Cần đưa ra tiêu chí về người chuyển tải sản phẩm quảng cáo có tầm ảnh hưởng một cách rõ ràng, chi tiết và cụ thể; làm rõ các khái niệm về review hay quảng cáo.

Nguoi quang cao 'co anh huong' phai co tai khoan 500 nghin nguoi theo doi


Can dua ra tieu chi ve nguoi chuyen tai san pham quang cao co tam anh huong mot cach ro rang, chi tiet va cu the; lam ro cac khai niem ve review hay quang cao.

Người quảng cáo 'có ảnh hưởng' phải có tài khoản 500 nghìn người theo dõi

Cần đưa ra tiêu chí về người chuyển tải sản phẩm quảng cáo có tầm ảnh hưởng một cách rõ ràng, chi tiết và cụ thể; làm rõ các khái niệm về review hay quảng cáo.
Người quảng cáo có ảnh hưởng phải có tài khoản 500 nghìn người theo dõi
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: