Hội đồng nhân dân (HĐND) TP. Hồ Chí Minh khóa X (kỳ họp thứ 2) vừa ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc giảm lệ phí..


Hội đồng nhân dân (HĐND) TP. Hồ Chí Minh khóa X (kỳ họp thứ 2) vừa ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc giảm lệ phí thực hiện các TTHC áp dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.


Theo đó, từ hôm nay 03/9, mọi người dân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh khi có yêu cầu giải quyết TTHC qua DVCTT mức độ 3 và 4 sẽ được giảm 50% lệ phí đối với 06 loại lệ phí dịch vụ như: Đăng ký cư trú; hộ tịch; cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam; đăng ký kinh doanh; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất và cấp giấy xây dựng.


Bên cạnh đó, Nghị Quyết nêu rõ, không áp dụng cho các đối tượng thuộc nhóm được miễn lệ phí theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết, HĐND Thành phố yêu cầu UBND Thành phố khi triển khai, thực hiện phải đảm thống nhất theo quy định pháp luật; các Ban, Tổ đại biểu, thành viên HĐND có trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc thực hiện, triển khai Nghị quyết. Nghị quyết có hiệu lực hết  ngày 31/12/2022.


Trước đó, năm 2019, TP. HCM cũng đã áp dụng việc giảm 50% các lệ phí đối với 06 loại lệ phí dịch vụ nêu trên, điều này có ý nghĩa tạo thông lệ mới khuyến khích, thu hút người dân sử dụng, trải nghiệm dịch vụ số… từ đó thúc đẩy mạnh mẽ việc cải TTHC hướng đến phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng thuận lợi, minh bạch, chuyên nghiệp tốt hơn.


Cần nói thêm, hiện nay DVCTT mức độ 3 và 4 của các cơ quan nhà nước đã thực sự mang lại nhiều lợi ích và sự tiện lợi cho doanh nghiệp, người  dân. Người dân chỉ cần truy cập vào Cổng thông tin điện tử, và điền các thông tin trực tuyến trên các mẫu đơn, hồ sơ và gửi lại trực hệ thống… từ đây việc thanh toán chi phí sẽ được thực hiện trực tuyến và việc trả kết quả sẽ được thực hiện trực tuyến hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.


Cũng trong thời gian này, để người dân Thành phố ngày càng tích cực tham gia sử dụng các DVCTT, đồng thời cùng đồng hành với các cấp chính quyền Thành phố thực hiện tốt chương trình cải cách TTHC, thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa sở, ban, ngành, UBND các cấp, các cơ quan thuộc ngành dọc đóng trên địa bàn Thành phố trong giải quyết TTHC.


Ngoài ra, thành phố tiếp tục đề ra các giải pháp khuyến khích người dân và tổ chức tham gia thực hiện TTHC trực tuyến mức độ 3, 4; công bố danh mục TTHC, nhóm TTHC ưu tiên triển khai trên môi trường điện tử; đẩy mạnh cung cấp DVCTT mức độ 3, 4./.

TP. Ho Chi Minh giam 50% le phi dich vu cong truc tuyen muc do 3, 4


Hoi dong nhan dan (HDND) TP. Ho Chi Minh khoa X (ky hop thu 2) vua ban hanh Nghi quyet so 14/NQ-HDND ve viec giam le phi..

TP. Hồ Chí Minh giảm 50% lệ phí dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Hội đồng nhân dân (HĐND) TP. Hồ Chí Minh khóa X (kỳ họp thứ 2) vừa ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc giảm lệ phí..
TP. Hồ Chí Minh giảm 50% lệ phí dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: