Tesla vừa trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới vượt Toyota nhưng điều này liệu có hợp lý?

Liệu có hợp lý không khi so sánh 1 công ty mỗi năm lãi 19 tỷ USD với 1 công ty chưa bao giờ có lợi nhuận như Tesla?


Tuần trước, CEO Tesla là Elon Musk đã ấn thích một bài tweet có nội dung: "Tesla chính thức trở thành nhà sản xuất ô tô giá trị nhất thế giới! Xin chúc mừng".


Dòng tweet này còn đăng kèm hình ảnh chụp màn hình danh sách 25 nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới tính về giá trị thị trường. Danh sách này cho thấy Tesla đứng trên cả Toyota lần đầu tiên trong lịch sử với vốn hóa thị trường 183,67 tỷ USD trong khi đó con số tương tự của Toyota là 178,78 tỷ USD.


 Tesla vừa trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới vượt Toyota nhưng điều này liệu có hợp lý? - Ảnh 1.

Nhưng có một vấn đề: Rất nhiều nhà đầu tư, gồm cả những người sử dụng cổng dữ liệu tài chính của Bloomberg lại thấy một điều rất khác: Tesla vẫn cần phải có hơn 25 tỷ USD vốn hóa thị trường nữa mới vượt Toyota.


Vậy ai mới đúng? Vấn đề ở đây khá phức tạp.


Ai cũng đồng ý rằng giá trị thị trường của một công ty hay vốn hóa thị trường của họ được xác định bởi giá thị trường của cổ phiếu nhân với số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành. Tuy nhiên, cách xác định lượng cổ phiếu đang lưu hành lại chưa thống nhất ở nhiều nơi.


Trong những năm gần đây, các công ty Nhật Bản đã mở rộng việc mua lại cổ phiếu để tăng lợi nhuận cho các nhà đầu tư và họ có xu hướng tích trữ những cổ phiếu này. Với Toyota, đơn vị đã đẩy mạnh mua lại cổ phiếu của chính mình trong suốt 6 năm qua thì họ đang nắm trong tay lượng cổ phiếu mua lại nhiều hơn bất kỳ công ty nào khác ở Nhật Bản.


Trong tài chính, những loại cổ phiếu mua lại như vậy được gọi là cổ phiếu quỹ, nhưng nó lại được kê khai theo những cách rất khác nhau ở mỗi quốc gia khác nhau. Một vài thị trường gần như cấm sở hữu cổ phiếu loại này, trong khi đó một số khác lại tính chung vào.


Khi nhìn vào các công ty niêm yết tại Nhật Bản, cổ phiếu quỹ điển hình bao gồm trong vốn hóa thị trường được niêm yết. Và khi một công ty có giá trị như Toyota nắm giữ nhiều cổ phiếu quỹ như vậy - trên 14% theo dữ liệu của Bloomberg - điều đó sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn tới vốn hóa thị trường.


Một xếp hạng vốn hóa thị trường của các công ty được công bố hàng tháng bởi Sở giao dịch chứng khoán Tokyo cho thấy vốn hóa thị trường gồm cả cổ phiếu quỹ và giá trị thị trường của Toyota tính tới cuối tháng 5 là 22 nghìn tỷ yên (205 tỷ USD) – con số gồm cả 30 tỷ USD giá trị cổ phiếu quỹ.


Nếu như bỏ lượng cổ phiếu quỹ này, Toyota chỉ trị giá 18,8 nghìn tỷ yên (175 tỷ USD) theo tính toán của Bloomberg. Điều này cũng phù hợp khi bạn tìm kiếm trên cổng dữ liệu của Yahoo Finance – nguồn mà dòng tweet công bố Tesla là nhà sản xuất ô tô giá trị nhất thế giới sử dụng dữ liệu. Nhiều cách tính vốn hóa thị trường gồm cả những công ty niêm yết tại Mỹ không bao gồm cổ phiếu quỹ.


Tesla trong khi đó lại không sở hữu bất kỳ cổ phiếu quỹ nào. Vậy liệu đây có phải là so sánh hợp lý khi mọi người đang cố gắng tìm ra nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới hay không?


"Điều này khá ngữ nghĩa. Vốn hóa thị trường có thể được xác định theo nhiều cách. Nó phụ thuộc vào thứ mà bạn đang cố gắng tiếp cận", theo Nick Reece - Quản lý tại quỹ đầu tư Merk Investment.


Sau khi tăng 6% trong phiên giao dịch ngày thứ 2, giá trị của Tesla đạt 183,8 tỷ USD và vượt con số 175 tỷ USD của Toyota. Tuy nhiên, số lượng cổ phiếu quỹ mà Toyota nắm đã tăng gấp đôi kể từ năm 2014.


 Tesla vừa trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới vượt Toyota nhưng điều này liệu có hợp lý? - Ảnh 2.

So sánh lượng cổ phiếu đang lưu hành và cổ phiếu quỹ của 3 hãng xe lớn.


Một chuyên gia thì nhận định rằng: "Tôi cho rằng bạn có thể loại bỏ cổ phiếu quỹ trong cách tính vốn hóa thị trường miễn là bạn làm rõ về sự tồn tại của chúng".


Dẫu vậy thì, trong nhiều trường hợp, có lẽ sẽ là không đúng khi so sánh giữa một công ty vốn tạo ra trung bình lợi nhuận ròng 2 nghìn tỷ yên (18,7 tỷ USD) mỗi năm trong suốt 6 năm qua như Toyota với một công ty chưa từng có 1 năm nào có lãi như Tesla.


"Chẳng có ai nghĩ đơn giản là vì vốn hóa thị trường của Tesla đã gần đạt đến mức của Toyota thì tức là Tesla ngang cơ với Toyota cả", Norihiro Fujito, Chiến lược gia tại Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. ở Tokyo nói.


Lấy linkTesla vua tro thanh nha san xuat o to lon nhat the gioi vuot Toyota nhung dieu nay lieu co hop ly?


Lieu co hop ly khong khi so sanh 1 cong ty moi nam lai 19 ty USD voi 1 cong ty chua bao gio co loi nhuan nhu Tesla?


Tuan truoc, CEO Tesla la Elon Musk da an thich mot bai tweet co noi dung: "Tesla chinh thuc tro thanh nha san xuat o to gia tri nhat the gioi! Xin chuc mung".


Dong tweet nay con dang kem hinh anh chup man hinh danh sach 25 nha san xuat o to lon nhat the gioi tinh ve gia tri thi truong. Danh sach nay cho thay Tesla dung tren ca Toyota lan dau tien trong lich su voi von hoa thi truong 183,67 ty USD trong khi do con so tuong tu cua Toyota la 178,78 ty USD.


 Tesla vua tro thanh nha san xuat o to lon nhat the gioi vuot Toyota nhung dieu nay lieu co hop ly? - Anh 1.

Nhung co mot van de: Rat nhieu nha dau tu, gom ca nhung nguoi su dung cong du lieu tai chinh cua Bloomberg lai thay mot dieu rat khac: Tesla van can phai co hon 25 ty USD von hoa thi truong nua moi vuot Toyota.


Vay ai moi dung? Van de o day kha phuc tap.


Ai cung dong y rang gia tri thi truong cua mot cong ty hay von hoa thi truong cua ho duoc xac dinh boi gia thi truong cua co phieu nhan voi so co phieu pho thong dang luu hanh. Tuy nhien, cach xac dinh luong co phieu dang luu hanh lai chua thong nhat o nhieu noi.


Trong nhung nam gan day, cac cong ty Nhat Ban da mo rong viec mua lai co phieu de tang loi nhuan cho cac nha dau tu va ho co xu huong tich tru nhung co phieu nay. Voi Toyota, don vi da day manh mua lai co phieu cua chinh minh trong suot 6 nam qua thi ho dang nam trong tay luong co phieu mua lai nhieu hon bat ky cong ty nao khac o Nhat Ban.


Trong tai chinh, nhung loai co phieu mua lai nhu vay duoc goi la co phieu quy, nhung no lai duoc ke khai theo nhung cach rat khac nhau o moi quoc gia khac nhau. Mot vai thi truong gan nhu cam so huu co phieu loai nay, trong khi do mot so khac lai tinh chung vao.


Khi nhin vao cac cong ty niem yet tai Nhat Ban, co phieu quy dien hinh bao gom trong von hoa thi truong duoc niem yet. Va khi mot cong ty co gia tri nhu Toyota nam giu nhieu co phieu quy nhu vay - tren 14% theo du lieu cua Bloomberg - dieu do se tao ra anh huong lon toi von hoa thi truong.


Mot xep hang von hoa thi truong cua cac cong ty duoc cong bo hang thang boi So giao dich chung khoan Tokyo cho thay von hoa thi truong gom ca co phieu quy va gia tri thi truong cua Toyota tinh toi cuoi thang 5 la 22 nghin ty yen (205 ty USD) – con so gom ca 30 ty USD gia tri co phieu quy.


Neu nhu bo luong co phieu quy nay, Toyota chi tri gia 18,8 nghin ty yen (175 ty USD) theo tinh toan cua Bloomberg. Dieu nay cung phu hop khi ban tim kiem tren cong du lieu cua Yahoo Finance – nguon ma dong tweet cong bo Tesla la nha san xuat o to gia tri nhat the gioi su dung du lieu. Nhieu cach tinh von hoa thi truong gom ca nhung cong ty niem yet tai My khong bao gom co phieu quy.


Tesla trong khi do lai khong so huu bat ky co phieu quy nao. Vay lieu day co phai la so sanh hop ly khi moi nguoi dang co gang tim ra nha san xuat o to lon nhat the gioi hay khong?


"Dieu nay kha ngu nghia. Von hoa thi truong co the duoc xac dinh theo nhieu cach. No phu thuoc vao thu ma ban dang co gang tiep can", theo Nick Reece - Quan ly tai quy dau tu Merk Investment.


Sau khi tang 6% trong phien giao dich ngay thu 2, gia tri cua Tesla dat 183,8 ty USD va vuot con so 175 ty USD cua Toyota. Tuy nhien, so luong co phieu quy ma Toyota nam da tang gap doi ke tu nam 2014.


 Tesla vua tro thanh nha san xuat o to lon nhat the gioi vuot Toyota nhung dieu nay lieu co hop ly? - Anh 2.

So sanh luong co phieu dang luu hanh va co phieu quy cua 3 hang xe lon.


Mot chuyen gia thi nhan dinh rang: "Toi cho rang ban co the loai bo co phieu quy trong cach tinh von hoa thi truong mien la ban lam ro ve su ton tai cua chung".


Dau vay thi, trong nhieu truong hop, co le se la khong dung khi so sanh giua mot cong ty von tao ra trung binh loi nhuan rong 2 nghin ty yen (18,7 ty USD) moi nam trong suot 6 nam qua nhu Toyota voi mot cong ty chua tung co 1 nam nao co lai nhu Tesla.


"Chang co ai nghi don gian la vi von hoa thi truong cua Tesla da gan dat den muc cua Toyota thi tuc la Tesla ngang co voi Toyota ca", Norihiro Fujito, Chien luoc gia tai Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. o Tokyo noi.


Lay link

Tesla vừa trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới vượt Toyota nhưng điều này liệu có hợp lý?

Liệu có hợp lý không khi so sánh 1 công ty mỗi năm lãi 19 tỷ USD với 1 công ty chưa bao giờ có lợi nhuận như Tesla?
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: