TMĐT là ngành tiếp cận thị trường có điều kiện với nhà đầu tư ngoại từ 2022

TMĐT được xác định là ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, nhà đầu tư ngoại chi phối 1 trong số 5 sàn TMĐT dẫn đầu thị trường sẽ phải xin ý kiến thẩm định của Bộ Công an.


Nhà đầu tư ngoại tiếp cận thị trường có điều kiện


Nghị định 85 Chính phủ vừa ban hành xác định thương nhân, tổ chức nước ngoài có website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam, là các website TMĐT sử dụng tên miền Việt Nam; website có ngôn ngữ hiển thị là tiếng Việt hoặc có 100.000 lượt giao dịch từ Việt Nam trong một năm. Để được phép hoạt động, các thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ phải thực hiện và thành lập văn phòng đại diện hoặc chỉ định đại diện ủy quyền đăng ký theo quy định.


Từ 1/1/2022, có nhiều quy định mới về điều kiện tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ TMĐT tại Việt Nam. Theo đó, hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.


TMĐT là ngành tiếp cận thị trường có điều kiện với nhà đầu tư ngoại từ 2022
Nhà đầu tư nước ngoài chi phối từ 1 sàn trở lên nằm trong top 5 sàn TMĐT dẫn đầu cần điều chỉnh giấy phép kinh doanh. Ảnh minh họa 

Các điều kiện tiếp cận thị trường bao gồm: Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh hoạt động cung cấp dịch vụ TMĐT tại Việt Nam theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế hoặc đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần góp vốn.


Nhà đầu tư nước ngoài chi phối từ 1 doanh nghiệp trở lên thuộc nhóm 5 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường dịch vụ TMĐT tại Việt Nam (theo danh sách do Bộ Công Thương công bố), phải có ý kiến thẩm định về an ninh quốc gia của Bộ Công an.


Các nhà đầu tư nước ngoài chi phối doanh nghiệp hoạt động cung cấp dịch vụ TMĐT được xác định, khi nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ quyền sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp.


Nhà đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc của doanh nghiệp.


Nhà đầu tư có quyền quyết định các vấn đề quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm việc lựa chọn nền tảng công nghệ, hình thức tổ chức kinh doanh; lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; lựa chọn điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh; lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp đó.


Nhóm 5 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường được xác định dựa trên các tiêu chí về số lượt truy cập, số lượng người bán, số lượng giao dịch, tổng giá trị giao dịch.


Trường hợp này, nhà đầu tư thực hiện trong quá trình đề nghị cấp, điều chỉnh giấy phép kinh doanh theo quy định về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 


Trong quá trình cho ý kiến theo thẩm quyền đối với hồ sơ cấp, điều chỉnh giấy phép kinh doanh, Bộ Công Thương có văn bản xin ý kiến Bộ Công an.


Trên cơ sở văn bản đề nghị của Bộ Công Thương, Bộ Công an có văn bản nêu rõ ý kiến chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị của nhà đầu tư trong vòng 20 ngày, để Bộ Công Thương có văn bản trả lời cơ quan cấp giấy phép kinh doanh theo quy định.


Các nhà đầu tư có hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa không phải thực hiện quy định này. 


Sàn TMĐT phải định danh người bán hàng nước ngoài


Cũng theo quy định mới, kể từ 1/1/2022, các thương nhân, tổ chức nước ngoài thực hiện hoạt động bán hàng hóa theo quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử Việt Nam.


Các sàn giao dịch TMĐT Việt Nam phải có trách nhiệm xác thực danh tính của những thương nhân, tổ chức nước ngoài bán hàng hóa trên sàn giao dịch thương mại điện tử của mình. Đồng thời, thời có thể lựa chọn việc yêu cầu thương nhân thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; 


Tổ chức việc thực hiện hoạt động nhập khẩu theo ủy thác của người mua đối với hàng hóa do thương nhân, tổ chức nước ngoài giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử; hoặc yêu cầu người bán hàng nước ngoài chỉ định đại lý thương mại của mình tại Việt Nam. 


Các hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử thực hiện thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật hải quan.


Duy Vũ

TMDT la nganh tiep can thi truong co dieu kien voi nha dau tu ngoai tu 2022


TMDT duoc xac dinh la nganh, nghe tiep can thi truong co dieu kien doi voi cac nha dau tu nuoc ngoai. Theo do, nha dau tu ngoai chi phoi 1 trong so 5 san TMDT dan dau thi truong se phai xin y kien tham dinh cua Bo Cong an.

TMĐT là ngành tiếp cận thị trường có điều kiện với nhà đầu tư ngoại từ 2022

TMĐT được xác định là ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, nhà đầu tư ngoại chi phối 1 trong số 5 sàn TMĐT dẫn đầu thị trường sẽ phải xin ý kiến thẩm định của Bộ Công an.
TMĐT là ngành tiếp cận thị trường có điều kiện với nhà đầu tư ngoại từ 2022
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: