Tổng cục Thống kê thành lập Tổ xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê về kinh tế số

Một nhiệm vụ của Tổ xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê về kinh tế số là nghiên cứu, xây dựng phương pháp mới trong thu thập dữ liệu nhằm đo lường tác động của chuyển động số lên các mặt kinh tế - xã hội và người dân.


Tổng cục Thống kê thành lập Tổ xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê về kinh tế số
Tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ KH&ĐT chủ trì nghiên cứu, xây dựng và ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê về kinh tế số. (Ảnh minh họa)

Tổ xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê về kinh tế số vừa được Tổng cục Thống kê, Bộ KH&ĐT thành lập.


Gồm có 21 thành viên, Tổ xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê về kinh tế số có Tổ trưởng là ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; Tổ phó thường trực là Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê, Tổng cục Thống kê.


Ba Tổ phó của Tổ xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê về kinh tế số là các ông: Lê Nam Trung, Phó Vụ trưởng  Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ TT&TT; Nguyễn Trọng Đường, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT; Đào Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Bộ KH&CN.


Tổ xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê về kinh tế số có các nhiệm vụ: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê về kinh tế số; Nghiên cứu, xây dựng phương pháp mới trong thu thập dữ liệu nhằm đo lường tác động của chuyển động số lên các mặt kinh tế - xã hội và người dân.


Tổ cũng có nhiệm vụ dự thảo Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê về kinh tế số trình Bộ trưởng Bộ KH&ĐT ban hành. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Tổ do Tổ trưởng phân công.


Kinh tế số là 1 trong 3 trụ cột của Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 3/6/2020. Chương trình xác định tầm nhìn đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.


Cũng theo Chương trình, một trong những nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao Bộ KH&ĐT chủ trì là nghiên cứu, xây dựng và ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê về kinh tế số; xây dựng phương pháp mới trong thu thập dữ liệu nhằm đo lường tác động của chuyển đổi số lên các mặt kinh tế - xã hội và người dân; định kỳ công bố.


Ngoài ra, việc Tổng cục Thông kê, Bộ KH&ĐT thành lập Tổ xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê về kinh tế số có cả các thành viên đến từ các đơn vị thuộc Bộ TT&TT cũng thể hiện sự hợp tác, phối hợp giữa 2 cơ quan trong công tác thống kê và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê, theo như quy chế phối hợp đã được Tổng cục Thống kê ký kết với Bộ TT&TT hồi tháng 7/2020.


M.T

Tong cuc Thong ke thanh lap To xay dung he thong chi tieu thong ke ve kinh te so


Mot nhiem vu cua To xay dung he thong chi tieu thong ke ve kinh te so la nghien cuu, xay dung phuong phap moi trong thu thap du lieu nham do luong tac dong cua chuyen dong so len cac mat kinh te - xa hoi va nguoi dan.

Tổng cục Thống kê thành lập Tổ xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê về kinh tế số

Một nhiệm vụ của Tổ xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê về kinh tế số là nghiên cứu, xây dựng phương pháp mới trong thu thập dữ liệu nhằm đo lường tác động của chuyển động số lên các mặt kinh tế - xã hội và người dân.
Tổng cục Thống kê thành lập Tổ xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê về kinh tế số
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: