Tham gia tuần lễ không dùng tiền mặt nhận liền iPhone từ MobiFone

Quý khách hàng tham gia tuần lễ không dùng tiền mặt, thanh toán/nạp tiền trực tuyến qua các công cụ thanh toán của MobiFone sẽ có cơ hội nhận được nhiều phần quà có giá trị.


Tham gia tuần lễ không dùng tiền mặt nhận liền iPhone từ MobiFoneThanh toán không dùng tiền mặt phát triển mạnh mẽHoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, sôi động với sự cạnh tranh của rất nhiều đơn vị như ngân hàng, tài chính, công nghệ thanh toán hay các công ty thanh toán trung gian. Đặc biệt, bối cảnh kinh tế xã hội hậu Covid, cùng với sự hưởng ứng từ nhiều đơn vị cung ứng dịch vụ công cho thấy hình thức này càng chứng tỏ sức mạnh của mình. Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ban ngành, rất nhiều biện pháp đã được đưa ra nhằm tăng cường hình thức thanh toán tiện lợi này. Theo thống kê từ Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước, hiện nay, toàn hệ thống ngân hàng đã có trên 18.300 ATM, hơn 289.000 POS, 27 tổ chức cung ứng dịch vụ  thanh toán trung gian, tốc độ tăng trưởng giá trị giao dịch hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng và hệ thống chuyển mạch đều đạt trên 30%. Đặc biệt, các giao dịch thanh toán qua internet và các thiết bị di động ở Việt Nam trong những năm qua chứng kiến tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Đến hết tháng 3/2019, số lượng giao dịch tài chính qua internet tăng khoảng 66%, giá trị giao dịch tăng khoảng 14% so với cùng kỳ năm 2018; số lượng giao dịch tài chính qua điện thoại di động tăng khoảng 98%, giá trị giao dịch tăng khoảng 232,3% so với cùng kỳ năm 2018.


Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh cũng đã từng nhận định tại hội thảo "Xã hội không tiền mặt: Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam": Thúc đẩy thanh toán điện tử hướng tới xã hội không tiền mặt là xu hướng phát triển tất yếu trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tạo ra tác động kép, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vừa hỗ trợ thực hiện chiến lược tài chính toàn diện thông qua phổ cập dịch vụ ngân hàng, tài chính.


MobiFone triển khai tuần lễ thanh toán không tiền mặt


Ngay từ thời điểm đại dịch Covid 19 bùng phát, MobiFone đã liên tục, tiên phong đưa ra các chương trình khuyến khích khách hàng sử dụng các giải pháp thanh toán trực tuyến. Không chỉ giảm tải các hoạt động trao đổi trực tiếp tránh lây lan dịch bệnh, nhà mạng mong muốn tạo thói quen thanh toán mới cho người dùng, thức đẩy triển khai dịch vụ tiền điện tử trên thuê bao di động, giúp các khách hàng tiếp cận với cách thức thanh toán an toàn, hiện đại và thuận tiện. Đến nay, khi mà Thủ tướng đã ra yêu cầu cấp phép thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ, nhà mạng cũng đã ngay lặp tức khẳng định sự sãn sàng về mọi mặt để triển khai dịch vụ, đại diện nhà mạng chia sẻ “MobiFone hiện đã và đang chuẩn bị tất cả các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, nhân sự và chính sách và luôn trong tâm thế sẵn sàng để triển khai dịch vụ tiền di động”.


Tham gia tuần lễ không dùng tiền mặt nhận liền iPhone từ MobiFone

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ,tuân theo chỉ thị của Thủ tướng, hướng đến “Ngày không dùng tiền mặt 16/06”, cùng đồng hành trong tiến trình hướng đến một xã hội không dùng tiền mặt ở Việt Nam, MobiFone tiếp tục mang đến chương trình khuyến mại Thanh toán/Nạp tiền trực tuyến - Trúng ngay iPhone với nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các khách hàng của mình.


Theo đó, từ ngày 10/6 – 16/6, tất cả các thuê bao trả trước, trả sau đang hoạt động 2 chiều trên mạng khi thực hiện thanh toán, nạp tiền trực tuyến sẽ có cơ hội nhận ngay điện thoại iPhone X 64GB và nhiều giải thưởng khác có tổng giá trị lên đến 472,112 triệu đồng.


Cụ thể, với mỗi thanh toán/giao dịch trực tuyến trên app My MobiFone hoặc website www.mobifone.vn có giá trị từ 50.000 đồng, thuê bao sẽ nhận được một lần quay thưởng. Quý khách có thể kiếm tra, cập nhật số lần quay thưởng và trực tiếp quay thưởng trên website: www.quaythuong.mobifone.vn


(Lưu ý:Số lần quay thưởng được tính bằng kết quả không tính số dư của số tiền giao dịch cho 50.000 đồng)


Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ hotline 9090.


Phương Dung

Tham gia tuan le khong dung tien mat nhan lien iPhone tu MobiFone


Quy khach hang tham gia tuan le khong dung tien mat, thanh toan/nap tien truc tuyen qua cac cong cu thanh toan cua MobiFone se co co hoi nhan duoc nhieu phan qua co gia tri.


Tham gia tuan le khong dung tien mat nhan lien iPhone tu MobiFoneThanh toan khong dung tien mat phat trien manh meHoat dong thanh toan khong dung tien mat tai Viet Nam dang trong giai doan phat trien manh me, soi dong voi su canh tranh cua rat nhieu don vi nhu ngan hang, tai chinh, cong nghe thanh toan hay cac cong ty thanh toan trung gian. Dac biet, boi canh kinh te xa hoi hau Covid, cung voi su huong ung tu nhieu don vi cung ung dich vu cong cho thay hinh thuc nay cang chung to suc manh cua minh. Duoi su chi dao cua Chinh phu, Bo, ban nganh, rat nhieu bien phap da duoc dua ra nham tang cuong hinh thuc thanh toan tien loi nay. Theo thong ke tu Vu Thanh toan - Ngan hang Nha nuoc, hien nay, toan he thong ngan hang da co tren 18.300 ATM, hon 289.000 POS, 27 to chuc cung ung dich vu  thanh toan trung gian, toc do tang truong gia tri giao dich he thong thanh toan dien tu lien ngan hang va he thong chuyen mach deu dat tren 30%. Dac biet, cac giao dich thanh toan qua internet va cac thiet bi di dong o Viet Nam trong nhung nam qua chung kien toc do tang truong rat nhanh. Den het thang 3/2019, so luong giao dich tai chinh qua internet tang khoang 66%, gia tri giao dich tang khoang 14% so voi cung ky nam 2018; so luong giao dich tai chinh qua dien thoai di dong tang khoang 98%, gia tri giao dich tang khoang 232,3% so voi cung ky nam 2018.


Pho Thong doc Ngan hang Nha nuoc Nguyen Kim Anh cung da tung nhan dinh tai hoi thao "Xa hoi khong tien mat: Chinh sach va thuc tien tai Viet Nam": Thuc day thanh toan dien tu huong toi xa hoi khong tien mat la xu huong phat trien tat yeu trong boi canh cua cuoc cach mang cong nghiep 4.0, tao ra tac dong kep, vua thuc day tang truong kinh te vua ho tro thuc hien chien luoc tai chinh toan dien thong qua pho cap dich vu ngan hang, tai chinh.


MobiFone trien khai tuan le thanh toan khong tien mat


Ngay tu thoi diem dai dich Covid 19 bung phat, MobiFone da lien tuc, tien phong dua ra cac chuong trinh khuyen khich khach hang su dung cac giai phap thanh toan truc tuyen. Khong chi giam tai cac hoat dong trao doi truc tiep tranh lay lan dich benh, nha mang mong muon tao thoi quen thanh toan moi cho nguoi dung, thuc day trien khai dich vu tien dien tu tren thue bao di dong, giup cac khach hang tiep can voi cach thuc thanh toan an toan, hien dai va thuan tien. Den nay, khi ma Thu tuong da ra yeu cau cap phep thi diem dung tai khoan vien thong thanh toan hang hoa, dich vu co gia tri nho, nha mang cung da ngay lap tuc khang dinh su san sang ve moi mat de trien khai dich vu, dai dien nha mang chia se “MobiFone hien da va dang chuan bi tat ca cac dieu kien ve co so vat chat, ha tang ky thuat, cong nghe, nhan su va chinh sach va luon trong tam the san sang de trien khai dich vu tien di dong”.


Tham gia tuan le khong dung tien mat nhan lien iPhone tu MobiFone

Huong ung chu truong cua Chinh phu,tuan theo chi thi cua Thu tuong, huong den “Ngay khong dung tien mat 16/06”, cung dong hanh trong tien trinh huong den mot xa hoi khong dung tien mat o Viet Nam, MobiFone tiep tuc mang den chuong trinh khuyen mai Thanh toan/Nap tien truc tuyen - Trung ngay iPhone voi nhieu phan qua hap dan danh cho cac khach hang cua minh.


Theo do, tu ngay 10/6 – 16/6, tat ca cac thue bao tra truoc, tra sau dang hoat dong 2 chieu tren mang khi thuc hien thanh toan, nap tien truc tuyen se co co hoi nhan ngay dien thoai iPhone X 64GB va nhieu giai thuong khac co tong gia tri len den 472,112 trieu dong.


Cu the, voi moi thanh toan/giao dich truc tuyen tren app My MobiFone hoac website www.mobifone.vn co gia tri tu 50.000 dong, thue bao se nhan duoc mot lan quay thuong. Quy khach co the kiem tra, cap nhat so lan quay thuong va truc tiep quay thuong tren website: www.quaythuong.mobifone.vn


(Luu y:So lan quay thuong duoc tinh bang ket qua khong tinh so du cua so tien giao dich cho 50.000 dong)


Moi thong tin chi tiet xin vui long lien he hotline 9090.


Phuong Dung


Tham gia tuần lễ không dùng tiền mặt nhận liền iPhone từ MobiFone

Quý khách hàng tham gia tuần lễ không dùng tiền mặt, thanh toán/nạp tiền trực tuyến qua các công cụ thanh toán của MobiFone sẽ có cơ hội nhận được nhiều phần quà có giá trị.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: