Chiều 27/9, tọa đàm “Covid-19 và vốn đầu tư nước ngoài (FDI): Tác động và triển vọng” được phát sóng trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, nhằm nhận định lại tiềm năng và lợi thế nổi trội của Việt Nam.


Tọa đàm do Cổng thông tin Chính phủ tổ chức, với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành và một số nhà đầu tư FDI lớn.


Việt Nam vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài


Tại đây, Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam khẳng định, nếu trong thời gian tới Việt Nam vừa chống dịch hiệu quả, vừa duy trì lưu thông hàng hóa và chuỗi cung ứng, thì trong dài hạn các nhà đầu tư vào Việt Nam vẫn tăng lên.


Cũng đồng tình với quan điểm này, Tổng Giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam ông Choi Joo Ho, nhận định: “Dịch Covid-19 gây ra những khó khăn nhưng về lâu dài, Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài.”


Với tác động lớn của đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 kéo dài, các nhà máy sản xuất đang gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ông Choi Joo Ho vẫn khẳng định doanh nghiệp sẽ không thay đổi chiến lược đầu tư tại Việt Nam.


Hé lộ những con số đầu tư “khủng”


Chia sẻ trong buổi tọa đàm trực tuyến, đại diện của các “ông lớn” Samsung và Nestlé tại Việt Nam hé lộ những con số đầu tư “khủng” trong thời gian sắp tới. Điều này cho thấy niềm tin vô cùng lớn của các tập đoàn này vào tiềm năng kinh tế nổi trội của Việt Nam khi dịch Covid-19 được kiểm soát.


Vị Tổng Giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam cho biết, Samsung Việt Nam đang tiếp tục xây dựng trung tâm R&D quy mô hơn 220 triệu USD tại Việt Nam. Mục đích của trung tâm này là để nghiên cứu phát triển 5G, Big Data, cũng như AI (trí tuệ nhân tạo) tại Việt Nam, góp phần nâng tầng tổ hợp Samsung tại Việt Nam.


Samsung cũng sẽ tiếp tục mở rộng thêm hoạt động sản xuất, cũng như đầu tư vào thiết bị cho 6 nhà máy đang hoạt động tại Việt Nam, với sự hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương. Ông cũng kỳ vọng, việc nhà máy tại TP.HCM sớm mở cửa lại sẽ giúp công ty đạt được mục tiêu xuất khẩu đề ra trong năm nay.


Về phía Nestlé Việt Nam, ông Binu Jacob Tổng Giám đốc của công ty tiết lộ, Tập đoàn Nestle mới đây đã quyết định đầu tư thêm 132 triệu USD nhằm xây dựng nhà máy tới tại Đồng Nai trong 2 năm tới.


Tập đoàn Nestlé kỳ vọng sẽ đưa Việt Nam thành trung tâm sản xuất của sản xuất của Nestle tại châu Á và khu vực châu Đại Dương.  Lý do cho chiến lược này được vị Tổng giám đốc đưa ra là, các nhà máy tại Việt Nam đang là những nhà máy sản xuất sản xuất hiệu quả hàng đầu của Nestlé.


Dòng vốn FDI vẫn tiếp tục tăng


Trong buổi tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đã chia sẻ về kết quả thu hút FDI của nước ta trong 9 tháng đầu năm. Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung hiện nay, khi cả nước đang gồng mình chống dịch Covid-19, nguồn vốn đầu tư nước ngoài đến nay vẫn tăng 4,4%, một con số đáng mừng.


Bà Ngọc chia sẻ, tính đến 20/9, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt 22,15 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái.


Dù số dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu giảm 37,8%, nhưng tổng số vốn đăng ký lại tăng 20,6% so với với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 12,5 tỷ USD. Hơn nữa, tổng số vốn đăng ký thêm đạt trên 6,4 tỷ USD, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái.


Tuy nhiên, lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư trong 9 tháng chỉ là 2.830 lượt, giảm 45,3%. Tổng giá trị vốn góp cũng giảm 43,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 3,2 tỷ USD.


Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định, khó khăn gây ra bởi Covid-19 chỉ mang tính thời điểm. Việt Nam vẫn được tin tưởng là một điểm đến an toàn, hấp dẫn, nhiều tiềm năng và lợi thế nổi trội trong mắt nhà đầu tư nước ngoài.


(Theo Doanh nghiệp & Tiếp thị)

Dai dien Samsung: 'Doanh nghiep se khong thay doi chien luoc dau tu tai Viet Nam'


Chieu 27/9, toa dam “Covid-19 va von dau tu nuoc ngoai (FDI): Tac dong va trien vong” duoc phat song truc tuyen tren Cong Thong tin dien tu Chinh phu, nham nhan dinh lai tiem nang va loi the noi troi cua Viet Nam.


Toa dam do Cong thong tin Chinh phu to chuc, voi su tham gia cua dai dien cac bo, nganh va mot so nha dau tu FDI lon.


Viet Nam van hap dan cac nha dau tu nuoc ngoai


Tai day, Tong giam doc Nestle Viet Nam khang dinh, neu trong thoi gian toi Viet Nam vua chong dich hieu qua, vua duy tri luu thong hang hoa va chuoi cung ung, thi trong dai han cac nha dau tu vao Viet Nam van tang len.


Cung dong tinh voi quan diem nay, Tong Giam doc to hop Samsung Viet Nam ong Choi Joo Ho, nhan dinh: “Dich Covid-19 gay ra nhung kho khan nhung ve lau dai, Viet Nam van la diem den hap dan voi nha dau tu nuoc ngoai.”


Voi tac dong lon cua dot dich Covid-19 lan thu 4 keo dai, cac nha may san xuat dang gap nhieu kho khan. Tuy nhien, ong Choi Joo Ho van khang dinh doanh nghiep se khong thay doi chien luoc dau tu tai Viet Nam.


He lo nhung con so dau tu “khung”


Chia se trong buoi toa dam truc tuyen, dai dien cua cac “ong lon” Samsung va Nestle tai Viet Nam he lo nhung con so dau tu “khung” trong thoi gian sap toi. Dieu nay cho thay niem tin vo cung lon cua cac tap doan nay vao tiem nang kinh te noi troi cua Viet Nam khi dich Covid-19 duoc kiem soat.


Vi Tong Giam doc to hop Samsung Viet Nam cho biet, Samsung Viet Nam dang tiep tuc xay dung trung tam R&D quy mo hon 220 trieu USD tai Viet Nam. Muc dich cua trung tam nay la de nghien cuu phat trien 5G, Big Data, cung nhu AI (tri tue nhan tao) tai Viet Nam, gop phan nang tang to hop Samsung tai Viet Nam.


Samsung cung se tiep tuc mo rong them hoat dong san xuat, cung nhu dau tu vao thiet bi cho 6 nha may dang hoat dong tai Viet Nam, voi su ho tro cua cac bo, nganh, dia phuong. Ong cung ky vong, viec nha may tai TP.HCM som mo cua lai se giup cong ty dat duoc muc tieu xuat khau de ra trong nam nay.


Ve phia Nestle Viet Nam, ong Binu Jacob Tong Giam doc cua cong ty tiet lo, Tap doan Nestle moi day da quyet dinh dau tu them 132 trieu USD nham xay dung nha may toi tai Dong Nai trong 2 nam toi.


Tap doan Nestle ky vong se dua Viet Nam thanh trung tam san xuat cua san xuat cua Nestle tai chau A va khu vuc chau Dai Duong.  Ly do cho chien luoc nay duoc vi Tong giam doc dua ra la, cac nha may tai Viet Nam dang la nhung nha may san xuat san xuat hieu qua hang dau cua Nestle.


Dong von FDI van tiep tuc tang


Trong buoi toa dam, Thu truong Bo Ke hoach va Dau tu, ba Nguyen Thi Bich Ngoc da chia se ve ket qua thu hut FDI cua nuoc ta trong 9 thang dau nam. Mac du trong boi canh kho khan chung hien nay, khi ca nuoc dang gong minh chong dich Covid-19, nguon von dau tu nuoc ngoai den nay van tang 4,4%, mot con so dang mung.


Ba Ngoc chia se, tinh den 20/9, tong von dang ky cap moi, dieu chinh va gop von, mua co phan, mua phan von gop cua nha dau tu nuoc ngoai dat 22,15 ty USD, tang 4,4% so voi cung ky nam ngoai.


Du so du an moi duoc cap giay chung nhan dang ky dau giam 37,8%, nhung tong so von dang ky lai tang 20,6% so voi voi cung ky nam ngoai, dat gan 12,5 ty USD. Hon nua, tong so von dang ky them dat tren 6,4 ty USD, tang 25,6% so voi cung ky nam ngoai.


Tuy nhien, luot gop von mua co phan cua nha dau tu trong 9 thang chi la 2.830 luot, giam 45,3%. Tong gia tri von gop cung giam 43,8% so voi cung ky nam ngoai, dat khoang 3,2 ty USD.


Thu truong Bo Ke hoach va Dau tu nhan dinh, kho khan gay ra boi Covid-19 chi mang tinh thoi diem. Viet Nam van duoc tin tuong la mot diem den an toan, hap dan, nhieu tiem nang va loi the noi troi trong mat nha dau tu nuoc ngoai.


(Theo Doanh nghiep & Tiep thi)


Đại diện Samsung: 'Doanh nghiệp sẽ không thay đổi chiến lược đầu tư tại Việt Nam'

Chiều 27/9, tọa đàm “Covid-19 và vốn đầu tư nước ngoài (FDI): Tác động và triển vọng” được phát sóng trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, nhằm nhận định lại tiềm năng và lợi thế nổi trội của Việt Nam.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: