Dell thể hiện vị thế dẫn đầu với hàng loạt giải pháp hỗ trợ làm việc từ xa

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang hoành hành khắp thế giới và hàng loạt quốc gia áp dụng quy định giãn cách xã hội thì làm việc từ xa chính là phương án hợp lý để duy trì công việc nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe.


Là một trong những hãng công nghệ hàng đầu thế giới, Dell Technologies một lần nữa chứng minh tầm nhìn của mình với rất nhiều công cụ hỗ trợ cho xu hướng làm việc từ xa.


Unified Workspace


Được đánh giá là giải pháp toàn diện hàng đầu mà Dell Technologies giới thiệu cho các nhà quản lý doanh nghiệp. Ưu điểm của công nghệ này chính là hỗ trợ người dùng duy trì các nhiệm vụ quản lý, hỗ trợ, phát triển và tính bảo mật thông tin. Sử dụng giải pháp Unified Workspace cho phép các doanh nghiệp kiểm soát được môi trường làm việc từ xa, cũng như xóa bỏ những nhiệm vụ không cần thiết trong quá trình làm việc. Nói cách khác, công cụ này sẽ giúp người sử dụng giảm bớt công việc điều hành doanh nghiệp và cung cấp trải nghiệm để người dùng sẵn sàng làm việc ưu tiên.


Để làm được điều này, Unified Workspace đã hợp nhất doanh nghiệp của bạn với công nghệ điện toán đám mây và di chuyển hệ thống của khách hàng tới các nhân viên ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Đây là kết quả của việc cắt giảm thời gian dành cho IT và người làm việc truy cập vào hệ thống cũng như tiết kiệm gần 1 tuần trên 1000 thiết bị được hợp nhất. Từ đó, Unified Workspace cũng giảm thời gian chuyển các ứng dụng lõi tới nhân viên từ 2 giờ xuống còn hơn 12 phút.


Công nghệ này hiện đang được rất nhiều khách hàng ưa thích vì tính năng bảo mật toàn diện với thiết bị, quyền truy cập và dữ liệu nhờ những phần mềm như Dell SafeData hay Dell SafeGuard and Response. Ngoài ra, tính năng Unified Endpoint Management cũng cung cấp một lối truy cập dù bạn dùng bất cứ thiết bị, ứng dụng hoặc hệ điều hành nào.


Virtual Desktop Infrastructure (VDI)


Công nghệ VDI mang đến cho khách hàng cơ hội làm việc mà không phải lo lắng đến vấn đề bảo mật và đảm bảo trải nghiệm người dùng chất lượng cao. Dell Technologies hiện là đơn vị duy nhất cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh từ lõi đến đám mây.


VDI có khả năng tăng cường bảo mật cho người dùng, dữ liệu, ứng dụng bằng cách lưu trữ IP, dữ liệu và ứng dụng trong trung tâm dữ liệu. Bên cạnh đó, các giải pháp đầu cuối, Dell Technologies cũng mang đến những hình ảnh đồ họa trong môi trường an toàn, giảm thiếu thời gian chết và có thể khởi động không gian làm việc điện tử bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Cuối cùng, các tài nguyên công nghệ thông tin của có thể quản lý tập trung hình ảnh, ứng dụng và thiết bị đầu cuối.


Dell thể hiện vị thế dẫn đầu với hàng loạt giải pháp hỗ trợ làm việc từ xa - Ảnh 1.

Công nghệ của Dell Technologies khiến khách hàng hài lòng nhờ tính bảo mật cao


Dell EMC SD-WAN


Với tính chất đơn giản, hiệu quả và tập hợp đầy đủ các tùy chọn hỗ trợ, dịch vụ và chuỗi cung ứng toàn cầu linh hoạt, Dell EMC SD-WAN cung cấp một giải pháp mạnh mẽ, cho phép khách hàng chuyển đổi mạng của mình trong kỷ nguyên Đám mây.


Bên cạnh đó, SD-WAN cũng cung cấp các tiện ích ích chuyển đổi giúp khách hàng thích nghi với thay đổi và cải thiện tính khả dụng, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí. Với các tính năng như Dynamic Multi-Path Optimization, khách hàng có thể giảm tới 75% chi phí so với các thiết kế WAN truyền thống và đạt hiệu suất làm việc tốt.


VMWare Carbon Black Cloud


Đây là nền tảng bảo vệ điểm cuối dựa trên công nghệ đám mây (EPP). Công nghệ này kết hợp với một hệ thống thông minh nhằm củng cố và ngăn chặn các mối đe dọa tiềm năng nhưng lại sở hữu bảng điều khiển dễ sử dụng.


Hơn nữa, VMware Carbon Black Cloud cũng củng cố khả năng bảo mật điểm cuối bằng cách sử dụng một cơ quan tác nhân và bàn điều khiển, nhờ đó, khách hàng có thể giảm bớt các vấn đề về quản lý khi ứng phó với các sự cố tiềm ẩn, cũng như giảm thiểu thời gian chết khi xảy ra sự cố và khởi động lại máy móc và giúp khách hàng cải thiện hiệu suất đáng kể.


Dell thể hiện vị thế dẫn đầu với hàng loạt giải pháp hỗ trợ làm việc từ xa - Ảnh 2.

Dell Technologies hiện được xem là công ty dẫn đầu trong việc cung cấp công nghệ làm việc từ xa


Công nghệ cải thiện tốc độ làm việc


Ngoài những công nghệ trên đây, Dell Technologies cũng phát triển những tính năng khác nhằm giảm bớt thời gian thao tác, giúp khách hàng thuận tiện hơn trong quá trình làm việc từ xa, ví như công nghệ Dell ExpressSign-in cho phép khách hàng đăng nhập máy tính nhanh hơn thay vì phải nhập mật khẩu thông thường. Thời gian sạc pin cũng được rút ngắn đáng kể với Dell ExpressCharge khi có thể sạc đến 80% pin trong vòng 1 giờ đồng hồ. Cuối cùng, với Dell ExpressConnect là công cụ giúp khách hàng kết nối Internet nhanh nhờ khả năng tìm kiếm mạng Wifi chất lượng nhất dù ở một khoảng cách khá xa.


Xu hướng làm việc từ xa đang ngày càng phổ biến trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành và hứa hẹn sẽ còn tiếp tục phát triển. Và với những công nghệ hỗ trợ của Dell, khách hàng hoàn toàn có thể tận hưởng khoảng thời gian làm việc từ xa nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả như tại công sở.


IDC Group hiện là nhà phân phối của DELL Technologies tại Việt Nam. IDC Group đã có kinh nghiệm gần 30 năm phân phối các sản phẩm công nghệ thông tin chính hãng trên thị trường như máy tính, máy in, máy chủ, máy trạm, thiết bị lưu trữ, thiết bị mạng. Đại lý toàn quốc xin vui long truy cập website để biết thêm chi tiết và đặt hàng.


Lấy linkDell the hien vi the dan dau voi hang loat giai phap ho tro lam viec tu xa


Trong bói cảnh dịch Covid-19 dang hoành hành kháp thé giói và hàng loạt quóc gia áp dụng quy dịnh giãn cách xã họi thì làm viẹc tù xa chính là phuong án họp lý dẻ duy trì cong viẹc nhung vãn dảm bảo súc khỏe.


Là mọt trong nhũng hãng cong nghẹ hàng dàu thé giói, Dell Technologies mọt làn nũa chúng minh tàm nhìn của mình vói rát nhièu cong cụ hõ trọ cho xu huóng làm viẹc tù xa.


Unified Workspace


Duọc dánh giá là giải pháp toàn diẹn hàng dàu mà Dell Technologies giói thiẹu cho các nhà quản lý doanh nghiẹp. Uu diẻm của cong nghẹ này chính là hõ trọ nguòi dùng duy trì các nhiẹm vụ quản lý, hõ trọ, phát triẻn và tính bảo mạt thong tin. Su dụng giai phap Unified Workspace cho phép các doanh nghiẹp kiẻm soát duọc moi truòng làm viẹc tù xa, cũng nhu xóa bỏ nhũng nhiẹm vụ khong càn thiét trong quá trình làm viẹc. Nói cách khác, cong cụ này sẽ giúp nguòi sủ dụng giảm bót cong viẹc dièu hành doanh nghiẹp và cung cáp trải nghiẹm dẻ nguòi dùng sãn sàng làm viẹc uu tien.


Dẻ làm duọc dièu này, Unified Workspace dã họp nhát doanh nghiẹp của bạn vói cong nghẹ diẹn toán dám may và di chuyẻn hẹ thóng của khách hàng tói các nhan vien ỏ bát cú dau và bát cú lúc nào. Day là két quả của viẹc cát giảm thòi gian dành cho IT và nguòi làm viẹc truy cạp vào hẹ thóng cũng nhu tiét kiẹm gàn 1 tuàn tren 1000 thiét bị duọc họp nhát. Tù dó, Unified Workspace cũng giảm thòi gian chuyẻn các úng dụng lõi tói nhan vien tù 2 giò xuóng còn hon 12 phút.


Cong nghẹ này hiẹn dang duọc rát nhièu khách hàng ua thích vì tính nang bảo mạt toàn diẹn vói thiét bị, quyèn truy cạp và dũ liẹu nhò nhũng phàn mèm nhu Dell SafeData hay Dell SafeGuard and Response. Ngoài ra, tính nang Unified Endpoint Management cũng cung cáp mọt lói truy cạp dù bạn dùng bát cú thiét bị, úng dụng hoạc hẹ dièu hành nào.


Virtual Desktop Infrastructure (VDI)


Cong nghẹ VDI mang dén cho khách hàng co họi làm viẹc mà khong phải lo láng dén ván dè bảo mạt và dảm bảo trải nghiẹm nguòi dùng chát luọng cao. Dell Technologies hiẹn là don vị duy nhát cung cap cac giai phap hoan chinh tu loi den dam may.


VDI có khả nang tang cuòng bảo mạt cho nguòi dùng, dũ liẹu, úng dụng bàng cách luu trũ IP, dũ liẹu và úng dụng trong trung tam dũ liẹu. Ben cạnh dó, các giải pháp dàu cuói, Dell Technologies cũng mang dén nhũng hình ảnh dò họa trong moi truòng an toàn, giảm thiéu thòi gian chét và có thẻ khỏi dọng khong gian làm viẹc diẹn tủ bát cú dau và bát cú lúc nào. Cuói cùng, các tài nguyen cong nghẹ thong tin của co the quan ly tap trung hinh anh, ung dung va thiet bi dau cuoi.


Dell thẻ hiẹn vị thé dãn dàu vói hàng loạt giải pháp hõ trọ làm viẹc tù xa - Anh 1.

Cong nghẹ của Dell Technologies khién khách hàng hài lòng nhò tính bảo mạt cao


Dell EMC SD-WAN


Voi tinh chát don gian, hieu qua va tạp họp day du cac tuy chon ho tro, dich vu va chuoi cung ung toan cau linh hoat, Dell EMC SD-WAN cung cap mọt giai phap manh me, cho phep khách hàng chuyen doi mang cua minh trong ky nguyen Dam may.


Ben cạnh dó, SD-WAN cũng cung cap cac tiẹn ích ich chuyen doi giúp khách hàng thich nghi voi thay doi va cai thien tinh kha dung, dong thoi tiet kiem thoi gian va chi phí. Voi cac tinh nang nhu Dynamic Multi-Path Optimization, khách hàng co the giam toi 75% chi phi so voi cac thiet ke WAN truyen thong va dat hieu suat làm viẹc tot.


VMWare Carbon Black Cloud


Day là nèn tảng bao ve diem cuoi dua tren cong nghẹ dam may (EPP). Cong nghẹ này ket hop vói mọt hẹ thóng thong minh nhàm củng có và ngan chạn cac moi de doa tièm nang nhung lại sỏ hũu bang dieu khien de su dung.


Hon nũa, VMware Carbon Black Cloud cũng cung co kha nang bao mat diem cuoi bang cach su dung mot co quan tac nhan va ban dieu khien, nhò dó, khách hàng có thẻ giảm bót cac van de ve quan ly khi ung pho voi cac su co tiem an, cung nhu giam thieu thòi gian chét khi xảy ra sụ có và khỏi dọng lại máy móc va giúp khách hàng cải thiẹn hiẹu suát dáng kẻ.


Dell thẻ hiẹn vị thé dãn dàu vói hàng loạt giải pháp hõ trọ làm viẹc tù xa - Anh 2.

Dell Technologies hien duoc xem la cong ty dãn dàu trong viẹc cung cáp cong nghẹ làm viẹc tù xa


Cong nghẹ cải thiẹn tóc dọ làm viẹc


Ngoài nhũng cong nghẹ tren day, Dell Technologies cũng phát triẻn nhũng tính nang khác nhàm giam bót thòi gian thao tác, giúp khách hàng thuạn tiẹn hon trong quá trình làm viẹc tù xa, vi nhu cong nghẹ Dell ExpressSign-in cho phép khách hàng dang nhạp máy tính nhanh hon thay vì phải nhạp mạt khảu thong thuòng. Thòi gian sạc pin cũng duọc rút ngán dáng kẻ vói Dell ExpressCharge khi có thẻ sạc dén 80% pin trong vòng 1 giò dòng hò. Cuói cùng, voi Dell ExpressConnect là cong cụ giúp khách hàng két nói Internet nhanh nhò khả nang tìm kiém mạng Wifi chát luọng nhát dù ỏ mọt khoảng cách khá xa.


Xu huóng làm viẹc tù xa dang ngày càng phỏ bién trong bói cảnh dịch Covid-19 hoành hành và húa hẹn sẽ còn tiép tục phát triẻn. Và vói nhũng cong nghẹ hõ trọ của Dell, khách hàng hoàn toàn có thẻ tạn huỏng khoảng thòi gian làm viẹc tù xa nhung vãn dảm bảo hiẹu quả nhu tại cong sỏ.


IDC Group hien la nha phan phoi cua DELL Technologies tai Viet Nam. IDC Group da co kinh nghiem gan 30 nam phan phoi cac san pham cong nghe thong tin chinh hang tren thi truong nhu may tinh, may in, may chu, may tram, thiet bi luu tru, thiet bi mang. Dai ly toan quoc xin vui long truy cap website de biet them chi tiet va dat hang.


Lay link

Dell thể hiện vị thế dẫn đầu với hàng loạt giải pháp hỗ trợ làm việc từ xa

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang hoành hành khắp thế giới và hàng loạt quốc gia áp dụng quy định giãn cách xã hội thì làm việc từ xa chính là phương án hợp lý để duy trì công việc nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: