Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay

Benz được THACO phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản chính, gồm 120S và 120SL. Giá bán không được công bố.


Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam. Video: Tee Anh.


Hình ảnh chi tiết xe buýt Mercedes-Benz:


Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 2.Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 3. Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 4. Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 5. Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 6. Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 7. Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 8.Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 9. Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 10. Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 11. Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 12. Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 13. Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 14.

Mercedes-Benz 120S phiên bản 47 ghế.
Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 15. Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 16. Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 17.

Mercedes-Benz 120S phiên bản 24 ghế VIP.
Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 18. Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 19. Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 20. Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 21.

Mercedes-Benz 120SL phiên bản 34 giường nằm.
Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 22. Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 23. Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 24. Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 25.

Mercedes-Benz 120SL phiên bản 22 giường nằm VIP.


https://cafef.vn/kham-pha-nhanh-xe-buyt-mercedes-benz-tai-viet-nam-sang-xin-khong-kem-khoang-thuong-gia-may-bay-20220521211804731.chn Lấy linkKham pha nhanh xe buyt Mercedes-Benz tai Viet Nam: Sang xin khong kem khoang thuong gia may bay


Benz duoc THACO phan phoi tai Viet Nam voi 2 phien ban chinh, gom 120S va 120SL. Gia ban khong duoc cong bo.

Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay

Benz được THACO phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản chính, gồm 120S và 120SL. Giá bán không được công bố.
Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: