Bộ TT&TT hướng dẫn thuê dịch vụ điện toán đám mây trong cơ quan nhà nước

Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT vừa hoàn thành xây dựng tài liệu hướng dẫn ứng dụng dịch vụ điện toán đám mây, thuê dịch vụ điện toán đám mây của doanh nghiệp sử dụng trong cơ quan nhà nước và xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam.


Bộ TT&TT hướng dẫn thuê dịch vụ điện toán đám mây trong cơ quan nhà nước
Một mục đích của việc xây dựng “Tài liệu hướng dẫn ứng dụng dịch vụ điện toán đám mây và thuê dịch vụ điện toán đám mây trong cơ quan nhà nước” là thúc đẩy việc triển khai thuê dịch vụ điện toán đám mây của doanh nghiệp phục vụ phát triển Chính phủ điện tử (Ảnh minh họa).

Nghị quyết 17 ngày 7/3/2020 của Chinh phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 đã đề cập đến việc cần tăng cường thuê dịch vụ CNTT của doanh nghiệp; thúc đẩy ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước.


Trong phát biểu tại buổi làm việc của Tổ công tác giúp việc Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử hồi tháng 10 năm ngoái, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã nhấn mạnh cơ hội cho các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trong xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử. Bộ trưởng cũng chi rõ các công nghệ nền tảng, chủ chốt trong Chính phủ điện tử mà các doanh nghiệp Việt Nam phải làm chủ được, đó là: mật mã, nền tảng chia sẻ dữ liệu, an toàn, an ninh mạng và điện toán đám mây.


Nhận định điện toán đám mây là hạ tầng của hạ tầng, người đứng đầu ngành TT&TT cho rằng, trong phát triển Chính phủ điện tử, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam phải làm chủ được hạ tầng quan trọng này.


Tiếp đó, tại lễ phát động chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng nền tảng điện toán đám mây Việt Nam được tổ chức ngày 22/5/2020, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã khẳng định, điện toán đám mây là thành phần quan trọng nhất của hạ tầng số. Hạ tầng số phải được đầu tư trước để thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số.


“Việt Nam phải làm chủ được hạ tầng số, tương tự như những gì đã làm được với ngành viễn thông. Hạ tầng số cũng chính là hạ tầng viễn thông cộng thêm nền tảng điện toán đám mây. Bởi vậy, làm chủ nền tảng điện toán đám mây là rất quan trọng đối với đất nước”, Bộ trưởng nhấn mạnh.


Theo phân tích của đại diện Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT, ứng dụng điện toán đám mây ở Việt Nam hiện nay trong cơ quan nhà nước chủ yếu ở hai loại là thuê dịch vụ điện toán đám mây của doanh nghiệp và ứng dụng điện toán đám mây trong hệ thống CNTT của cơ quan nhà nước.


Trong đó, về thuê dịch vụ điện toán đám mây của doanh nghiệp, ngoài các dịch vụ như thuê đường truyền, các cơ quan nhà nước vẫn còn nhiều lúng túng về lựa chọn các dịch vụ điện toán đám mây phù hợp để thuê và quản lý sử dụng dịch vụ có hiệu quả đáp ứng các yêu cầu, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Đây cũng là loại hình mang đầy đủ các tính chất của điện toán đám mây.


Đối với ứng dụng điện toán đám mây trong hệ thống CNTT của cơ quan nhà nước, hiện nay mới chỉ ở mức độ sử dụng các công nghệ ảo hóa hạ tầng của cơ quan nhà nước. Trong tương lai có thể sẽ triển khai xây dựng đám mây riêng của cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, việc triển khai ra sao sẽ phụ thuộc vào các bài toán cụ thể, đặc thù và khó hướng dẫn chung.


Trước đó, vào ngày 3/4/2020, Bộ TT&TT đã có hướng dẫn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật để đánh giá và lựa chọn giải pháp nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử. Tuy nhiên, nội dung hướng dẫn này chủ yếu là cung cấp các tiêu chí kỹ thuật hạ tầng, chưa hướng dẫn được các vấn đề còn lúng túng trong quá trình ứng dụng dịch vụ điện toán đám mây nêu trên.


Vì thế, để tăng cường thuê dịch vụ CNTT của doanh nghiệp, thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước, đồng thời sử dụng dịch vụ điện toán đám mây phục vụ phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam, Cục Tin học hóa đã nghiên cứu kinh nghiệm thế giới và đặc điểm hoạt động thuê dịch vụ CNTT hiện tại để xây dựng “Tài liệu hướng dẫn ứng dụng dịch vụ điện toán đám mây và thuê dịch vụ điện toán đám mây trong cơ quan nhà nước”.


Cục Tin học hóa cũng cho biết, tài liệu hướng dẫn ứng dụng dịch vụ điện toán đám mây và thuê dịch vụ điện toán đám mây có đối tượng áp dụng là cơ quan nhà nước các cấp tại Trung ương và địa phương sử dụng dịch vụ điện toán đám mây của doanh nghiệp trong hoạt động ứng dụng CNTT của mình; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện toán đám mây để tham khảo, xây dựng các dịch vụ điện toán đám mây cung cấp cho cơ quan nhà nước đáp ứng nhu cầu sử dụng.


Tài liệu này cung cấp những chỉ dẫn cần thiết trong việc triển khai áp dụng, sử dụng dịch vụ điện toán đám mây của doanh nghiệp vào hoạt động ứng dụng CNTT tại cơ quan một cách tin cậy và hiệu quả.


Cụ thể, hướng dẫn tập trung vào một số điểm như: Xác định các hoạt động ứng dụng CNTT phù hợp để sử dụng dịch vụ điện toán đám mây, theo đó cơ quan nhà nước sẽ có hướng dẫn để chọn lựa các hoạt động nghiệp vụ phù hợp để đưa lên đám mây và cân nhắc phương án thuê dịch vụ điện toán đám mây hoặc đầu tư xây dựng, vận hành riêng phù hợp hơn với nhu cầu của mình;


Hoạt động đánh giá, lựa chọn, quản lý dịch vụ điện toán đám mây: cơ quan nhà nước sẽ được chỉ dẫn các hoạt động cần thiết để đánh giá lựa chọn dịch vụ; quy trình để thực hiện xác định nhu cầu, khảo sát đánh giá, thuê dịch vụ, quản lý vòng đời dịch vụ và các hoạt động cần phải quan tâm khi kết thúc thời gian thuê dịch vụ điện toán đám mây.


Các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện toán đám mây có thể xem “Tài liệu hướng dẫn ứng dụng dịch vụ điện toán đám mây và thuê dịch vụ điện toán đám mây trong cơ quan nhà nước” mới được Cục Tin học hóa xây dựng tại đây.


Vân Anh

Bo TT&TT huong dan thue dich vu dien toan dam may trong co quan nha nuoc


Cuc Tin hoc hoa, Bo TT&TT vua hoan thanh xay dung tai lieu huong dan ung dung dich vu dien toan dam may, thue dich vu dien toan dam may cua doanh nghiep su dung trong co quan nha nuoc va xay dung thanh pho thong minh tai Viet Nam.


Bo TT&TT huong dan thue dich vu dien toan dam may trong co quan nha nuoc
Mot muc dich cua viec xay dung “Tai lieu huong dan ung dung dich vu dien toan dam may va thue dich vu dien toan dam may trong co quan nha nuoc” la thuc day viec trien khai thue dich vu dien toan dam may cua doanh nghiep phuc vu phat trien Chinh phu dien tu (Anh minh hoa).

Nghi quyet 17 ngay 7/3/2020 cua Chinh phu ve mot so nhiem vu, giai phap trong tam phat trien Chinh phu dien tu giai doan 2019 - 2020, dinh huong den 2025 da de cap den viec can tang cuong thue dich vu CNTT cua doanh nghiep; thuc day ung dung cong nghe dien toan dam may trong hoat dong ung dung CNTT cua cac co quan nha nuoc.


Trong phat bieu tai buoi lam viec cua To cong tac giup viec Uy ban quoc gia ve Chinh phu dien tu hoi thang 10 nam ngoai, Bo truong Bo TT&TT Nguyen Manh Hung da nhan manh co hoi cho cac doanh nghiep cong nghe Viet Nam trong xay dung, phat trien Chinh phu dien tu. Bo truong cung chi ro cac cong nghe nen tang, chu chot trong Chinh phu dien tu ma cac doanh nghiep Viet Nam phai lam chu duoc, do la: mat ma, nen tang chia se du lieu, an toan, an ninh mang va dien toan dam may.


Nhan dinh dien toan dam may la ha tang cua ha tang, nguoi dung dau nganh TT&TT cho rang, trong phat trien Chinh phu dien tu, doanh nghiep cong nghe Viet Nam phai lam chu duoc ha tang quan trong nay.


Tiep do, tai le phat dong chien dich thuc day chuyen doi so bang nen tang dien toan dam may Viet Nam duoc to chuc ngay 22/5/2020, Bo truong Bo TT&TT Nguyen Manh Hung da khang dinh, dien toan dam may la thanh phan quan trong nhat cua ha tang so. Ha tang so phai duoc dau tu truoc de thuc day chuyen doi so, phat trien kinh te so.


“Viet Nam phai lam chu duoc ha tang so, tuong tu nhu nhung gi da lam duoc voi nganh vien thong. Ha tang so cung chinh la ha tang vien thong cong them nen tang dien toan dam may. Boi vay, lam chu nen tang dien toan dam may la rat quan trong doi voi dat nuoc”, Bo truong nhan manh.


Theo phan tich cua dai dien Cuc Tin hoc hoa, Bo TT&TT, ung dung dien toan dam may o Viet Nam hien nay trong co quan nha nuoc chu yeu o hai loai la thue dich vu dien toan dam may cua doanh nghiep va ung dung dien toan dam may trong he thong CNTT cua co quan nha nuoc.


Trong do, ve thue dich vu dien toan dam may cua doanh nghiep, ngoai cac dich vu nhu thue duong truyen, cac co quan nha nuoc van con nhieu lung tung ve lua chon cac dich vu dien toan dam may phu hop de thue va quan ly su dung dich vu co hieu qua dap ung cac yeu cau, bao dam an toan, an ninh thong tin. Day cung la loai hinh mang day du cac tinh chat cua dien toan dam may.


Doi voi ung dung dien toan dam may trong he thong CNTT cua co quan nha nuoc, hien nay moi chi o muc do su dung cac cong nghe ao hoa ha tang cua co quan nha nuoc. Trong tuong lai co the se trien khai xay dung dam may rieng cua co quan nha nuoc. Tuy nhien, viec trien khai ra sao se phu thuoc vao cac bai toan cu the, dac thu va kho huong dan chung.


Truoc do, vao ngay 3/4/2020, Bo TT&TT da co huong dan bo tieu chi, chi tieu ky thuat de danh gia va lua chon giai phap nen tang dien toan dam may phuc vu Chinh phu dien tu, chinh quyen dien tu. Tuy nhien, noi dung huong dan nay chu yeu la cung cap cac tieu chi ky thuat ha tang, chua huong dan duoc cac van de con lung tung trong qua trinh ung dung dich vu dien toan dam may neu tren.


Vi the, de tang cuong thue dich vu CNTT cua doanh nghiep, thuc day viec ung dung cong nghe dien toan dam may trong hoat dong ung dung CNTT cua cac co quan nha nuoc, dong thoi su dung dich vu dien toan dam may phuc vu phat trien do thi thong minh tai Viet Nam, Cuc Tin hoc hoa da nghien cuu kinh nghiem the gioi va dac diem hoat dong thue dich vu CNTT hien tai de xay dung “Tai lieu huong dan ung dung dich vu dien toan dam may va thue dich vu dien toan dam may trong co quan nha nuoc”.


Cuc Tin hoc hoa cung cho biet, tai lieu huong dan ung dung dich vu dien toan dam may va thue dich vu dien toan dam may co doi tuong ap dung la co quan nha nuoc cac cap tai Trung uong va dia phuong su dung dich vu dien toan dam may cua doanh nghiep trong hoat dong ung dung CNTT cua minh; cac doanh nghiep cung cap dich vu dien toan dam may de tham khao, xay dung cac dich vu dien toan dam may cung cap cho co quan nha nuoc dap ung nhu cau su dung.


Tai lieu nay cung cap nhung chi dan can thiet trong viec trien khai ap dung, su dung dich vu dien toan dam may cua doanh nghiep vao hoat dong ung dung CNTT tai co quan mot cach tin cay va hieu qua.


Cu the, huong dan tap trung vao mot so diem nhu: Xac dinh cac hoat dong ung dung CNTT phu hop de su dung dich vu dien toan dam may, theo do co quan nha nuoc se co huong dan de chon lua cac hoat dong nghiep vu phu hop de dua len dam may va can nhac phuong an thue dich vu dien toan dam may hoac dau tu xay dung, van hanh rieng phu hop hon voi nhu cau cua minh;


Hoat dong danh gia, lua chon, quan ly dich vu dien toan dam may: co quan nha nuoc se duoc chi dan cac hoat dong can thiet de danh gia lua chon dich vu; quy trinh de thuc hien xac dinh nhu cau, khao sat danh gia, thue dich vu, quan ly vong doi dich vu va cac hoat dong can phai quan tam khi ket thuc thoi gian thue dich vu dien toan dam may.


Cac co quan nha nuoc va cac doanh nghiep cung cap dich vu dien toan dam may co the xem “Tai lieu huong dan ung dung dich vu dien toan dam may va thue dich vu dien toan dam may trong co quan nha nuoc” moi duoc Cuc Tin hoc hoa xay dung tai day.


Van Anh


Bộ TT&TT hướng dẫn thuê dịch vụ điện toán đám mây trong cơ quan nhà nước

Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT vừa hoàn thành xây dựng tài liệu hướng dẫn ứng dụng dịch vụ điện toán đám mây, thuê dịch vụ điện toán đám mây của doanh nghiệp sử dụng trong cơ quan nhà nước và xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: