Sẽ có iPad và Macbook "Made in Vietnam"?

Reuters đưa tin, Foxconn có thể chuyển một phần hoạt động sản xuất iPad và MacBook từ Trung Quốc sang Việt Nam. Sự thay đổi này được cho là để tránh tác động của cuộc chiến thương mại.


Apple đã yêu cầu Foxconn di dời hoạt động sản xuất một phần iPad và MacBook sang Việt Nam, Reuters cho biết.


Nguồn tin của Reuters nói: “Động thái này đã được Apple yêu cầu. Họ muốn đa dạng hóa sản xuất sau khi cuộc chiến thương mại nổ ra".


Theo nguồn tin của Reuters, các dây chuyền lắp ráp dự kiến ​​sẽ bắt đầu được sản xuất vào nửa đầu năm sau tại cơ sở Bắc Giang của Foxconn. Nguồn tin này lưu ý rằng Apple muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng do tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra.


Sẽ có iPad và Macbook Made in Vietnam? - Ảnh 1.

Foxconn cho biết: “Vì vấn đề chính sách của công ty và vì lý do nhạy cảm thương mại, chúng tôi không bình luận về bất kỳ khía cạnh nào trong công việc của chúng tôi đối với bất kỳ khách hàng hoặc sản phẩm của họ”.


Reuters không nêu rõ những mẫu iPad hoặc Mac nào sẽ được lắp ráp tại Việt Nam, cũng như sản lượng chuyển sang Việt Nam sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng sản lượng mà Apple sẽ chuyển ra khỏi Trung Quốc.


Nhưng đây không phải là những sản phẩm đầu tiên của Apple được lắp ráp tại Việt Nam - Apple đã bắt đầu sản xuất AirPods Pro tại Việt Nam vào đầu năm nay.


Nhà sản xuất này cũng có kế hoạch sản xuất TV tại nhà máy Việt Nam cho các khách hàng bao gồm Sony Corp của Nhật Bản, với việc bắt đầu sản xuất dự kiến ​​từ cuối năm 2020 đến đầu năm 2021, nguồn tin này cho biết.


Apple cũng đã sản xuất một số mẫu iPhone nhất định tại Ấn Độ trong một thời gian trở lại đây. Tuy nhiên, việc chuyển sang Ấn Độ chủ yếu xảy ra trước chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và nhằm mục tiêu cung cấp cho thị trường nội địa.


Nikkei cũng đưa tin rằng Foxconn đang có kế hoạch đầu tư 270 triệu USD vào Việt Nam để mở rộng năng lực sản xuất của mình. Công ty này được cho là đang chuyển hơn 30% dây chuyền sản xuất của mình ra ngoài Trung Quốc đại lục.

Lấy linkSe co iPad va Macbook "Made in Vietnam"?


Reuters dua tin, Foxconn co the chuyen mot phan hoat dong san xuat iPad va MacBook tu Trung Quoc sang Viet Nam. Su thay doi nay duoc cho la de tranh tac dong cua cuoc chien thuong mai.


Apple da yeu cau Foxconn di doi hoat dong san xuat mot phan iPad va MacBook sang Viet Nam, Reuters cho biet.


Nguon tin cua Reuters noi: “Dong thai nay da duoc Apple yeu cau. Ho muon da dang hoa san xuat sau khi cuoc chien thuong mai no ra".


Theo nguon tin cua Reuters, cac day chuyen lap rap du kien ​​se bat dau duoc san xuat vao nua dau nam sau tai co so Bac Giang cua Foxconn. Nguon tin nay luu y rang Apple muon da dang hoa chuoi cung ung do tranh chap thuong mai giua My va Trung Quoc dang dien ra.


Se co iPad va Macbook Made in Vietnam? - Anh 1.

Foxconn cho biet: “Vi van de chinh sach cua cong ty va vi ly do nhay cam thuong mai, chung toi khong binh luan ve bat ky khia canh nao trong cong viec cua chung toi doi voi bat ky khach hang hoac san pham cua ho”.


Reuters khong neu ro nhung mau iPad hoac Mac nao se duoc lap rap tai Viet Nam, cung nhu san luong chuyen sang Viet Nam se chiem bao nhieu phan tram trong tong san luong ma Apple se chuyen ra khoi Trung Quoc.


Nhung day khong phai la nhung san pham dau tien cua Apple duoc lap rap tai Viet Nam - Apple da bat dau san xuat AirPods Pro tai Viet Nam vao dau nam nay.


Nha san xuat nay cung co ke hoach san xuat TV tai nha may Viet Nam cho cac khach hang bao gom Sony Corp cua Nhat Ban, voi viec bat dau san xuat du kien ​​tu cuoi nam 2020 den dau nam 2021, nguon tin nay cho biet.


Apple cung da san xuat mot so mau iPhone nhat dinh tai An Do trong mot thoi gian tro lai day. Tuy nhien, viec chuyen sang An Do chu yeu xay ra truoc chien tranh thuong mai My - Trung va nham muc tieu cung cap cho thi truong noi dia.


Nikkei cung dua tin rang Foxconn dang co ke hoach dau tu 270 trieu USD vao Viet Nam de mo rong nang luc san xuat cua minh. Cong ty nay duoc cho la dang chuyen hon 30% day chuyen san xuat cua minh ra ngoai Trung Quoc dai luc.

Lay link

Sẽ có iPad và Macbook "Made in Vietnam"?

Reuters đưa tin, Foxconn có thể chuyển một phần hoạt động sản xuất iPad và MacBook từ Trung Quốc sang Việt Nam. Sự thay đổi này được cho là để tránh tác động của cuộc chiến thương mại.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: