“Làm nông nghiệp thông minh không thể thiếu bản đồ số nông nghiệp”

Chủ tịch VNPT Phạm Đức Long cho biết, bản đồ số nông nghiệp là công cụ giúp cho bà con nông dân và doanh nghiệp biết được điều kiện thổ nhưỡng, khi hậu... để quy hoạch cho nông nghiệp.


“Làm nông nghiệp thông minh không thể thiếu bản đồ số nông nghiệp”
Chủ tịch VNPT Phạm Đức Long cho biết, muốn xây dựng nông nghiệp thông minh phải xây dựng bản đồ số nông nghiệp bởi đây là công cụ giúp cho bà con nông dân, doanh nghiệp biết được điều kiện thổ nhưỡng, khi hậu để quy hoạch cho nông nghiệp.

Trong mô hình nông nghiệp thông minh, Bản đồ số nông nghiệp có vị trí quan trọng bởi qua đó người dân, doanh nghiệp có thể biết được vị trí, chất đất, khi hậu, thời tiết phù hợp với giống cây trồng nào, nguồn sản lượng ra sao… Đây chính là cơ sở dữ liệu quan trọng giúp người dân và doanh nghiệp triển khai, quy hoạch cây trồng vật nuôi cho phù hợp.


Chia sẻ với TinCongNghe về vấn đề này, Chủ tịch VNPT Phạm Đức Long cho biết, muốn xây dựng nông nghiệp thông minh phải xây dựng bản đồ số nông nghiệp bởi đây là công cụ giúp cho bà con nông dân, doanh nghiệp biết được điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu để quy hoạch cho nông nghiệp. 


Theo ông Phạm Đức Long, Việt Nam vốn dĩ là một đất nước về nông nghiệp. Thế nhưng, tỷ trọng nông nghiệp đóng góp vào GDP không cao, dù số người làm nông rất đông đảo và ngành nông nghiệp có ảnh hưởng lớn đến đại bộ phận người dân Việt Nam. VNPT luôn trăn trở làm sao bảo đảm được thu nhập cho nông dân, làm sao để nông nghiệp Việt Nam có năng suất cao, sản phẩm nông nghiệp đạt chất lượng tốt và có thương hiệu lan tỏa.


“Làm nông nghiệp thông minh không thể thiếu bản đồ số nông nghiệp”
Phát triển nông nghiệp thông minh tại Hậu Giang. (Ảnh: Báo Công thương)

Tuy nhiên, để xây dựng được bản đồ số trong nông nghiệp là điều không hề đơn giản vì phải huy động đội ngũ cán bộ khoa học và chi phí lớn. Một câu hỏi đặt ra ở thời điểm này là ai sẽ xây dựng bản đồ số nông nghiệp? Nếu xét về chức năng thì đây là việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nhưng khả năng xây dựng bản đồ số nông nghiệp theo trình tự này không hề đơn giản. Các chuyên gia cho rằng, cần xã hội hóa huy động nguồn lực doanh nghiệp để đầu tư xây dựng bản đồ số nông nghiệp.


Thế nhưng, nếu doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này thì độ rủi ro cũng cao khi quy mô sản xuất của nông dân còn manh mún, chưa đủ khả năng cũng như độ sẵn sàng cho việc trả phí để sử dụng dữ liệu. Trong khi đó, mô hình trang trại và doanh nghiệp nhảy vào lĩnh vực nông nghiệp còn hạn chế. Đây chính là bài toán thách thức với nông nghiệp thông minh.


Một số ý kiến cho rằng, nhằm thúc đẩy xây dựng nông nghiệp thông minh, xây dựng bản đồ số về ngành nông nghiệp, Chính phủ có thể đặt hàng doanh nghiệp cung cấp các điều kiện thu thập dữ liệu về đất đai, môi trường, khí hậu, thời tiết giúp người dân có được thông tin dự báo chính xác về thời tiết, mùa màng thu hoạch.


Đề cập sang khía cạnh triển khai mô hình nông nghiệp thông minh, ông Phạm Đức Long cho rằng, phải có sự bắt tay của 3 nhà là “Nhà nông - Nhà bán lẻ - Nhà công nghệ”. Trong đó, nhà công nghệ sẽ đưa công nghệ hỗ trợ nhà nông chăm sóc cây trồng cũng như phân tích về sản lượng, thời gian và cách chăm sóc, thời gian thu hoạch chính xác để có được năng suất cao và chất lượng tốt. Ngoài ra, có thể dùng nền tảng công nghệ để hỗ trợ nhà nông tiêu thụ sản phẩm.


Đại diện VNPT nhận định rằng, rất nhiều hệ thống kênh phân phối tại Việt Nam đang nằm trong tay nước ngoài, có thể là trở ngại cho tiêu thụ nông sản Việt. Bởi các kênh phân phối nước ngoài thường dựng lên những rào cản kỹ thuật và chất lượng, nếu nông sản Việt Nam không đáp ứng được sẽ không thể bước chân vào hệ thống siêu thị. Đây cũng là bài toán đặt ra ở tầm vĩ mô cần sớm giải quyết trong mô hình nông nghiệp thông minh.


Thái Khang 

“Lam nong nghiep thong minh khong the thieu ban do so nong nghiep”


Chu tich VNPT Pham Duc Long cho biet, ban do so nong nghiep la cong cu giup cho ba con nong dan va doanh nghiep biet duoc dieu kien tho nhuong, khi hau... de quy hoach cho nong nghiep.


“Lam nong nghiep thong minh khong the thieu ban do so nong nghiep”
Chu tich VNPT Pham Duc Long cho biet, muon xay dung nong nghiep thong minh phai xay dung ban do so nong nghiep boi day la cong cu giup cho ba con nong dan, doanh nghiep biet duoc dieu kien tho nhuong, khi hau de quy hoach cho nong nghiep.

Trong mo hinh nong nghiep thong minh, Ban do so nong nghiep co vi tri quan trong boi qua do nguoi dan, doanh nghiep co the biet duoc vi tri, chat dat, khi hau, thoi tiet phu hop voi giong cay trong nao, nguon san luong ra sao… Day chinh la co so du lieu quan trong giup nguoi dan va doanh nghiep trien khai, quy hoach cay trong vat nuoi cho phu hop.


Chia se voi TinCongNghe ve van de nay, Chu tich VNPT Pham Duc Long cho biet, muon xay dung nong nghiep thong minh phai xay dung ban do so nong nghiep boi day la cong cu giup cho ba con nong dan, doanh nghiep biet duoc dieu kien tho nhuong, khi hau de quy hoach cho nong nghiep. 


Theo ong Pham Duc Long, Viet Nam von di la mot dat nuoc ve nong nghiep. The nhung, ty trong nong nghiep dong gop vao GDP khong cao, du so nguoi lam nong rat dong dao va nganh nong nghiep co anh huong lon den dai bo phan nguoi dan Viet Nam. VNPT luon tran tro lam sao bao dam duoc thu nhap cho nong dan, lam sao de nong nghiep Viet Nam co nang suat cao, san pham nong nghiep dat chat luong tot va co thuong hieu lan toa.


“Lam nong nghiep thong minh khong the thieu ban do so nong nghiep”
Phat trien nong nghiep thong minh tai Hau Giang. (Anh: Bao Cong thuong)

Tuy nhien, de xay dung duoc ban do so trong nong nghiep la dieu khong he don gian vi phai huy dong doi ngu can bo khoa hoc va chi phi lon. Mot cau hoi dat ra o thoi diem nay la ai se xay dung ban do so nong nghiep? Neu xet ve chuc nang thi day la viec cua Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon. Nhung kha nang xay dung ban do so nong nghiep theo trinh tu nay khong he don gian. Cac chuyen gia cho rang, can xa hoi hoa huy dong nguon luc doanh nghiep de dau tu xay dung ban do so nong nghiep.


The nhung, neu doanh nghiep tham gia vao linh vuc nay thi do rui ro cung cao khi quy mo san xuat cua nong dan con manh mun, chua du kha nang cung nhu do san sang cho viec tra phi de su dung du lieu. Trong khi do, mo hinh trang trai va doanh nghiep nhay vao linh vuc nong nghiep con han che. Day chinh la bai toan thach thuc voi nong nghiep thong minh.


Mot so y kien cho rang, nham thuc day xay dung nong nghiep thong minh, xay dung ban do so ve nganh nong nghiep, Chinh phu co the dat hang doanh nghiep cung cap cac dieu kien thu thap du lieu ve dat dai, moi truong, khi hau, thoi tiet giup nguoi dan co duoc thong tin du bao chinh xac ve thoi tiet, mua mang thu hoach.


De cap sang khia canh trien khai mo hinh nong nghiep thong minh, ong Pham Duc Long cho rang, phai co su bat tay cua 3 nha la “Nha nong - Nha ban le - Nha cong nghe”. Trong do, nha cong nghe se dua cong nghe ho tro nha nong cham soc cay trong cung nhu phan tich ve san luong, thoi gian va cach cham soc, thoi gian thu hoach chinh xac de co duoc nang suat cao va chat luong tot. Ngoai ra, co the dung nen tang cong nghe de ho tro nha nong tieu thu san pham.


Dai dien VNPT nhan dinh rang, rat nhieu he thong kenh phan phoi tai Viet Nam dang nam trong tay nuoc ngoai, co the la tro ngai cho tieu thu nong san Viet. Boi cac kenh phan phoi nuoc ngoai thuong dung len nhung rao can ky thuat va chat luong, neu nong san Viet Nam khong dap ung duoc se khong the buoc chan vao he thong sieu thi. Day cung la bai toan dat ra o tam vi mo can som giai quyet trong mo hinh nong nghiep thong minh.


Thai Khang 


“Làm nông nghiệp thông minh không thể thiếu bản đồ số nông nghiệp”

Chủ tịch VNPT Phạm Đức Long cho biết, bản đồ số nông nghiệp là công cụ giúp cho bà con nông dân và doanh nghiệp biết được điều kiện thổ nhưỡng, khi hậu... để quy hoạch cho nông nghiệp.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: