Facebook sẽ không trả tiền chia sẻ tin tức cho báo chí

Facebook từ chối đề xuất chia sẻ doanh thu quảng cáo với các hãng thông tấn của Úc và khẳng định việc kinh doanh không bị ảnh hưởng lớn nếu ngừng chia sẻ tin tức.


Facebook sẽ không trả tiền chia sẻ tin tức cho báo chí

Hôm 15/6, Facebook gửi phản hồi tới Ủy ban Tiêu dùng và Cạnh tranh Úc (ACCC). Giám đốc Ngân khố Josh Frydenberg đã giao nhiệm vụ cho ACCC phát triển bộ quy tắc nhằm tạo ra sân chơi công bằng sau khi nhiều công ty truyền thông và báo chí nước này phải sa thải nhân sự hoặc đóng cửa hoàn toàn vì doanh thu quảng cáo giảm mạnh trong thời gian đại dịch.


Trước đó, Facebook và Google từ chối việc trả tiền khi sử dụng nội dung tin tức. Trong động thái mới nhất, Facebook phủ định nhiều ý tưởng của ACCC và cho rằng có cạnh tranh lành mạnh giữa mạng xã hội này với các hãng thông tấn.


Facebook ủng hộ bộ quy tắc giữa các nền tảng kỹ thuật số và hãng tin nhưng cảm thấy bản thân và Google đã bị gọi tên một cách không công bằng. Công ty khẳng định nếu cắt bỏ hoàn toàn mục tin tức cũng không ảnh hưởng nhiều tới việc kinh doanh của mình.


“Chúng tôi thực hiện thay đổi trong thuật toán xếp hạng Bảng tin vào tháng 1/2018 để ưu tiên nội dung từ bạn bè, gia đình. Những thay đổi này làm giảm lượng tiếp cận khán giả của nội dung công khai từ tất cả các trang, bao gồm cả tin tức. Dù vậy, 2 năm qua đã chứng kiến doanh thu tăng, cho thấy tin tức có thể thay thế bằng nội dung khác cho người dùng và tin tức không mang lại giá trị dài hạn đáng kể cho việc kinh doanh của chúng tôi. Nếu không có nội dung tin tức trên Facebook tại Úc, chúng tôi tự tin tác động đến doanh thu và số liệu cộng đồng của Facebook tại Úc sẽ không lớn”.


Theo Facebook, tin tức chỉ đại diện cho một tỉ lệ rất nhỏ nội dung trung bình trên bảng tin của người dùng Facebook vì mạng xã hội này là dịch vụ chủ yếu để kết nối gia đình và bạn bè. “Không công bằng hay bền vững khi mong đợi hai công ty tư nhân, Facebook và Google, chịu trách nhiệm duy nhất để hỗ trợ công ích và giải quyết các thử thách mà ngành truyền thông Úc phải đối mặt. Quy tắc cần nhận ra có sự cạnh tranh lành mạnh trong mối quan hệ giữa các nền tảng kỹ thuật số và hãng tin, trong đó chúng tôi cạnh tranh vì doanh thu quảng cáo”.


Facebook cho rằng đề xuất chia sẻ doanh thu sẽ buộc họ phải “trợ giá cho đối thủ” và “xuyên tạc thị trường quảng cáo, khả năng dẫn đến mức giá cao hơn”. Dù vậy, mạng xã hội nói vẫn cam kết hỗ trợ ngành tin tức của Úc và đã đầu tư vào ngành này.


Công ty chỉ ra đã mang đến 2,3 tỷ lượt nhấp chuột cho các hãng thông tấn Úc trong 5 tháng đầu năm 2020, ước tính trị giá 195,8 triệu USD.


Thay vì đề xuất lập cơ quan xử phạt tài chính và ràng buộc giải pháp xử lý tranh chấp của ACCC, Facebook đề nghị thành lập Hội đồng tin tức kỹ thuật số Úc, làm trung gian cho các khiếu kiện từ các hãng tin và lấy Hội đồng báo chí Úc làm hình mẫu.


Du Lam (Theo The Guardian)

Facebook se khong tra tien chia se tin tuc cho bao chi


Facebook tu choi de xuat chia se doanh thu quang cao voi cac hang thong tan cua Uc va khang dinh viec kinh doanh khong bi anh huong lon neu ngung chia se tin tuc.


Facebook se khong tra tien chia se tin tuc cho bao chi

Hom 15/6, Facebook gui phan hoi toi Uy ban Tieu dung va Canh tranh Uc (ACCC). Giam doc Ngan kho Josh Frydenberg da giao nhiem vu cho ACCC phat trien bo quy tac nham tao ra san choi cong bang sau khi nhieu cong ty truyen thong va bao chi nuoc nay phai sa thai nhan su hoac dong cua hoan toan vi doanh thu quang cao giam manh trong thoi gian dai dich.


Truoc do, Facebook va Google tu choi viec tra tien khi su dung noi dung tin tuc. Trong dong thai moi nhat, Facebook phu dinh nhieu y tuong cua ACCC va cho rang co canh tranh lanh manh giua mang xa hoi nay voi cac hang thong tan.


Facebook ung ho bo quy tac giua cac nen tang ky thuat so va hang tin nhung cam thay ban than va Google da bi goi ten mot cach khong cong bang. Cong ty khang dinh neu cat bo hoan toan muc tin tuc cung khong anh huong nhieu toi viec kinh doanh cua minh.


“Chung toi thuc hien thay doi trong thuat toan xep hang Bang tin vao thang 1/2018 de uu tien noi dung tu ban be, gia dinh. Nhung thay doi nay lam giam luong tiep can khan gia cua noi dung cong khai tu tat ca cac trang, bao gom ca tin tuc. Du vay, 2 nam qua da chung kien doanh thu tang, cho thay tin tuc co the thay the bang noi dung khac cho nguoi dung va tin tuc khong mang lai gia tri dai han dang ke cho viec kinh doanh cua chung toi. Neu khong co noi dung tin tuc tren Facebook tai Uc, chung toi tu tin tac dong den doanh thu va so lieu cong dong cua Facebook tai Uc se khong lon”.


Theo Facebook, tin tuc chi dai dien cho mot ti le rat nho noi dung trung binh tren bang tin cua nguoi dung Facebook vi mang xa hoi nay la dich vu chu yeu de ket noi gia dinh va ban be. “Khong cong bang hay ben vung khi mong doi hai cong ty tu nhan, Facebook va Google, chiu trach nhiem duy nhat de ho tro cong ich va giai quyet cac thu thach ma nganh truyen thong Uc phai doi mat. Quy tac can nhan ra co su canh tranh lanh manh trong moi quan he giua cac nen tang ky thuat so va hang tin, trong do chung toi canh tranh vi doanh thu quang cao”.


Facebook cho rang de xuat chia se doanh thu se buoc ho phai “tro gia cho doi thu” va “xuyen tac thi truong quang cao, kha nang dan den muc gia cao hon”. Du vay, mang xa hoi noi van cam ket ho tro nganh tin tuc cua Uc va da dau tu vao nganh nay.


Cong ty chi ra da mang den 2,3 ty luot nhap chuot cho cac hang thong tan Uc trong 5 thang dau nam 2020, uoc tinh tri gia 195,8 trieu USD.


Thay vi de xuat lap co quan xu phat tai chinh va rang buoc giai phap xu ly tranh chap cua ACCC, Facebook de nghi thanh lap Hoi dong tin tuc ky thuat so Uc, lam trung gian cho cac khieu kien tu cac hang tin va lay Hoi dong bao chi Uc lam hinh mau.


Du Lam (Theo The Guardian)


Facebook sẽ không trả tiền chia sẻ tin tức cho báo chí

Facebook từ chối đề xuất chia sẻ doanh thu quảng cáo với các hãng thông tấn của Úc và khẳng định việc kinh doanh không bị ảnh hưởng lớn nếu ngừng chia sẻ tin tức.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: