Khí cầu chở khách vào không gian sẽ bay thử năm 2021

Mỹ - Khoang tàu Spaceship Neptune gắn khí cầu hydro có thể chở 8 người bay lên tầng bình lưu để nhìn ngắm Trái Đất từ rìa không gian.


Công ty Space Perspective ở Florida, Mỹ, đang lên kế hoạch đưa hành khách trả phí và thiết bị nghiên cứu lên tầng bình lưu bằng khoang tàu điều áp gắn dưới khinh khí cầu mang tên Spaceship Neptune. Theo dự kiến, phương tiện sẽ thực hiện những chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào đầu năm sau."Chúng tôi đang nỗ lực làm thay đổi cách con người tiếp cận không gian, và để tiến hành nghiên cứu cần thiết giúp mang lại lợi ích cho sự sống trên Trái Đất và tác động tới cách chúng ta quan sát cũng như gắn bó với hành tinh của mình", đồng sáng lập viên và giám đốc điều hành Jane Poynter của Space Perspective chia sẻ hôm 18/6. Tàu Spaceship Neptune có thể chứa một phi công và 8 hành khách. Bên trong khoang có ghế ngồi, quầy bar, phòng tắm và cửa sổ lớn cho phép hành khách quan sát Trái Đất giữa nền đen của vũ trụ. Tàu sẽ cất cánh từ Cơ sở hạ cánh tàu con thoi cũ ở Trung tâm Vũ trụ Kennedy (KSC) của NASA ở Florida. Spaceship Neptune sẽ bay về phía đông qua Đại Tây Dương trong những chuyến bay vào mùa đông và về phía tây qua vịnh Mexico vào mùa hè theo hướng gió.Spaceship Neptune sẽ mất khoảng hai giờ để lên tới độ cao tối đa khoảng 30.000 m, được nâng lên nhẹ nhàng bởi khí cầu cao 200 m chứa đầy hydro. Giải thích về việc lựa chọn khí nâng là hydro thay vì heli, Taber MacCallum, đồng sáng lập viên và giám đốc điều hành Space Perspective cho biết khí heli ngày càng trở nên khó kiếm do được dùng nhiều trong ứng dụng y tế và phóng tên lửa.Tàu sẽ bay hai giờ trong tầng bình lưu và mất thêm hai giờ để hạ thấp dần. Spaceship Neptune sẽ đáp xuống biển và được tàu thu hồi kéo vào bờ, tương tự tàu Crew Drgon của SpaceX. Spaceship Neptune sẽ được tái sử dụng nhưng vẫn cần khí cầu mới cho mỗi chuyến bay. Theo MacCallum và Poynter, giá vé cho trải nghiệm bay bằng khí cầu ban đầu vào khoảng 125.000 USD.An Khang (Theo Space)Khi cau cho khach vao khong gian se bay thu nam 2021


My - Khoang tau Spaceship Neptune gan khi cau hydro co the cho 8 nguoi bay len tang binh luu de nhin ngam Trai Dat tu ria khong gian.


Cong ty Space Perspective o Florida, My, dang len ke hoach dua hanh khach tra phi va thiet bi nghien cuu len tang binh luu bang khoang tau dieu ap gan duoi khinh khi cau mang ten Spaceship Neptune. Theo du kien, phuong tien se thuc hien nhung chuyen bay thu nghiem dau tien vao dau nam sau."Chung toi dang no luc lam thay doi cach con nguoi tiep can khong gian, va de tien hanh nghien cuu can thiet giup mang lai loi ich cho su song tren Trai Dat va tac dong toi cach chung ta quan sat cung nhu gan bo voi hanh tinh cua minh", dong sang lap vien va giam doc dieu hanh Jane Poynter cua Space Perspective chia se hom 18/6. Tau Spaceship Neptune co the chua mot phi cong va 8 hanh khach. Ben trong khoang co ghe ngoi, quay bar, phong tam va cua so lon cho phep hanh khach quan sat Trai Dat giua nen den cua vu tru. Tau se cat canh tu Co so ha canh tau con thoi cu o Trung tam Vu tru Kennedy (KSC) cua NASA o Florida. Spaceship Neptune se bay ve phia dong qua Dai Tay Duong trong nhung chuyen bay vao mua dong va ve phia tay qua vinh Mexico vao mua he theo huong gio.Spaceship Neptune se mat khoang hai gio de len toi do cao toi da khoang 30.000 m, duoc nang len nhe nhang boi khi cau cao 200 m chua day hydro. Giai thich ve viec lua chon khi nang la hydro thay vi heli, Taber MacCallum, dong sang lap vien va giam doc dieu hanh Space Perspective cho biet khi heli ngay cang tro nen kho kiem do duoc dung nhieu trong ung dung y te va phong ten lua.Tau se bay hai gio trong tang binh luu va mat them hai gio de ha thap dan. Spaceship Neptune se dap xuong bien va duoc tau thu hoi keo vao bo, tuong tu tau Crew Drgon cua SpaceX. Spaceship Neptune se duoc tai su dung nhung van can khi cau moi cho moi chuyen bay. Theo MacCallum va Poynter, gia ve cho trai nghiem bay bang khi cau ban dau vao khoang 125.000 USD.An Khang (Theo Space)

Khí cầu chở khách vào không gian sẽ bay thử năm 2021

Mỹ - Khoang tàu Spaceship Neptune gắn khí cầu hydro có thể chở 8 người bay lên tầng bình lưu để nhìn ngắm Trái Đất từ rìa không gian.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: