Hà Nội hợp tác thúc đẩy phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi số

Chương trình phối hợp giữa Sở TT&TT Hà Nội với Cục Bưu điện Trung ương và với Cục Viễn thông hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và thúc đẩy phát triển hạ tầng số trên địa bàn Hà Nội đến 2025.


Hà Nội sẽ tích hợp kế hoạch phát triển hạ tầng số vào quy hoạch thành phố


Lễ ký kết chương trình phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và phát triển hạ tầng số giai đoạn 2020 – 2025 giữa Sở TT&TT Hà Nội với Cục Bưu điện Trung ương, Cục Viễn thông.


Trao đổi tại sự kiện, Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Thanh Liêm đã nêu những đề xuất, kiến nghị của Sở với 2 cơ quan của Bộ TT&TT về một số vấn đề nổi bật trong quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, Internet cũng như việc phát triển hạ tầng tại địa phương.


Cụ thể, nhấn mạnh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác là vấn nạn rất nhức nhối, ông Liêm kiến nghị Bộ TT&TT, trực tiếp là Cục Viễn thông hướng dẫn để Hà Nội là điểm nhấn đầu tiên ra quân triển khai Nghị định 91/2020 của Chính phủ. “Chúng tôi cũng đề nghị các nhà mạng tới đây sẽ phối hợp với Sở TT&TT trong việc thực hiện công tác này”, ông Liêm nói.


Hà Nội hợp tác thúc đẩy phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi số
Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội mong muốn chương trình phối hợp với Cục Viễn thông, Cục Bưu điện Trung ương sẽ được triển khai thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới.

Về phát triển các trạm thu phát sóng thông tin di động (trạm BTS), ông Liêm đề nghị Cục Viễn thông sớm tham mưu Lãnh đạo Bộ TT&TT báo cáo Chính phủ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về việc xây dựng, lắp đặt các trạm viễn thông và cột ăng-ten của các doanh nghiệp xây dựng trên đất công, trụ sở công, công trình công, địa điểm công trên địa bàn thành phố.


Đồng thời, tiếp tục phối hợp Sở TT&TT đôn đốc, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông sử dụng chung cơ sở hạ tầng theo Biên bản ký kết giữa Cục Viễn thông với các doanh nghiệp và kiến nghị Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật về hạ tầng kỹ thuật để sử dụng chung.


Đặc biệt, đại diện Sở TT&TT Hà Nội cũng kiến nghị Cục Viễn thông hướng dẫn Sở trong việc xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn, định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giai đoạn 2021-2030 để tích hợp vào Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.


Việc này nhằm đảm bảo các mục tiêu cụ thể gồm: Chương trình thúc đẩy sử dụng điện thoại thông minh, hỗ trợ người dân chuyển đổi sang sử dụng smartphone; cung cấp dịch vụ băng rộng cố định (cáp quang) đến 100% hộ gia đình, hạ ngầm cáp viễn thông tại các tuyến phố trên địa bàn thành phố; và triển khai mạng 5G, cung cấp dịch vụ Mobile Money, thanh toán dịch vụ công, dịch vụ công cộng.


Đối với Cục Bưu điện Trung ương, Sở TT&TT Hà Nội đề nghị Cục và các đơn vị liên quan phối hợp Sở đánh giá hiện trạng mạng diện rộng của thành phố (mạng WAN) và xây dựng mô hình mạng tổng thể phương án kết nối nhằm đảm bảo công tác giám sát an toàn, an ninh thông tin cũng như hiệu quả đầu tư.


Tăng cường phối hợp xử lý các vấn đề nóng của lĩnh vực


Tại sự kiện, lãnh đạo Sở TT&TT Hà Nội, Cục Viễn thông và Cục Bưu điện Trung ương đã thống nhất các nội dung và ký kết chương trình phối hợp cho giai đoạn 2020 – 2025.


Trong đó, chương trình phối hợp giữa Sở  TT&TT Hà Nội và Cục Bưu điện Trung ương nhằm tăng cường sự phối hợp để thúc đẩy phát triển lĩnh vực bưu chính và viễn thông phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn Hà Nội.


Ba nội dung chính sẽ được hai cơ quan tập trung hợp tác trong thời gian tới gồm có: phối hợp trong công tác tham mưu, thúc đẩy dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan đảng, Nhà nước trên địa bàn Hà Nội; phối hợp trong công tác tham mưu xây dựng, quản lý mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước; và phối hợp trong đào tạo, tập huấn và chia sẻ cơ sở dữ liệu liên quan đến mạng bưu chính, viễn thông phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.


Hà Nội hợp tác thúc đẩy phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi số
Cục trưởng Cục Viễn thông Hoàng Minh Cường, Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Thanh Liêm và Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương Trần Duy Ninh (từ trái qua phải) ký kết chương trình phối hợp.

Mục đích của chương trình phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về viễn thông và phát triển hạ tầng số giai đoạn 2020-2025 giữa Sở TT&TT Hà Nội và Cục Viễn thông là bảo đảm hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước lĩnh vực viễn thông, Internet, hạ tầng viễn thông – CNTT. Phát triển hạ tầng số tiên tiến, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế số của Hà Nội.


Chương trình cũng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực thi cơ chế chính sách, quy định pháp luật lĩnh vực được giao quản lý, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu liên quan đến hoạt động viễn thông, hạ tầng viễn thông để thúc đẩy phát triển lĩnh vực này trên địa bàn thành phố.


Theo nội dung Chương trình, bên cạnh việc phối hợp xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, Cục Viễn thông và Sở TT&TT Hà Nội cũng sẽ phối hợp trong triển khai chính sách, pháp luật trên địa bàn thành phố.


Cụ thể, Cục Viễn thông sẽ hỗ trợ, hướng dẫn Sở TT&TT Hà Nội triển khai có trọng tâm, hiệu quả các chương trình quốc gia thuộc lĩnh vực quản lý trên địa bàn thành phố; đi đầu trong triển khai, ứng dụng các công nghệ hiện đại và các dịch vụ mới trên nền tảng hạ tầng số phục vụ cho hoạt động kinh tế số trên địa bàn thành phố; thực hiện các mục tiêu phát triển của thành phố như cung cấp dịch vụ băng rộng cố định (cáp quang) đến 100% hộ gia đình, hạ ngầm cáp viễn thông tại các tuyến phố trên địa bàn Hà Nội…


Thời gian tới, Cục Viễn thông và Sở TT&TT Hà Nội cũng sẽ hợp tác, phối hợp trong công tác thực thi quản lý nhà nước; xử lý, giải quyết vấn đề nóng của lĩnh vực; chia sẻ thông tin và hợp tác nâng cao trình độ đội ngũ. 


Theo Sở TT&TT Hà Nội, từ năm 2010 đến nay, Sở đã đề nghị các nhà mạng tạm ngừng cung cấp dịch vụ 17.580 số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định, 973 số điện thoại phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo; tịch thu 9.247 SIM đã kích hoạt và đăng ký thông tin không chính xác. Ngoài ra, các nhà mạng trên địa bàn đã thu hồi 1.763.373 SIM đã kích hoạt trước, ngăn chặn 630.023 thuê bao trả trước phát tán tin nhắn rác.
Tính đến cuối tháng 9/2020, địa bàn Hà Nội đã có 10.300 trạm BTS, trong đó có 8.900 trạm 3G và 4G; gần 3.200 trạm dùng chung cơ sở hạ tầng, khoảng 1.000 trạm lắp đặt tại khu vực đất công. Từ năm 2015 đến nay, đã chỉnh trang, bó gọn dây cáp đi nổi trên 980 tuyến phố, ngõ, phố chưa đủ điều kiện hạ ngầm. Cùng với đó, Hà Nội hiện đã xây dựng xong công trình ngầm trên 150/255 tuyến phố.

 M.T

Ha Noi hop tac thuc day phat trien ha tang phuc vu chuyen doi so


Chuong trinh phoi hop giua So TT&TT Ha Noi voi Cuc Buu dien Trung uong va voi Cuc Vien thong huong toi nang cao hieu qua quan ly nha nuoc ve buu chinh, vien thong va thuc day phat trien ha tang so tren dia ban Ha Noi den 2025.


Ha Noi se tich hop ke hoach phat trien ha tang so vao quy hoach thanh pho


Le ky ket chuong trinh phoi hop nang cao hieu qua quan ly nha nuoc ve buu chinh, vien thong va phat trien ha tang so giai doan 2020 – 2025 giua So TT&TT Ha Noi voi Cuc Buu dien Trung uong, Cuc Vien thong.


Trao doi tai su kien, Giam doc So TT&TT Nguyen Thanh Liem da neu nhung de xuat, kien nghi cua So voi 2 co quan cua Bo TT&TT ve mot so van de noi bat trong quan ly nha nuoc ve buu chinh, vien thong, Internet cung nhu viec phat trien ha tang tai dia phuong.


Cu the, nhan manh tin nhan rac, thu dien tu rac, cuoc goi rac la van nan rat nhuc nhoi, ong Liem kien nghi Bo TT&TT, truc tiep la Cuc Vien thong huong dan de Ha Noi la diem nhan dau tien ra quan trien khai Nghi dinh 91/2020 cua Chinh phu. “Chung toi cung de nghi cac nha mang toi day se phoi hop voi So TT&TT trong viec thuc hien cong tac nay”, ong Liem noi.


Ha Noi hop tac thuc day phat trien ha tang phuc vu chuyen doi so
Giam doc So TT&TT Ha Noi mong muon chuong trinh phoi hop voi Cuc Vien thong, Cuc Buu dien Trung uong se duoc trien khai thiet thuc, hieu qua trong thoi gian toi.

Ve phat trien cac tram thu phat song thong tin di dong (tram BTS), ong Liem de nghi Cuc Vien thong som tham muu Lanh dao Bo TT&TT bao cao Chinh phu de thao go kho khan, vuong mac ve viec xay dung, lap dat cac tram vien thong va cot ang-ten cua cac doanh nghiep xay dung tren dat cong, tru so cong, cong trinh cong, dia diem cong tren dia ban thanh pho.


Dong thoi, tiep tuc phoi hop So TT&TT don doc, chi dao cac doanh nghiep vien thong su dung chung co so ha tang theo Bien ban ky ket giua Cuc Vien thong voi cac doanh nghiep va kien nghi Bo Xay dung ban hanh quy chuan ky thuat ve ha tang ky thuat de su dung chung.


Dac biet, dai dien So TT&TT Ha Noi cung kien nghi Cuc Vien thong huong dan So trong viec xay dung ke hoach phat trien ha tang so phuc vu chuyen doi so tren dia ban, dinh huong phat trien ha tang ky thuat vien thong thu dong giai doan 2021-2030 de tich hop vao Quy hoach thanh pho Ha Noi thoi ky 2021-2030, tam nhin den nam 2045.


Viec nay nham dam bao cac muc tieu cu the gom: Chuong trinh thuc day su dung dien thoai thong minh, ho tro nguoi dan chuyen doi sang su dung smartphone; cung cap dich vu bang rong co dinh (cap quang) den 100% ho gia dinh, ha ngam cap vien thong tai cac tuyen pho tren dia ban thanh pho; va trien khai mang 5G, cung cap dich vu Mobile Money, thanh toan dich vu cong, dich vu cong cong.


Doi voi Cuc Buu dien Trung uong, So TT&TT Ha Noi de nghi Cuc va cac don vi lien quan phoi hop So danh gia hien trang mang dien rong cua thanh pho (mang WAN) va xay dung mo hinh mang tong the phuong an ket noi nham dam bao cong tac giam sat an toan, an ninh thong tin cung nhu hieu qua dau tu.


Tang cuong phoi hop xu ly cac van de nong cua linh vuc


Tai su kien, lanh dao So TT&TT Ha Noi, Cuc Vien thong va Cuc Buu dien Trung uong da thong nhat cac noi dung va ky ket chuong trinh phoi hop cho giai doan 2020 – 2025.


Trong do, chuong trinh phoi hop giua So  TT&TT Ha Noi va Cuc Buu dien Trung uong nham tang cuong su phoi hop de thuc day phat trien linh vuc buu chinh va vien thong phuc vu co quan Dang, Nha nuoc tren dia ban Ha Noi.


Ba noi dung chinh se duoc hai co quan tap trung hop tac trong thoi gian toi gom co: phoi hop trong cong tac tham muu, thuc day dich vu buu chinh phuc vu co quan dang, Nha nuoc tren dia ban Ha Noi; phoi hop trong cong tac tham muu xay dung, quan ly mang truyen so lieu chuyen dung cua cac co quan Dang, Nha nuoc; va phoi hop trong dao tao, tap huan va chia se co so du lieu lien quan den mang buu chinh, vien thong phuc vu co quan Dang, Nha nuoc.


Ha Noi hop tac thuc day phat trien ha tang phuc vu chuyen doi so
Cuc truong Cuc Vien thong Hoang Minh Cuong, Giam doc So TT&TT Nguyen Thanh Liem va Cuc truong Cuc Buu dien Trung uong Tran Duy Ninh (tu trai qua phai) ky ket chuong trinh phoi hop.

Muc dich cua chuong trinh phoi hop nang cao hieu qua quan ly nha nuoc ve vien thong va phat trien ha tang so giai doan 2020-2025 giua So TT&TT Ha Noi va Cuc Vien thong la bao dam hieu luc, hieu qua cong tac quan ly nha nuoc linh vuc vien thong, Internet, ha tang vien thong – CNTT. Phat trien ha tang so tien tien, hien dai dap ung yeu cau phat trien kinh te - xa hoi, kinh te so cua Ha Noi.


Chuong trinh cung nham nang cao chat luong, hieu qua xay dung va thuc thi co che chinh sach, quy dinh phap luat linh vuc duoc giao quan ly, tang cuong trao doi thong tin, chia se du lieu lien quan den hoat dong vien thong, ha tang vien thong de thuc day phat trien linh vuc nay tren dia ban thanh pho.


Theo noi dung Chuong trinh, ben canh viec phoi hop xay dung chinh sach, van ban quy pham phap luat, Cuc Vien thong va So TT&TT Ha Noi cung se phoi hop trong trien khai chinh sach, phap luat tren dia ban thanh pho.


Cu the, Cuc Vien thong se ho tro, huong dan So TT&TT Ha Noi trien khai co trong tam, hieu qua cac chuong trinh quoc gia thuoc linh vuc quan ly tren dia ban thanh pho; di dau trong trien khai, ung dung cac cong nghe hien dai va cac dich vu moi tren nen tang ha tang so phuc vu cho hoat dong kinh te so tren dia ban thanh pho; thuc hien cac muc tieu phat trien cua thanh pho nhu cung cap dich vu bang rong co dinh (cap quang) den 100% ho gia dinh, ha ngam cap vien thong tai cac tuyen pho tren dia ban Ha Noi…


Thoi gian toi, Cuc Vien thong va So TT&TT Ha Noi cung se hop tac, phoi hop trong cong tac thuc thi quan ly nha nuoc; xu ly, giai quyet van de nong cua linh vuc; chia se thong tin va hop tac nang cao trinh do doi ngu. 


Theo So TT&TT Ha Noi, tu nam 2010 den nay, So da de nghi cac nha mang tam ngung cung cap dich vu 17.580 so dien thoai quang cao rao vat sai quy dinh, 973 so dien thoai phat tan tin nhan rac, tin nhan lua dao; tich thu 9.247 SIM da kich hoat va dang ky thong tin khong chinh xac. Ngoai ra, cac nha mang tren dia ban da thu hoi 1.763.373 SIM da kich hoat truoc, ngan chan 630.023 thue bao tra truoc phat tan tin nhan rac.
Tinh den cuoi thang 9/2020, dia ban Ha Noi da co 10.300 tram BTS, trong do co 8.900 tram 3G va 4G; gan 3.200 tram dung chung co so ha tang, khoang 1.000 tram lap dat tai khu vuc dat cong. Tu nam 2015 den nay, da chinh trang, bo gon day cap di noi tren 980 tuyen pho, ngo, pho chua du dieu kien ha ngam. Cung voi do, Ha Noi hien da xay dung xong cong trinh ngam tren 150/255 tuyen pho.

 M.T


Hà Nội hợp tác thúc đẩy phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi số

Chương trình phối hợp giữa Sở TT&TT Hà Nội với Cục Bưu điện Trung ương và với Cục Viễn thông hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và thúc đẩy phát triển hạ tầng số trên địa bàn Hà Nội đến 2025.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: