Doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng mua giải pháp chuyển đổi số

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Bình Thuận sẽ được hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng về tư vấn giải pháp chuyển đổi số và chi phí thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số.


Ngày 26/9, Sở TT&TT tỉnh Bình Thuận cho biết vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh về việc triển khai hoạt động hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số.


Theo đó, Sở TT&TT Bình Thuận sẽ hỗ trợ tư vấn giải pháp chuyển đổi số và chi phí thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.


Doanh nghiệp đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, thực hiện tiến trình chuyển đổi số trong hoạt động thương mại tại Bình Thuận. (Ảnh chụp màn hình).

Về tư vấn giải pháp, hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp (5 doanh nghiệp nhỏ và 2 doanh nghiệp vừa) về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.


Về chi phí thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số, hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp (3 doanh nghiệp siêu nhỏ, 5 doanh nghiệp nhỏ và 2 doanh nghiệp vừa) thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 20 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp siêu nhỏ; không quá 50 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.


Sở TT&TT tỉnh Bình Thuận thông báo, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh này gửi đăng ký nhu cầu hỗ trợ chuyển đổi số về Sở đến hết ngày 5/10 tới và có thể tìm hiểu thông tin tại các trang thông tin điện tử: https://digital.business.gov.vn; https://business.gov.vn; https://www.smedx.vn.

Doanh nghiep duoc ho tro toi da 50% gia tri hop dong mua giai phap chuyen doi so


Cac doanh nghiep nho va vua tai tinh Binh Thuan se duoc ho tro toi da 50% gia tri hop dong ve tu van giai phap chuyen doi so va chi phi thue, mua cac giai phap chuyen doi so.

Doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng mua giải pháp chuyển đổi số

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Bình Thuận sẽ được hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng về tư vấn giải pháp chuyển đổi số và chi phí thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số.
Doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng mua giải pháp chuyển đổi số
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: