Thành lập hệ thống chứng nhận tiêm vắc-xin phòng Covid-19 bản điện tử

Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin Covid-19 bản điện tử nếu được triển khai rộng sẽ đưa mọi người trở lại cơ quan, công sở, trường học, cũng như các điểm sự kiện công cộng như trước đây.


Microsoft, công ty bảo hiểm sức khỏe Cigna Corp, cùng trung tâm y học Mayo Clinic vừa tham gia thành lập liên minh phát triển hồ sơ điện tử cho những người được tiêm vắc-xin Covid-19. Tổ chức này được gọi là Sáng kiến ​​Chứng nhận Tiêm chủng.


Mục tiêu chính của dự án là hỗ trợ mọi người lưu trữ bản sao điện tử của giấy chứng nhận tiêm chủng, trong một ví điện tử mà họ tự lựa chọn. Một số công ty công nghệ khác tham gia liên minh ​​bao gồm Salesforce, Oracle và Cerner.


Đại diện của tổ chức phi lợi nhuận Mitre Corp, một trong những thành viên ban đầu, khẳng định liên minh từ đầu đã hợp tác với các bệnh viện hay nhà thuốc đang quản lý vắc-xin.


Thành lập hệ thống chứng nhận tiêm vắc-xin phòng Covid-19 bản điện tử
Trong hình là giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin Covid-19 bản giấy in ở Mỹ hiện nay.

Theo Joan Harvey, giám đốc của Evernorth, công ty dịch vụ y tế thuộc Cigna, chia sẻ, giấy chứng nhận điện tử nếu được triển khai rộng sẽ đưa mọi người trở lại cơ quan, công sở, trường học, cũng như các điểm sự kiện công cộng như trước đây.


Tất nhiên, việc sử dụng chứng nhận tiêm chủng điện tử này cần có sự đảm bảo dữ liệu cá nhân, nhưng đó sẽ là hồ sơ cần có để vào lớp học, đến cơ quan, hay tham gia các buổi hòa nhạc trong tương lai.


Tại Mỹ, vắc-xin của Pfizer Inc và Moderna đã bắt đầu được phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Những người được tiêm chủng sẽ được cấp thẻ hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng, dù vậy phương thức này chưa thuận tiện để lưu trữ và chia sẻ.


Anh Hào(Theo Reuters)

Thanh lap he thong chung nhan tiem vac-xin phong Covid-19 ban dien tu


Giay chung nhan tiem chung vac-xin Covid-19 ban dien tu neu duoc trien khai rong se dua moi nguoi tro lai co quan, cong so, truong hoc, cung nhu cac diem su kien cong cong nhu truoc day.


Microsoft, cong ty bao hiem suc khoe Cigna Corp, cung trung tam y hoc Mayo Clinic vua tham gia thanh lap lien minh phat trien ho so dien tu cho nhung nguoi duoc tiem vac-xin Covid-19. To chuc nay duoc goi la Sang kien ​​Chung nhan Tiem chung.


Muc tieu chinh cua du an la ho tro moi nguoi luu tru ban sao dien tu cua giay chung nhan tiem chung, trong mot vi dien tu ma ho tu lua chon. Mot so cong ty cong nghe khac tham gia lien minh ​​bao gom Salesforce, Oracle va Cerner.


Dai dien cua to chuc phi loi nhuan Mitre Corp, mot trong nhung thanh vien ban dau, khang dinh lien minh tu dau da hop tac voi cac benh vien hay nha thuoc dang quan ly vac-xin.


Thanh lap he thong chung nhan tiem vac-xin phong Covid-19 ban dien tu
Trong hinh la giay chung nhan tiem chung vac-xin Covid-19 ban giay in o My hien nay.

Theo Joan Harvey, giam doc cua Evernorth, cong ty dich vu y te thuoc Cigna, chia se, giay chung nhan dien tu neu duoc trien khai rong se dua moi nguoi tro lai co quan, cong so, truong hoc, cung nhu cac diem su kien cong cong nhu truoc day.


Tat nhien, viec su dung chung nhan tiem chung dien tu nay can co su dam bao du lieu ca nhan, nhung do se la ho so can co de vao lop hoc, den co quan, hay tham gia cac buoi hoa nhac trong tuong lai.


Tai My, vac-xin cua Pfizer Inc va Moderna da bat dau duoc phep su dung trong truong hop khan cap. Nhung nguoi duoc tiem chung se duoc cap the hoac giay chung nhan tiem chung, du vay phuong thuc nay chua thuan tien de luu tru va chia se.


Anh Hao(Theo Reuters)


Thành lập hệ thống chứng nhận tiêm vắc-xin phòng Covid-19 bản điện tử

Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin Covid-19 bản điện tử nếu được triển khai rộng sẽ đưa mọi người trở lại cơ quan, công sở, trường học, cũng như các điểm sự kiện công cộng như trước đây.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: