Ba tên lửa phóng cùng ngày

Công ty Rocket Lab, SpaceX và Interstellar Technologies cùng phóng tên lửa sau nhiều lần trì hoãn.


Rocket Lab Chuyến bay thứ 12 của Rocket Lab cất cánh vào 12h12 ngày 13/6 theo giờ Hà Nội sau 2,5 tháng trì hoãn do Covid-19. Tên lửa đẩy hai tầng Electron rời bệ phóng của Rocket Lab ở New Zealand, mang theo 5 vệ tinh, trong đó có 3 vệ tinh của Cơ quan Trinh sát Quốc gia Mỹ (NRO). Cả 5 vệ tinh đều được triển khai thành công trên quỹ đạo.Ban đầu, chuyến bay mang tên "Don't Stop Me Now" được lên lịch phóng vào cuối tháng 3/2020. Nhưng công ty phải tạm hoãn do chính phủ ban lệnh giãn cách xã hội để ngăn Covid-19 lây lan. Sau đó, Rocket Lab ấn định lịch phóng vào ngày 11/6 nhưng phải tiếp tục dời lại do gió mạnh.3 vệ tinh của NRO sẽ cho phép cơ quan này khám phá cơ hội phát trực tiếp và thương mại hóa việc đưa vệ tinh nhỏ vào không gian theo hướng tiết kiệm thời gian và chi phí. Tên lửa Electron cũng chở vệ tinh siêu nhỏ mang tên ANDESITE theo chương trình Cubesat Launch Initiative của NASA nhằm nghiên cứu từ trường Trái Đất và thời tiết vũ trụ. Vệ tinh thứ 5 trong chuyến bay "Don't Stop Me Now" mang tên M2 Pathfinder, là kết quả hợp tác giữa Đại học New South và chính phủ Australia. Vệ tinh này sẽ kiểm tra kết nối liên lạc và nhiều công nghệ khác nhằm hỗ trợ những chương trình vũ trụ trong tương lai của Australia.SpaceX SpaceX phóng thành công 58 vệ tinh phát sóng Internet Starlink cùng với 3 vệ tinh quan sát Trái Đất nhỏ trước khi tên lửa Falcon 9 hạ cánh xuống biển. Tên lửa Falcon 9 rời khỏi bệ phóng ở Tổ hợp Phóng Vũ trụ 40 thuộc Trạm Không quân Cape Canaveral ở Florida vào 16h21 ngày 13/6 theo giờ Hà Nội.Đây là chuyến bay thứ hai chở vệ tinh Starlink trong tháng này, và còn một chuyến bay nữa được lên lịch vào 22/6. SpaceX đang tận dụng tầng đẩy tên lửa Falcon 9 với kế hoạch phóng 4 lần trong tháng 6. Do trời quang, quá trình tên lửa hạ cánh an toàn trên tàu không người lái có thể quan sát rõ từ bãi phóng ở cách đó 970 km.Tầng thứ nhất của Falcon 9 dùng trong buổi phóng hôm nay từng thực hiện hai chuyến bay không người lái chở vật tư lên trạm ISS, gồm CRS-19 vào tháng 12/ 2019 và CRS-20 vào tháng 3/2020. Lần này, tầng đẩy ký hiệu B1059 chở 58 vệ tinh Starlink vào không gian, đưa tổng số vệ tinh Starlink đã phóng lên 540. Musk cho biết SpaceX sẽ cần ít nhất 800 vệ tinh Starlink nữa trên quỹ đạo để bắt đầu phủ sóng Internet cho khách hàng ở Mỹ và Canada.Interstellar Technologies Tên lửa cuối cùng phóng trong ngày 13/6 là Momo-F5 của công ty Nhật Bản Interstellar Technologies. Tên lửa cỡ nhỏ này được lên lịch phóng vào khoảng 9h - 10h20 ngày 14/6 theo giờ Hà Nội.Tên lửa Momo của Interstellar Technologies cao 10 m và nặng hơn một tấn. Tính đến nay, công ty đã phóng tên lửa 4 lần. Lần phóng thứ ba vào tháng 5/2019 là lần phóng thành công đầu tiên, nhưng trong lần phóng thứ 4, tên lửa rơi xuống biển do gặp sự cố.Lúc đầu, Momo-F5 được lên lịch phóng vào cuối tháng 12 năm ngoái nhưng phải hoãn lại vài lần. Mục tiêu của chuyến bay lần này là đưa tên lửa bay tới độ cao 100 km.  An Khang (Theo Space)Ba ten lua phong cung ngay


Cong ty Rocket Lab, SpaceX va Interstellar Technologies cung phong ten lua sau nhieu lan tri hoan.


Rocket Lab Chuyen bay thu 12 cua Rocket Lab cat canh vao 12h12 ngay 13/6 theo gio Ha Noi sau 2,5 thang tri hoan do Covid-19. Ten lua day hai tang Electron roi be phong cua Rocket Lab o New Zealand, mang theo 5 ve tinh, trong do co 3 ve tinh cua Co quan Trinh sat Quoc gia My (NRO). Ca 5 ve tinh deu duoc trien khai thanh cong tren quy dao.Ban dau, chuyen bay mang ten "Don't Stop Me Now" duoc len lich phong vao cuoi thang 3/2020. Nhung cong ty phai tam hoan do chinh phu ban lenh gian cach xa hoi de ngan Covid-19 lay lan. Sau do, Rocket Lab an dinh lich phong vao ngay 11/6 nhung phai tiep tuc doi lai do gio manh.3 ve tinh cua NRO se cho phep co quan nay kham pha co hoi phat truc tiep va thuong mai hoa viec dua ve tinh nho vao khong gian theo huong tiet kiem thoi gian va chi phi. Ten lua Electron cung cho ve tinh sieu nho mang ten ANDESITE theo chuong trinh Cubesat Launch Initiative cua NASA nham nghien cuu tu truong Trai Dat va thoi tiet vu tru. Ve tinh thu 5 trong chuyen bay "Don't Stop Me Now" mang ten M2 Pathfinder, la ket qua hop tac giua Dai hoc New South va chinh phu Australia. Ve tinh nay se kiem tra ket noi lien lac va nhieu cong nghe khac nham ho tro nhung chuong trinh vu tru trong tuong lai cua Australia.SpaceX SpaceX phong thanh cong 58 ve tinh phat song Internet Starlink cung voi 3 ve tinh quan sat Trai Dat nho truoc khi ten lua Falcon 9 ha canh xuong bien. Ten lua Falcon 9 roi khoi be phong o To hop Phong Vu tru 40 thuoc Tram Khong quan Cape Canaveral o Florida vao 16h21 ngay 13/6 theo gio Ha Noi.Day la chuyen bay thu hai cho ve tinh Starlink trong thang nay, va con mot chuyen bay nua duoc len lich vao 22/6. SpaceX dang tan dung tang day ten lua Falcon 9 voi ke hoach phong 4 lan trong thang 6. Do troi quang, qua trinh ten lua ha canh an toan tren tau khong nguoi lai co the quan sat ro tu bai phong o cach do 970 km.Tang thu nhat cua Falcon 9 dung trong buoi phong hom nay tung thuc hien hai chuyen bay khong nguoi lai cho vat tu len tram ISS, gom CRS-19 vao thang 12/ 2019 va CRS-20 vao thang 3/2020. Lan nay, tang day ky hieu B1059 cho 58 ve tinh Starlink vao khong gian, dua tong so ve tinh Starlink da phong len 540. Musk cho biet SpaceX se can it nhat 800 ve tinh Starlink nua tren quy dao de bat dau phu song Internet cho khach hang o My va Canada.Interstellar Technologies Ten lua cuoi cung phong trong ngay 13/6 la Momo-F5 cua cong ty Nhat Ban Interstellar Technologies. Ten lua co nho nay duoc len lich phong vao khoang 9h - 10h20 ngay 14/6 theo gio Ha Noi.Ten lua Momo cua Interstellar Technologies cao 10 m va nang hon mot tan. Tinh den nay, cong ty da phong ten lua 4 lan. Lan phong thu ba vao thang 5/2019 la lan phong thanh cong dau tien, nhung trong lan phong thu 4, ten lua roi xuong bien do gap su co.Luc dau, Momo-F5 duoc len lich phong vao cuoi thang 12 nam ngoai nhung phai hoan lai vai lan. Muc tieu cua chuyen bay lan nay la dua ten lua bay toi do cao 100 km.  An Khang (Theo Space)

Ba tên lửa phóng cùng ngày

Công ty Rocket Lab, SpaceX và Interstellar Technologies cùng phóng tên lửa sau nhiều lần trì hoãn.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: