS. Tren trinh duyet dien thoai, nguoi dan co the dang ky tai khoan VssID o dia chi dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn giong nhu tren may tinh. Moi day VssID con duoc cap nhat tinh nang dang ky ngay tren ung dung.


VssID la ung dung tren nen tang thiet bi di dong cua Bao hiem xa hoi (BHXH) Viet Nam. Nho do, nguoi tham gia BHXH co the tra cuu qua trinh tham gia bao hiem, theo doi lich su thu huong cac che do BHXH, quan ly the BHYT va so kham chua benh... Vi tien ich nhu vay nen ung dung kha duoc quan tam.


Cach dang ky VssID tren dien thoai


Sau khi tai ve phien ban ung dung VssID moi nhat, moi nguoi se thay tren man hinh dang nhap co duong dan "Dang ky tai khoan". Khi ung dung de nghi duoc cap quyen chup anh quay video, ban co the bam "Allow" de dong y.


Huong dan dang ky VssID tren dien thoai
Sau khi tai ve phien ban ung dung VssID moi nhat, moi nguoi se thay tren man hinh dang nhap co duong dan "Dang ky tai khoan".
Huong dan dang ky VssID tren dien thoai
Khi ung dung de nghi duoc cap quyen chup anh quay video, ban co the bam "Allow" de dong y.

Buoc tiep theo, nguoi dan thuc hien ke khai thong tin ca nhan duoc yeu cau, bao gom ho ten, ma so BHXH, so dien thoai, anh the, anh chup giay to tuy than mat truoc va mat sau...


Luu y khi dang ky tai khoan VssID, nguoi dan se can ma so BHXH. Ben canh tra cuu ma so BHXH tren Cong thong tin Bao hiem xa hoi Viet Nam nhu huong dan o day, VssID con ho tro tra cuu nhanh neu nguoi dung bam bieu tuong ma QR.


Huong dan dang ky VssID tren dien thoai
Nguoi dan thuc hien ke khai thong tin ca nhan duoc yeu cau, bao gom ho ten, ma so BHXH, so dien thoai... VssID ho tro tra cuu nhanh ma so BHXH neu nguoi dung bam bieu tuong ma QR ben phai.

Sau khi hoan thanh dang ky, man hinh se xuat ra ban to khai. Hay in to khai nay, ky ten, ghi ro ho ten va nop cho co quan BHXH theo phuong thuc da chon. Khi nop ho so, nguoi dan can xuat trinh CMND, hoac the CCCD, hoac Ho chieu.


Huong dan dang ky VssID tren dien thoai
Sau khi hoan thanh dang ky, man hinh se xuat ra ban to khai.

Trong thoi gian 10 ngay ke tu ngay khai to khai, neu ca nhan khong den co quan BHXH de nop ho so thi thong tin ve to khai dien tu se tu dong xoa tren Cong dich vu cong cua BHXH Viet Nam.


Neu ho so hop le, he thong se cap va kich hoat tai khoan su dung. Nguoi dang ky se nhan duoc thong bao chap thuan kem thong tin tai khoan giao dich BHXH dien tu trong dia chi email (neu co), va gui tin nhan ve so dien thoai.


Trong truong hop ho so khong hop le, nguoi dan cung se nhan duoc thong bao ve viec khong chap nhan dang ky su dung dich vu. Luc nay, nguoi dan can cu thong bao de chinh sua thong tin, hoac lien he voi co quan BHXH noi da dang ky.


Anh Hao


Hướng dẫn đăng ký VssID trên điện thoại

Mới đây VssID được cập nhật tính năng đăng ký tài khoản ngay trên ứng dụng Bảo hiểm xã hội số này, tăng sự tiện ích đáng kể. VssID còn hỗ trợ tra cứu nhanh mã số BHXH...
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: