Jack Ma 1 lần nữa tạo nên lịch sử, Ant Group vừa IPO thành công, thu về số tiền kỷ lục lên tới 34 tỷ USD

Ant Group của Jack Ma vừa IPO thành công, thu về 34,1 tỷ USD, giá trị công ty đạt 310 tỷ USD.


Tập đoàn Ant Group của Jack Ma vừa thiết lập nên thương vụ IPO lớn nhất trong lịch sử, đánh dấu một chiến thắng vang dội với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc và thị trường cổ phiếu của nước này.


Cụ thể, Ant đã niêm yết chéo trên sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong và Thượng Hải ở mức giá lần lượt là 10,32 USD và 10,13 USD/1 cổ phiếu.


 Jack Ma 1 lần nữa tạo nên lịch sử, Ant Group vừa IPO thành công, thu về số tiền kỷ lục lên tới 34 tỷ USD - Ảnh 1.

Điều đó có nghĩa là thương vụ IPO của họ sẽ huy động được 34,1 tỷ USD và giá trị công ty đạt khoảng 310 tỷ USD. Kỷ lục IPO trước đó thuộc về công ty dầu mỏ Aramco – đã huy động được 29,4 tỷ USD vào tháng 12 năm ngoái.


Là ngôi sao sáng trong đế chế Alibaba, Ant đã đẩy nhanh việc biến đây trở thành trung tâm mua sắm trực tuyến mọi thứ từ cho vay, dịch vụ du lịch đến giao đồ ăn, nhằm thu hút lại những khách hàng bị rơi vào tay đối thủ Tencent. CEO của Ant là Simon Hu nói rằng ông muốn mọi người nghĩ về Alipay không chỉ đơn thuần là 1 nhà cung cấp dịch vụ tài chính, một cổng thanh toán cho nền tảng thương mại điện tử lớn nhất thế giới. Một phần trong tham vọng này là vươn tầm với của Ant tại châu Á – nơi họ vẫn đang đàm phán với những nhà cung cấp dịch vụ thanh toán kỹ thuật số tại Ấn Độ và Thái Lan.


Ant – được định giá 150 tỷ USD trước thời điểm IPO, tạo ra 2 tỷ USD lợi nhuận 1 quý, dựa trên tính toán từ hồ sơ nộp lên của Alibaba.


Giống như Alibaba, Ant đã chịu tổn thất nặng từ cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Năm 2018, Jack Ma nói rằng lời hứa của ông tạo ra 1 triệu việc làm ở Mỹ là không thể thực hiện được bởi chiến tranh thương mại giữa 2 quốc gia.


Thay vào đó, Ant tập trung vào tham vọng mở rộng sự hiện diện ở phần còn lại của châu Á – nơi họ đang làm việc với 9 startup thanh toán gồm cả Paytm ở Ấn độ và GCash ở Philippines.


Trong nước, họ cũng đang mở rộng sang dịch vụ công nghệ và tiêu dùng.


Các giải pháp công nghệ của họ gồm dịch vụ điện toán đám mây, trí thông minh nhân tạo, blockchain và kiểm soát rủi ro. Ant nhắm tới việc hỗ trợ các ngân hang phát hành các khoản vay tới khách hàng và hợp tác với các thương hiệu như KFC và Marriott để thu hút và quản lý khách hàng.


Hu đang đặt cược rằng những chiến lược này sẽ giúp Ant bảo vệ sự thống trị của mình trong thị trường thanh toán di động trị giá 29 nghìn tỷ USD của Trung Quốc. Thị phần của Alipay đã tăng trong 3 quý liên tiếp, lên 55,1% trong quý 4 của năm 2019, Tencent chiếm 38,9%.


Công ty này cũng đa dạng hóa các mảng kinh doanh để bớt tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm sau khi bị giới chức soi xét kỹ vì mở rộng quá nhiều trong mảng dịch vụ tài chính và sản phẩm trong nhà.


Để đánh dấu sự thay đổi này, Ant đã đổi tên thương hiệu thành Ant Group từ Ant Financial Service vào cuối tháng 5.


Lấy linkJack Ma 1 lan nua tao nen lich su, Ant Group vua IPO thanh cong, thu ve so tien ky luc len toi 34 ty USD


Ant Group cua Jack Ma vua IPO thanh cong, thu ve 34,1 ty USD, gia tri cong ty dat 310 ty USD.


Tap doan Ant Group cua Jack Ma vua thiet lap nen thuong vu IPO lon nhat trong lich su, danh dau mot chien thang vang doi voi ga khong lo cong nghe Trung Quoc va thi truong co phieu cua nuoc nay.


Cu the, Ant da niem yet cheo tren san giao dich chung khoan Hong Kong va Thuong Hai o muc gia lan luot la 10,32 USD va 10,13 USD/1 co phieu.


 Jack Ma 1 lan nua tao nen lich su, Ant Group vua IPO thanh cong, thu ve so tien ky luc len toi 34 ty USD - Anh 1.

Dieu do co nghia la thuong vu IPO cua ho se huy dong duoc 34,1 ty USD va gia tri cong ty dat khoang 310 ty USD. Ky luc IPO truoc do thuoc ve cong ty dau mo Aramco – da huy dong duoc 29,4 ty USD vao thang 12 nam ngoai.


La ngoi sao sang trong de che Alibaba, Ant da day nhanh viec bien day tro thanh trung tam mua sam truc tuyen moi thu tu cho vay, dich vu du lich den giao do an, nham thu hut lai nhung khach hang bi roi vao tay doi thu Tencent. CEO cua Ant la Simon Hu noi rang ong muon moi nguoi nghi ve Alipay khong chi don thuan la 1 nha cung cap dich vu tai chinh, mot cong thanh toan cho nen tang thuong mai dien tu lon nhat the gioi. Mot phan trong tham vong nay la vuon tam voi cua Ant tai chau A – noi ho van dang dam phan voi nhung nha cung cap dich vu thanh toan ky thuat so tai An Do va Thai Lan.


Ant – duoc dinh gia 150 ty USD truoc thoi diem IPO, tao ra 2 ty USD loi nhuan 1 quy, dua tren tinh toan tu ho so nop len cua Alibaba.


Giong nhu Alibaba, Ant da chiu ton that nang tu cuoc chien thuong mai giua My va Trung Quoc. Nam 2018, Jack Ma noi rang loi hua cua ong tao ra 1 trieu viec lam o My la khong the thuc hien duoc boi chien tranh thuong mai giua 2 quoc gia.


Thay vao do, Ant tap trung vao tham vong mo rong su hien dien o phan con lai cua chau A – noi ho dang lam viec voi 9 startup thanh toan gom ca Paytm o An do va GCash o Philippines.


Trong nuoc, ho cung dang mo rong sang dich vu cong nghe va tieu dung.


Cac giai phap cong nghe cua ho gom dich vu dien toan dam may, tri thong minh nhan tao, blockchain va kiem soat rui ro. Ant nham toi viec ho tro cac ngan hang phat hanh cac khoan vay toi khach hang va hop tac voi cac thuong hieu nhu KFC va Marriott de thu hut va quan ly khach hang.


Hu dang dat cuoc rang nhung chien luoc nay se giup Ant bao ve su thong tri cua minh trong thi truong thanh toan di dong tri gia 29 nghin ty USD cua Trung Quoc. Thi phan cua Alipay da tang trong 3 quy lien tiep, len 55,1% trong quy 4 cua nam 2019, Tencent chiem 38,9%.


Cong ty nay cung da dang hoa cac mang kinh doanh de bot tap trung vao nhung linh vuc nhay cam sau khi bi gioi chuc soi xet ky vi mo rong qua nhieu trong mang dich vu tai chinh va san pham trong nha.


De danh dau su thay doi nay, Ant da doi ten thuong hieu thanh Ant Group tu Ant Financial Service vao cuoi thang 5.


Lay link

Jack Ma 1 lần nữa tạo nên lịch sử, Ant Group vừa IPO thành công, thu về số tiền kỷ lục lên tới 34 tỷ USD

Ant Group của Jack Ma vừa IPO thành công, thu về 34,1 tỷ USD, giá trị công ty đạt 310 tỷ USD.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: