Anh điều tra vụ Facebook mua Giphy

Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Anh quyết định mở cuộc điều tra thương vụ thâu tóm dịch vụ ảnh động Giphy với giá 400 triệu USD của Facebook.


Anh điều tra vụ Facebook mua Giphy

Giphy là công cụ tìm kiếm và kho ảnh động khổng lồ được nhiều người sử dụng. Tháng trước, Facebook thông báo mua lại Giphy với giá được cho là 400 triệu USD để tích hợp vào bộ phận Instagram. Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Anh (CMA) sẽ tìm hiểu xem giao dịch nếu thông qua có làm giảm cạnh tranh trên các thị trường tương ứng của hai công ty hay không.


CMA bắt đầu tiếp nhận bình luận từ các bên thứ ba cho cuộc điều tra, hạn chót vào ngày 3/7/2020. Nhà chức trách lưu ý trong quá trình điều tra, Facebook không thể tiếp tục các hoạt động liên quan tới thương vụ, trừ khi được phê duyệt viết tay trước đó từ CMA. Các hoạt động bao gồm tích hợp sản phẩm, kết hợp các nhóm hay cùng nhau làm việc trong các thương vụ, hợp đồng kinh doanh. Facebook và Giphy nói sẽ tuân thủ quy định.


Ảnh động (GIF) vô cùng phổ biến trên thế giới web và dễ dùng. Mô hình kinh doanh phía sau chúng không rõ rệt nên nhiều người sẽ cảm thấy kỳ lạ khi có cuộc điều tra chống độc quyền liên quan tới mua bán nền tảng GIF. Tuy nhiên, Facebook lại là công ty đang bị các nhà chức trách tại cả Mỹ và châu Âu để mắt, còn Giphy là công ty lớn trong lĩnh vực tìm kiếm và sử dụng GIF.


GIF cũng đóng vai trò lớn trong kinh doanh Internet. Dù hiện tại, Giphy chưa kiếm ra tiền, nó vẫn có cơ hội chuyển sang lĩnh vực GIF thương mại. Mặt khác, nó là con đường quan trọng để tạo ra nhiều tương tác hơn trên mạng xã hội, từ đó giúp ích cho mảng quảng cáo.


Trước khi vụ mua bán diễn ra, Giphy và Facebook đã có liên hệ mật thiết với nhau: 50% lưu lượng Giphy đến từ việc tích hợp với các tài sản của Facebook như Instagram, WhatsApp, Messenger và bản thân ứng dụng Facebook.


Du Lam (Theo TechCrunch)

Anh dieu tra vu Facebook mua Giphy


Co quan Canh tranh va Thi truong Anh quyet dinh mo cuoc dieu tra thuong vu thau tom dich vu anh dong Giphy voi gia 400 trieu USD cua Facebook.


Anh dieu tra vu Facebook mua Giphy

Giphy la cong cu tim kiem va kho anh dong khong lo duoc nhieu nguoi su dung. Thang truoc, Facebook thong bao mua lai Giphy voi gia duoc cho la 400 trieu USD de tich hop vao bo phan Instagram. Co quan Canh tranh va Thi truong Anh (CMA) se tim hieu xem giao dich neu thong qua co lam giam canh tranh tren cac thi truong tuong ung cua hai cong ty hay khong.


CMA bat dau tiep nhan binh luan tu cac ben thu ba cho cuoc dieu tra, han chot vao ngay 3/7/2020. Nha chuc trach luu y trong qua trinh dieu tra, Facebook khong the tiep tuc cac hoat dong lien quan toi thuong vu, tru khi duoc phe duyet viet tay truoc do tu CMA. Cac hoat dong bao gom tich hop san pham, ket hop cac nhom hay cung nhau lam viec trong cac thuong vu, hop dong kinh doanh. Facebook va Giphy noi se tuan thu quy dinh.


Anh dong (GIF) vo cung pho bien tren the gioi web va de dung. Mo hinh kinh doanh phia sau chung khong ro ret nen nhieu nguoi se cam thay ky la khi co cuoc dieu tra chong doc quyen lien quan toi mua ban nen tang GIF. Tuy nhien, Facebook lai la cong ty dang bi cac nha chuc trach tai ca My va chau Au de mat, con Giphy la cong ty lon trong linh vuc tim kiem va su dung GIF.


GIF cung dong vai tro lon trong kinh doanh Internet. Du hien tai, Giphy chua kiem ra tien, no van co co hoi chuyen sang linh vuc GIF thuong mai. Mat khac, no la con duong quan trong de tao ra nhieu tuong tac hon tren mang xa hoi, tu do giup ich cho mang quang cao.


Truoc khi vu mua ban dien ra, Giphy va Facebook da co lien he mat thiet voi nhau: 50% luu luong Giphy den tu viec tich hop voi cac tai san cua Facebook nhu Instagram, WhatsApp, Messenger va ban than ung dung Facebook.


Du Lam (Theo TechCrunch)


Anh điều tra vụ Facebook mua Giphy

Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Anh quyết định mở cuộc điều tra thương vụ thâu tóm dịch vụ ảnh động Giphy với giá 400 triệu USD của Facebook.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: