Chỉ cần 110 người để bắt đầu một nền văn minh mới trên Sao Hỏa

Giáo sư Jean-Marc Salotti, Đại học Bách khoa Quốc gia Bordeaux, cho rằng sự sống phụ thuộc vào khả năng tiếp cận tài nguyên thiên nhiên và yêu cầu về thời gian làm việc của mọi người thấp hơn.


Dân số tối thiểu sẽ là cần thiết để giúp tạo ra các công cụ và hàng hóa trước khi hết nguồn cung cấp. Chúng ta sẽ phải sống trong một mái vòm chứa đầy ôxy nếu đặt chân lên và sinh sống trên hành tinh Đỏ. Nền nông nghiệp và công nghiệp mới cũng sẽ phải được thiết lập, giáo sư Jean-Marc Salotti đã đưa ra dự đoán này sau khi tiến hành nhiều nghiên cứu. "Tính khả thi của sự sống sót trên một hành tinh khác và tự duy trì là gì? Câu hỏi này có tầm quan trọng đặc biệt đối với tương lai của cuộc chinh phục không gian và có lẽ cũng là cho tương lai của nhân loại nói chung. Tôi chỉ ra ở đây rằng một mô hình toán học có thể được sử dụng để xác định số lượng người định cư tối thiểu và cách để sinh tồn trên một hành tinh khác, sử dụng Sao Hỏa làm ví dụ. Nó dựa trên so sánh giữa các yêu cầu về thời gian để thực hiện tất cả các loại, các hoạt động của con người để tồn tại lâu dài và thời gian có sẵn của những người định cư. Một tham số quan trọng của mô hình được gọi là hệ số chia sẻ, cho phép giảm một số yêu cầu về thời gian cho mỗi cá nhân. Để sống sót trên Sao Hỏa, một số giả định được đưa ra cho việc tổ chức những người định cư và các vấn đề kỹ thuật. Số lượng người định cư tối thiểu đã được tính toán và kết quả là 110 cá nhân”, giáo sư Jean-Marc Salotti cho biết. Bên cạnh đó, giáo sư Jean-Marc Salotti cho biết người định cư có thể sản xuất đủ hàng hóa và công cụ trước khi hết nguồn cung cấp. Ông cũng cho rằng sự hỗ trợ từ Trái đất có thể bị cắt đứt do chiến tranh, thiếu tài nguyên hoặc những người định cư tuyên bố một nước cộng hòa Sao Hỏa độc lập. Các yếu tố đưa ra là số lượng người định cư, điều kiện sống nào được chấp nhận, các lựa chọn kỹ thuật chính cho nông nghiệp, công nghiệp và hỗ trợ cuộc sống cùng cách các nguồn lực sẽ được chia sẻ và tổ chức. Trước đó, tỷ phú Mỹ Elon Musk đang tiếp tục bơm tiền vào chương trình SpaceX của mình với hy vọng một ngày nào đó sẽ xâm chiếm Sao Hỏa. Gần đây, tỷ phú này đã tiếp tục gửi tên lửa thương mại đầu tiên mang theo các phi hành gia đến trạm vũ trụ quốc tế. Trang Phạm Theo Mirror Tag : sao HỏaChi can 110 nguoi de bat dau mot nen van minh moi tren Sao Hoa


Giao su Jean-Marc Salotti, Dai hoc Bach khoa Quoc gia Bordeaux, cho rang su song phu thuoc vao kha nang tiep can tai nguyen thien nhien va yeu cau ve thoi gian lam viec cua moi nguoi thap hon.


Dan so toi thieu se la can thiet de giup tao ra cac cong cu va hang hoa truoc khi het nguon cung cap. Chung ta se phai song trong mot mai vom chua day oxy neu dat chan len va sinh song tren hanh tinh Do. Nen nong nghiep va cong nghiep moi cung se phai duoc thiet lap, giao su Jean-Marc Salotti da dua ra du doan nay sau khi tien hanh nhieu nghien cuu. "Tinh kha thi cua su song sot tren mot hanh tinh khac va tu duy tri la gi? Cau hoi nay co tam quan trong dac biet doi voi tuong lai cua cuoc chinh phuc khong gian va co le cung la cho tuong lai cua nhan loai noi chung. Toi chi ra o day rang mot mo hinh toan hoc co the duoc su dung de xac dinh so luong nguoi dinh cu toi thieu va cach de sinh ton tren mot hanh tinh khac, su dung Sao Hoa lam vi du. No dua tren so sanh giua cac yeu cau ve thoi gian de thuc hien tat ca cac loai, cac hoat dong cua con nguoi de ton tai lau dai va thoi gian co san cua nhung nguoi dinh cu. Mot tham so quan trong cua mo hinh duoc goi la he so chia se, cho phep giam mot so yeu cau ve thoi gian cho moi ca nhan. De song sot tren Sao Hoa, mot so gia dinh duoc dua ra cho viec to chuc nhung nguoi dinh cu va cac van de ky thuat. So luong nguoi dinh cu toi thieu da duoc tinh toan va ket qua la 110 ca nhan”, giao su Jean-Marc Salotti cho biet. Ben canh do, giao su Jean-Marc Salotti cho biet nguoi dinh cu co the san xuat du hang hoa va cong cu truoc khi het nguon cung cap. Ong cung cho rang su ho tro tu Trai dat co the bi cat dut do chien tranh, thieu tai nguyen hoac nhung nguoi dinh cu tuyen bo mot nuoc cong hoa Sao Hoa doc lap. Cac yeu to dua ra la so luong nguoi dinh cu, dieu kien song nao duoc chap nhan, cac lua chon ky thuat chinh cho nong nghiep, cong nghiep va ho tro cuoc song cung cach cac nguon luc se duoc chia se va to chuc. Truoc do, ty phu My Elon Musk dang tiep tuc bom tien vao chuong trinh SpaceX cua minh voi hy vong mot ngay nao do se xam chiem Sao Hoa. Gan day, ty phu nay da tiep tuc gui ten lua thuong mai dau tien mang theo cac phi hanh gia den tram vu tru quoc te. Trang Pham Theo Mirror Tag : sao Hoa

Chỉ cần 110 người để bắt đầu một nền văn minh mới trên Sao Hỏa

Giáo sư Jean-Marc Salotti, Đại học Bách khoa Quốc gia Bordeaux, cho rằng sự sống phụ thuộc vào khả năng tiếp cận tài nguyên thiên nhiên và yêu cầu về thời gian làm việc của mọi người thấp hơn.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: