‘Ái nữ Huawei’ giành thắng lợi nhỏ trong vụ dẫn độ tại Canada

Thẩm phán Canada chấp thuận yêu cầu cung cấp thêm tài liệu của bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc Tài chính Huawei, trong phiên tòa xét xử vụ dẫn độ.


‘Ái nữ Huawei’ giành thắng lợi nhỏ trong vụ dẫn độ tại Canada
Bà Mạnh Vãn Chu rời nhà đến phiên tranh tụng tại tòa án Canada ngày 29/10. Ảnh: Bloomberg

Trong phiên tranh tụng ngày 29/10 liên quan tới vụ dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu sang Mỹ, Thẩm phán Heather Holmes của Tòa án Tối cao tỉnh British Columbia (Canada) cho biết bà Mạnh được phép mang đến một số bằng chứng mà bà đã yêu cầu. Theo Thẩm phán, bằng chứng này có thể thách thức tính tin cậy của yêu cầu dẫn độ từ phía Mỹ.


Bà Mạnh, 48 tuổi, bị bắt tại Vancouver tháng 12/2018 theo yêu cầu của Mỹ, nơi bà bị buộc tội gian lận vì đã lừa ngân hàng HSBC xử lý giao dịch liên quan tới Iran, khiến ngân hàng có nguy cơ vi phạm lệnh cấm vận. Phía bà Mạnh phản bác, lập luận yêu cầu và tài liệu hỗ trợ của Mỹ “hoàn toàn không chính xác”, tới mức cấu thành hành vi lạm dụng quy trình nghiêm trọng, đủ để tòa án bác bỏ vụ dẫn độ. Vào tháng 9, công tố viên bác yêu cầu cung cấp thêm tài liệu của bà Mạnh vì lý do an ninh và không liên quan tới vụ bắt giữ tại Vancouver.


Thẩm phán Holmes bác yêu cầu của công tố viên và sẽ cho phép bà Mạnh mang đến hai bằng chứng quan trọng. Một trong số đó là hàng loạt email cho thấy HSBC nhận thức được quan hệ kinh doanh giữa Huawei với Iran và không thể bị bà Mạnh lừa dối. Bằng chứng còn lại là trích dẫn từ thỏa thuận truy tố năm 2012 mà trong đó, Bộ Tư pháp Mỹ nói sẽ khơi lại các cáo buộc hình sự đối với HSBC nếu ngân hàng này "cố tình" xử lý các giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt trong tương lai.


Nó không phù hợp với trường hợp của bà Mạnh do Mỹ tranh luận HSBC đã vô tình xử lý giao dịch bất hợp pháp vì bà Mạnh lừa dối. Thẩm phán Holmes chỉ ra trong yêu cầu dẫn độ bà Mạnh, Mỹ bỏ từ “cố tình” trong bản tóm tắt rủi ro gửi HSBC.


Thắng lợi của bà Mạnh, tuy nhỏ, là dấu hiệu tích cực sau hàng loạt thất bại của bà Mạnh trong quá trình tranh tụng kéo dài. Vào tháng 5, nỗ lực xin phóng thích của bà Mạnh bị dập tắt do Thẩm phán Holmes cho rằng vụ việc của bà là phép thử quan trọng cho luật dẫn độ của Canada. Ba tháng sau, một tòa án liên bang bác yêu cầu tiếp cận tài liệu của bà vì lý do an ninh quốc gia. Sau đó, tháng 9, bà lại không thuyết phục được Thẩm phán Holmes để tiếp cận tài liệu mật mà chính phủ Canada đang nắm về vụ bắt giữ.


Vụ kiện chống lại bà Mạnh, con gái đầu của nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi, nằm trong nỗ lực lớn hơn của chính quyền Tổng thống Trump nhằm kiềm chế Trung Quốc và Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới. Tuần này, bà Mạnh quay lại tòa án cho phiên tranh tụng mới nhất mà trong đó, cảnh sát và hải quan Canada tham gia vào vụ bắt giữ sẽ làm chứng. Bà Mạnh cáo buộc cảnh sát Canada và Cục Điều tra liên bang Mỹ sử dụng bất hợp pháp quy trình kiểm tra nhập cảnh để buộc bà tiết lộ bằng chứng mà sau này có thể được dùng để chống lại bà.


Du Lam (Theo Bloomberg)

‘Ai nu Huawei’ gianh thang loi nho trong vu dan do tai Canada


Tham phan Canada chap thuan yeu cau cung cap them tai lieu cua ba Manh Van Chu, Giam doc Tai chinh Huawei, trong phien toa xet xu vu dan do.


‘Ai nu Huawei’ gianh thang loi nho trong vu dan do tai Canada
Ba Manh Van Chu roi nha den phien tranh tung tai toa an Canada ngay 29/10. Anh: Bloomberg

Trong phien tranh tung ngay 29/10 lien quan toi vu dan do ba Manh Van Chu sang My, Tham phan Heather Holmes cua Toa an Toi cao tinh British Columbia (Canada) cho biet ba Manh duoc phep mang den mot so bang chung ma ba da yeu cau. Theo Tham phan, bang chung nay co the thach thuc tinh tin cay cua yeu cau dan do tu phia My.


Ba Manh, 48 tuoi, bi bat tai Vancouver thang 12/2018 theo yeu cau cua My, noi ba bi buoc toi gian lan vi da lua ngan hang HSBC xu ly giao dich lien quan toi Iran, khien ngan hang co nguy co vi pham lenh cam van. Phia ba Manh phan bac, lap luan yeu cau va tai lieu ho tro cua My “hoan toan khong chinh xac”, toi muc cau thanh hanh vi lam dung quy trinh nghiem trong, du de toa an bac bo vu dan do. Vao thang 9, cong to vien bac yeu cau cung cap them tai lieu cua ba Manh vi ly do an ninh va khong lien quan toi vu bat giu tai Vancouver.


Tham phan Holmes bac yeu cau cua cong to vien va se cho phep ba Manh mang den hai bang chung quan trong. Mot trong so do la hang loat email cho thay HSBC nhan thuc duoc quan he kinh doanh giua Huawei voi Iran va khong the bi ba Manh lua doi. Bang chung con lai la trich dan tu thoa thuan truy to nam 2012 ma trong do, Bo Tu phap My noi se khoi lai cac cao buoc hinh su doi voi HSBC neu ngan hang nay "co tinh" xu ly cac giao dich vi pham lenh trung phat trong tuong lai.


No khong phu hop voi truong hop cua ba Manh do My tranh luan HSBC da vo tinh xu ly giao dich bat hop phap vi ba Manh lua doi. Tham phan Holmes chi ra trong yeu cau dan do ba Manh, My bo tu “co tinh” trong ban tom tat rui ro gui HSBC.


Thang loi cua ba Manh, tuy nho, la dau hieu tich cuc sau hang loat that bai cua ba Manh trong qua trinh tranh tung keo dai. Vao thang 5, no luc xin phong thich cua ba Manh bi dap tat do Tham phan Holmes cho rang vu viec cua ba la phep thu quan trong cho luat dan do cua Canada. Ba thang sau, mot toa an lien bang bac yeu cau tiep can tai lieu cua ba vi ly do an ninh quoc gia. Sau do, thang 9, ba lai khong thuyet phuc duoc Tham phan Holmes de tiep can tai lieu mat ma chinh phu Canada dang nam ve vu bat giu.


Vu kien chong lai ba Manh, con gai dau cua nha sang lap Huawei Nham Chinh Phi, nam trong no luc lon hon cua chinh quyen Tong thong Trump nham kiem che Trung Quoc va Huawei, nha san xuat thiet bi vien thong lon nhat the gioi. Tuan nay, ba Manh quay lai toa an cho phien tranh tung moi nhat ma trong do, canh sat va hai quan Canada tham gia vao vu bat giu se lam chung. Ba Manh cao buoc canh sat Canada va Cuc Dieu tra lien bang My su dung bat hop phap quy trinh kiem tra nhap canh de buoc ba tiet lo bang chung ma sau nay co the duoc dung de chong lai ba.


Du Lam (Theo Bloomberg)


‘Ái nữ Huawei’ giành thắng lợi nhỏ trong vụ dẫn độ tại Canada

Thẩm phán Canada chấp thuận yêu cầu cung cấp thêm tài liệu của bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc Tài chính Huawei, trong phiên tòa xét xử vụ dẫn độ.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: