Ba nữ tiến sĩ Việt lọt top 100 nhà khoa học tiêu biểu châu Á

Ba nhà khoa học Việt lọt top bình chọn năm 2020 của Tạp chí Asian Scientist vì có đóng góp quan trọng trong lĩnh vực khoa học vật liệu, di truyền, chọn giống.


Danh sách 100 nhà khoa học tiêu biểu của châu Á có tên ba nhà khoa học của Việt Nam gồm PGS Hồ Thị Thanh Vân (Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM), TS Phạm Thị Thu Hà (Trường Đại học Tôn Đức Thắng) và TS Trần Thị Hồng Hạnh (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Người được vinh danh trong danh sách này phải có giải thưởng quốc gia hoặc quốc tế vào năm 2019 cho nghiên cứu khoa học quan trọng hoặc lãnh đạo trong các học viện, các ngành công nghiệp. Theo tiêu chí này, cả ba nhà khoa học Việt Nam đều là những nhà khoa học nữ xuất sắc của Việt Nam được trao Giải thưởng L'Oreal - Unesco vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học năm 2019, có nghiên cứu hữu ích.PGS Hồ Thị Thanh Vân đã nghiên cứu vật liệu thay thế bạch kim trong pin nhiên liệu, giúp giảm giá thành mà pin có độ bền cao hơn. Kết quả nghiên cứu của chị đã tạo ra loại pin nhiên liệu có giá thành rẻ hơn loại thông thường 20%. Trước kia một hệ thống pin nhiên liệu có giá khoảng 300 triệu đồng thì nay chỉ còn 240 triệu đồng. TS Phạm Thị Thu Hà (37 tuổi) được ghi nhận với việc nghiên cứu, phát triển thành công giống lúa chịu mặn bằng chọn lọc marker phân tử giúp rút ngắn thời gian lai tạo. Phương pháp marker phân tử TS Hà áp dụng có thể xác định được kiểu gene nên thời gian lai tạo giảm xuống chỉ còn 3 - 4 năm. Chị đã lựa chọn giống lúa mẹ ở địa phương, giống lúa bố chứa nguồn gene có khả năng chống chịu mặn, sau đó cho lai hai giống với nhau. Hiện một số dòng kháng mặn đã được trồng khảo nghiệm cho năng suất cao ở Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau. Trong lĩnh vực Khoa học cuộc sống, TS Trần Thị Hồng Hạnh nghiên cứu sử dụng phương pháp sắc ký vân tay kết hợp với thiết bị hiện đại nhằm đánh giá thành phần dược liệu và chất lượng dược liệu.Đây là năm thứ 5 tạp chí Asian Scientist tổ chức bình chọn và công bố danh sách các nhà khoa học hàng đầu khu vực với những nghiên cứu, đổi mới và có đóng góp đáng kể ở nhiều lĩnh vực. Đến nay, Việt Nam đã có 10 nhà khoa học lọt vào danh sách các nhà khoa học tiêu biểu của châu Á. Bích NgọcBa nu tien si Viet lot top 100 nha khoa hoc tieu bieu chau A


Ba nha khoa hoc Viet lot top binh chon nam 2020 cua Tap chi Asian Scientist vi co dong gop quan trong trong linh vuc khoa hoc vat lieu, di truyen, chon giong.


Danh sach 100 nha khoa hoc tieu bieu cua chau A co ten ba nha khoa hoc cua Viet Nam gom PGS Ho Thi Thanh Van (Truong Dai hoc Tai nguyen va Moi truong TP.HCM), TS Pham Thi Thu Ha (Truong Dai hoc Ton Duc Thang) va TS Tran Thi Hong Hanh (Vien Han lam Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam). Nguoi duoc vinh danh trong danh sach nay phai co giai thuong quoc gia hoac quoc te vao nam 2019 cho nghien cuu khoa hoc quan trong hoac lanh dao trong cac hoc vien, cac nganh cong nghiep. Theo tieu chi nay, ca ba nha khoa hoc Viet Nam deu la nhung nha khoa hoc nu xuat sac cua Viet Nam duoc trao Giai thuong L'Oreal - Unesco vi su phat trien phu nu trong khoa hoc nam 2019, co nghien cuu huu ich.PGS Ho Thi Thanh Van da nghien cuu vat lieu thay the bach kim trong pin nhien lieu, giup giam gia thanh ma pin co do ben cao hon. Ket qua nghien cuu cua chi da tao ra loai pin nhien lieu co gia thanh re hon loai thong thuong 20%. Truoc kia mot he thong pin nhien lieu co gia khoang 300 trieu dong thi nay chi con 240 trieu dong. TS Pham Thi Thu Ha (37 tuoi) duoc ghi nhan voi viec nghien cuu, phat trien thanh cong giong lua chiu man bang chon loc marker phan tu giup rut ngan thoi gian lai tao. Phuong phap marker phan tu TS Ha ap dung co the xac dinh duoc kieu gene nen thoi gian lai tao giam xuong chi con 3 - 4 nam. Chi da lua chon giong lua me o dia phuong, giong lua bo chua nguon gene co kha nang chong chiu man, sau do cho lai hai giong voi nhau. Hien mot so dong khang man da duoc trong khao nghiem cho nang suat cao o Ben Tre, Bac Lieu, Ca Mau. Trong linh vuc Khoa hoc cuoc song, TS Tran Thi Hong Hanh nghien cuu su dung phuong phap sac ky van tay ket hop voi thiet bi hien dai nham danh gia thanh phan duoc lieu va chat luong duoc lieu.Day la nam thu 5 tap chi Asian Scientist to chuc binh chon va cong bo danh sach cac nha khoa hoc hang dau khu vuc voi nhung nghien cuu, doi moi va co dong gop dang ke o nhieu linh vuc. Den nay, Viet Nam da co 10 nha khoa hoc lot vao danh sach cac nha khoa hoc tieu bieu cua chau A. Bich Ngoc

Ba nữ tiến sĩ Việt lọt top 100 nhà khoa học tiêu biểu châu Á

Ba nhà khoa học Việt lọt top bình chọn năm 2020 của Tạp chí Asian Scientist vì có đóng góp quan trọng trong lĩnh vực khoa học vật liệu, di truyền, chọn giống.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: