Cư dân mạng với muôn kiểu lách luật để “báo chốt” 141 và CSGT trên Facebook

Thay vì thông báo địa điểm một cách cụ thể, nhiều cư dân mạng đã sử dụng “mật mã” hay làm thơ… để báo những địa điểm mà tổ tuần tra 141 và CSGT đang làm nhiệm vụ, nhằm qua mặt cơ quan chức năng.


Bị xử phạt vì “chỉ điểm” chốt tuần tra 141 tại Hà Nội


Ngày 25/6 vừa qua, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội đã xử lý một trường thường xuyên “chỉ điểm” những vị trí có chốt tuần tra của tổ công tác 141 trên mạng xã hội Facebook.


Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhóm Facebook có tên “Báo chốt 141 Hà Nội” đã thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh về vị trí các tổ công tác 141, Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên địa bàn thành phố, để những ai vi phạm luật như đi xe khi đã sử dụng rượu bia, không đội mũ bảo hiểm hay thậm chí mang theo chất cấm trong người… biết các địa điểm này để tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt.


Cư dân mạng với muôn kiểu lách luật để “báo chốt” 141 và CSGT trên Facebook - 1

Thông tin về vị trí có mặt lực lượng 141 và cảnh sát giao thông được chỉ cụ thể trên Facebook


Quá trình xác minh, lực lượng chức năng đã làm rõ và triệu tập một thành viên trong ban quản lý của nhóm là V.N.A. (SN 1994, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) lên làm việc.


Trong thời gian hoạt động trong nhóm, V.N.A. đã đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh có nội dung chỉ điểm, cung cấp thông tin, vị trí của các tổ công tác 141, Cảnh sát giao thông hoạt động trên các tuyến đường, tuyến phố cụ thể trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Căn cứ điểm e Khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, với hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật, V.N.A. sẽ bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.


Trước đó, nhiều trường hợp thành lập các nhóm “báo chốt” cảnh sát giao thông trên Facebook tại các tỉnh thành khác tại Việt Nam cũng đã bị cơ quan chức năng phát hiện và xử phạt hành chính.


Biến tướng của hành vi “chỉ điểm” chốt 141 trên mạng xã hội


Sau trường hợp V.N.A. bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính, các hình thức “báo chốt 141” trên Facebook cũng đã “biến tướng” để qua mặt cơ quan chức năng.


Thay vì thông báo địa điểm cụ thể của các chốt cảnh sát đang làm nhiệm vụ, nhiều cư dân mạng đã sử dụng nhiều hình thức khác nhau, từ làm thơ, sử dụng mật mã, hình ảnh theo dạng “đuổi hình bắt chữ” hay thậm chí cả dạng… phương trình hóa học để thông báo về vị trí có mặt lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ.


Dĩ nhiên, để hiểu được những dạng “mật mã” để “chỉ điểm” chốt 141 như thế này đòi hỏi cư dân mạng cũng phải có những kiến thức nhất định và phải “động não” để có thể hiểu được ý nghĩa của những lời gợi ý này.


Cư dân mạng với muôn kiểu lách luật để “báo chốt” 141 và CSGT trên Facebook - 2

Sử dụng mã QR Code để thông báo địa điểm chốt cảnh sát đang làm nhiệm vụ


Cư dân mạng với muôn kiểu lách luật để “báo chốt” 141 và CSGT trên Facebook - 3

Báo chốt dưới dạng tọa độ cụ thể


Cư dân mạng với muôn kiểu lách luật để “báo chốt” 141 và CSGT trên Facebook - 4

Địa điểm “chân cầu Nhật Tân” được thông báo dưới dạng “đuổi hình bắt chữ”


Cư dân mạng với muôn kiểu lách luật để “báo chốt” 141 và CSGT trên Facebook - 5

Làm thơ để thông báo địa điểm có chốt 141…


Cư dân mạng với muôn kiểu lách luật để “báo chốt” 141 và CSGT trên Facebook - 6

… hoặc thậm chí sử dụng mật mã dạng Morse để “báo chốt”


Nguy hiểm khôn lường từ hành vi “báo chốt”


Nhiều cư dân mạng cho ràng hành vi “báo chốt” của cơ quan chức năng là hành động “nghĩa tình”, giúp cho những người tham gia giao thông tránh bị xử phạt bởi các hành vi vi phạm luật giao thông của mình.


Tuy nhiên, trên thực tế, đây là một hành động hết sức nguy hiểm. Hãy thử tưởng tượng nếu những người tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia, nhưng vì biết được vị trí lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ nên vẫn tiếp tục chạy xe trên đường, điều này sẽ dẫn đến nguy cơ gây tai nạn giao thông hết sức nguy hiểm.


Ngoài ra, việc báo vị trí của lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ trên mạng xã hội có thể giúp cho những kẻ tàng trữ và buôn bán hàng cấm, chất ma túy hoặc tàng trữ vũ khí nguy hiểm, thậm chí đối tượng đang bị truy nã… có thể tránh được cơ quan chức năng để thực hiện các hành vi phạm tội của mình.


Hơn ai hết, cư dân mạng cần phải nhận thức được những nguy hiểm tiềm tàng của hành vi “báo chốt” lực lượng cảnh sát trên mạng xã hội để từ đó không tiếp tục tái diễn hành vi này, dù bằng hình thức nào đi chăng nữa.


Hiện tại trên Facebook vẫn còn tồn tại nhiều nhóm hoạt động dưới dạng riêng tư và công khai để các thành viên có thể “báo chốt” lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Hy vọng cơ quan chức năng sẽ tiếp tục có các hành vi xử lý những nhóm Facebook xem thường pháp luật này.


(Theo Dân Trí)

Cu dan mang voi muon kieu lach luat de “bao chot” 141 va CSGT tren Facebook


Thay vi thong bao dia diem mot cach cu the, nhieu cu dan mang da su dung “mat ma” hay lam tho… de bao nhung dia diem ma to tuan tra 141 va CSGT dang lam nhiem vu, nham qua mat co quan chuc nang.


Bi xu phat vi “chi diem” chot tuan tra 141 tai Ha Noi


Ngay 25/6 vua qua, Cong an TP Ha Noi cho biet, Phong An ninh mang va phong chong toi pham su dung cong nghe cao - Cong an TP Ha Noi da xu ly mot truong thuong xuyen “chi diem” nhung vi tri co chot tuan tra cua to cong tac 141 tren mang xa hoi Facebook.


Truoc do, Phong An ninh mang va phong chong toi pham su dung cong nghe cao phat hien nhom Facebook co ten “Bao chot 141 Ha Noi” da thuong xuyen dang tai cac bai viet, hinh anh ve vi tri cac to cong tac 141, Canh sat giao thong dang lam nhiem vu tren dia ban thanh pho, de nhung ai vi pham luat nhu di xe khi da su dung ruou bia, khong doi mu bao hiem hay tham chi mang theo chat cam trong nguoi… biet cac dia diem nay de tranh bi co quan chuc nang kiem tra, xu phat.


Cu dan mang voi muon kieu lach luat de “bao chot” 141 va CSGT tren Facebook - 1

Thong tin ve vi tri co mat luc luong 141 va canh sat giao thong duoc chi cu the tren Facebook


Qua trinh xac minh, luc luong chuc nang da lam ro va trieu tap mot thanh vien trong ban quan ly cua nhom la V.N.A. (SN 1994, tru tai Hai Ba Trung, Ha Noi) len lam viec.


Trong thoi gian hoat dong trong nhom, V.N.A. da dang tai nhieu bai viet, hinh anh co noi dung chi diem, cung cap thong tin, vi tri cua cac to cong tac 141, Canh sat giao thong hoat dong tren cac tuyen duong, tuyen pho cu the tren dia ban thanh pho Ha Noi.


Can cu diem e Khoan 3 Dieu 102 Nghi dinh 15/2020/ND-CP cua Chinh phu, voi hanh vi thu thap, xu ly va su dung thong tin cua to chuc, ca nhan khac ma khong duoc su dong y hoac sai muc dich theo quy dinh cua phap luat, V.N.A. se bi xu phat tu 10 den 20 trieu dong.


Truoc do, nhieu truong hop thanh lap cac nhom “bao chot” canh sat giao thong tren Facebook tai cac tinh thanh khac tai Viet Nam cung da bi co quan chuc nang phat hien va xu phat hanh chinh.


Bien tuong cua hanh vi “chi diem” chot 141 tren mang xa hoi


Sau truong hop V.N.A. bi co quan chuc nang xu phat hanh chinh, cac hinh thuc “bao chot 141” tren Facebook cung da “bien tuong” de qua mat co quan chuc nang.


Thay vi thong bao dia diem cu the cua cac chot canh sat dang lam nhiem vu, nhieu cu dan mang da su dung nhieu hinh thuc khac nhau, tu lam tho, su dung mat ma, hinh anh theo dang “duoi hinh bat chu” hay tham chi ca dang… phuong trinh hoa hoc de thong bao ve vi tri co mat luc luong canh sat dang lam nhiem vu.


Di nhien, de hieu duoc nhung dang “mat ma” de “chi diem” chot 141 nhu the nay doi hoi cu dan mang cung phai co nhung kien thuc nhat dinh va phai “dong nao” de co the hieu duoc y nghia cua nhung loi goi y nay.


Cu dan mang voi muon kieu lach luat de “bao chot” 141 va CSGT tren Facebook - 2

Su dung ma QR Code de thong bao dia diem chot canh sat dang lam nhiem vu


Cu dan mang voi muon kieu lach luat de “bao chot” 141 va CSGT tren Facebook - 3

Bao chot duoi dang toa do cu the


Cu dan mang voi muon kieu lach luat de “bao chot” 141 va CSGT tren Facebook - 4

Dia diem “chan cau Nhat Tan” duoc thong bao duoi dang “duoi hinh bat chu”


Cu dan mang voi muon kieu lach luat de “bao chot” 141 va CSGT tren Facebook - 5

Lam tho de thong bao dia diem co chot 141…


Cu dan mang voi muon kieu lach luat de “bao chot” 141 va CSGT tren Facebook - 6

… hoac tham chi su dung mat ma dang Morse de “bao chot”


Nguy hiem khon luong tu hanh vi “bao chot”


Nhieu cu dan mang cho rang hanh vi “bao chot” cua co quan chuc nang la hanh dong “nghia tinh”, giup cho nhung nguoi tham gia giao thong tranh bi xu phat boi cac hanh vi vi pham luat giao thong cua minh.


Tuy nhien, tren thuc te, day la mot hanh dong het suc nguy hiem. Hay thu tuong tuong neu nhung nguoi tham gia giao thong sau khi da su dung ruou bia, nhung vi biet duoc vi tri luc luong canh sat dang lam nhiem vu nen van tiep tuc chay xe tren duong, dieu nay se dan den nguy co gay tai nan giao thong het suc nguy hiem.


Ngoai ra, viec bao vi tri cua luc luong canh sat dang lam nhiem vu tren mang xa hoi co the giup cho nhung ke tang tru va buon ban hang cam, chat ma tuy hoac tang tru vu khi nguy hiem, tham chi doi tuong dang bi truy na… co the tranh duoc co quan chuc nang de thuc hien cac hanh vi pham toi cua minh.


Hon ai het, cu dan mang can phai nhan thuc duoc nhung nguy hiem tiem tang cua hanh vi “bao chot” luc luong canh sat tren mang xa hoi de tu do khong tiep tuc tai dien hanh vi nay, du bang hinh thuc nao di chang nua.


Hien tai tren Facebook van con ton tai nhieu nhom hoat dong duoi dang rieng tu va cong khai de cac thanh vien co the “bao chot” luc luong canh sat dang lam nhiem vu. Hy vong co quan chuc nang se tiep tuc co cac hanh vi xu ly nhung nhom Facebook xem thuong phap luat nay.


(Theo Dan Tri)


Cư dân mạng với muôn kiểu lách luật để “báo chốt” 141 và CSGT trên Facebook

Thay vì thông báo địa điểm một cách cụ thể, nhiều cư dân mạng đã sử dụng “mật mã” hay làm thơ… để báo những địa điểm mà tổ tuần tra 141 và CSGT đang làm nhiệm vụ, nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: