Vingroup chuyển giao dự án sản xuất thiết bị viễn thông 5G sang Viettel

Vingroup vừa chuyển giao miễn phí cho Viettel toàn bộ dự án sản xuất thiết bị viễn thông 5G gồm trang thiết bị nghiên cứu, kết quả nghiên cứu thiết bị và đội ngũ nhân sự.


Vingroup chuyển giao dự án sản xuất thiết bị viễn thông 5G sang Viettel - Ảnh 1.

Theo thỏa thuận của lãnh đạo 2 tập đoàn ngày 19/3/2021, Vingroup chuyển giao miễn phí cho Viettel toàn bộ dự án gồm trang thiết bị nghiên cứu đã đầu tư, hệ thống tri thức cùng các kết quả nghiên cứu đã đạt được và đội ngũ nhân sự trực thuộc.Lễ chuyển giao Dự án Nghiên cứu phát triển trạm gốc 5G gNodeB từ Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart (thuộc Tập đoàn Vingroup) cho Tổng công ty Công nghệ cao Viettel (VTH - thuộc Tập đoàn Viettel) vừa được hai bên tiến hành.


Ông Nguyễn Vũ Hà, Tổng Giám đốc Tổng Công ty VHT đánh giá, việc chuyển giao dự án phát triển hệ thống trạm gốc di động 5G gNodeB từ Vingroup về Viettel sẽ giúp phát huy thế mạnh của từng bên: Viettel tập trung phát triển mạng lõi viễn thông và trạm EnodeB; Vingroup tập trung nghiên cứu phát triển thiết bị đầu cuối 5G.


Trước đó, tháng 10/2020 Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel và Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển hệ thống trạm gốc di động 5G gNodeB.


Tháng 11/2020, Viettel đã chính thức kinh doanh thử nghiệm thương mại 5G.


Sự chuyển giao nghiên cứu từ Tập đoàn Vingroup cho Viettel là bước đi chiến lược của hai tập đoàn góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển.Lấy linkVingroup chuyen giao du an san xuat thiet bi vien thong 5G sang Viettel


Vingroup vua chuyen giao mien phi cho Viettel toan bo du an san xuat thiet bi vien thong 5G gom trang thiet bi nghien cuu, ket qua nghien cuu thiet bi va doi ngu nhan su.


Vingroup chuyen giao du an san xuat thiet bi vien thong 5G sang Viettel - Anh 1.

Theo thoa thuan cua lanh dao 2 tap doan ngay 19/3/2021, Vingroup chuyen giao mien phi cho Viettel toan bo du an gom trang thiet bi nghien cuu da dau tu, he thong tri thuc cung cac ket qua nghien cuu da dat duoc va doi ngu nhan su truc thuoc.Le chuyen giao Du an Nghien cuu phat trien tram goc 5G gNodeB tu Cong ty Co phan Nghien cuu va San xuat VinSmart (thuoc Tap doan Vingroup) cho Tong cong ty Cong nghe cao Viettel (VTH - thuoc Tap doan Viettel) vua duoc hai ben tien hanh.


Ong Nguyen Vu Ha, Tong Giam doc Tong Cong ty VHT danh gia, viec chuyen giao du an phat trien he thong tram goc di dong 5G gNodeB tu Vingroup ve Viettel se giup phat huy the manh cua tung ben: Viettel tap trung phat trien mang loi vien thong va tram EnodeB; Vingroup tap trung nghien cuu phat trien thiet bi dau cuoi 5G.


Truoc do, thang 10/2020 Tong cong ty Cong nghiep Cong nghe cao Viettel va Cong ty Co phan Nghien cuu va San xuat VinSmart da ky thoa thuan hop tac phat trien he thong tram goc di dong 5G gNodeB.


Thang 11/2020, Viettel da chinh thuc kinh doanh thu nghiem thuong mai 5G.


Su chuyen giao nghien cuu tu Tap doan Vingroup cho Viettel la buoc di chien luoc cua hai tap doan gop phan day nhanh qua trinh phat trien.Lay link

Vingroup chuyển giao dự án sản xuất thiết bị viễn thông 5G sang Viettel

Vingroup vừa chuyển giao miễn phí cho Viettel toàn bộ dự án sản xuất thiết bị viễn thông 5G gồm trang thiết bị nghiên cứu, kết quả nghiên cứu thiết bị và đội ngũ nhân sự.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: