Hai giải pháp chuyển đổi số Make in Vietnam giành giải thưởng Sáng tạo khu vực châu Á Thái Bình Dương

Hai giải pháp, nền tảng chuyển đổi số Make in Vietnam là akaSAFE và FPT.eContract vừa giành giải tại giải thưởng Stevie Awards khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2021.


Hai giải pháp chuyển đổi số Make in Vietnam giành giải thưởng Sáng tạo khu vực châu Á Thái Bình Dương
Hợp đồng điện tử FPT.eContract (Ảnh: FPT)

Giải pháp bảo mật thông tin trên Cloud akaSAFE và hợp đồng điện tử FPT.eContract là các sản phẩm của FPT. Đây là hai trong số hơn 70 nền tảng, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ của hệ sinh thái công nghệ Made by FPT giúp doanh nghiệp, tổ chức đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, gia tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, tận dụng tối đa nguồn lực để vượt qua các thách thức.


Vượt qua 900 đề cử ở 29 quốc gia, akaSAFE và FPT.eContract đã giành giải bạc và đồng ở hạng mục “Sáng tạo trong sản phẩm và dịch vụ B2B” của giải thưởng Stevie khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đây là năm thứ 2 liên tiếp các giải pháp của FPT được đánh giá cao tại sự kiện này.


Năm 2021, giải thưởng Stevie khu vực châu Á Thái Bình Dương có sự tham gia của 29 quốc gia trên thế giới với 900 đề cử ở các hạng mục như giải thưởng xuất sắc về Sáng tạo trong Sản phẩm và Dịch vụ B2B, giải thưởng về Quản lý Sáng tạo, giải thưởng Sáng tạo trong các trang Web của Công ty…. Hơn 100 giám đốc điều hành của các doanh nghiệp trên khắp thế giới đã tham gia đánh giá và bình chọn các sản phẩm, giải pháp tham gia tranh tài.


Theo bà Maggie Gallagher - Chủ tịch Stevie Awards, “giải thưởng Stevie Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ tám đã thu hút nhiều đề cử đáng chú ý. Các công ty/tổ chức đoạt giải năm nay đã chứng tỏ họ tiếp tục đổi mới và thành công bất chấp đại dịch COVID-19 và chúng tôi hoan nghênh họ vì sự kiên trì sáng tạo này.”


akaSAFE là giải pháp bảo mật thông tin trên điện toán đám mây (Cloud), bao gồm thiết kế bảo mật thông tin trên Cloud theo đặc thù riêng của từng doanh nghiệp, kiểm tra và đánh giá bảo mật chi tiết qua mỗi lượt truy cập của người dùng trên Cloud theo thời gian thực.


Giải pháp này có khả năng tích hợp nhiều tiêu chuẩn bảo mật trên một nền tảng quản lý duy nhất. Cụ thể, akaSAFE có thể tích hợp 13 chứng chỉ bảo mật của thế giới như ISO 27001, HITRUST, GDPR... kết hợp với quy định riêng của doanh nghiệp.


Ngoài ra, akaSAFE có khả năng áp dụng 450 chính sách bảo mật tích hợp và xác định các nguy cơ tiềm ẩn từ các hành vi truy cập giúp phát hiện kịp thời rò rỉ thông tin và có phương án xử lý linh động, giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý, thống nhất bộ tiêu chuẩn bảo mật, tiết kiệm thời gian và nhân lực.


Trong khi đó, FPT.eContract là hệ thống đầu tiên tại Việt Nam giúp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện khởi tạo, tự thiết lập luồng xem xét và ký điện tử. Giải pháp tạo ra các hợp đồng điện tử có giá trị pháp lý trong thời gian ngắn nhất với công nghệ ký số hiện đại. Từ đó, thay thế phương thức giao kết hợp đồng truyền thống bằng phương thức điện tử, xây dựng doanh nghiệp không giấy tờ, doanh nghiệp số.


Theo FPT, sau một thời gian ngắn sau khi ra mắt, 40.000 hợp đồng điện tử đã được ký thành công qua hệ thống FPT.eContract, giúp doanh nghiệp giảm tới 70% chi phí, 80% thời gian ký kết so với phương thức ký truyền thống.


Như vậy, tính đến thời điểm này, FPT đã có 5 giải pháp, nền tảng xuất sắc giành được giải thưởng Stevie Award khu vực châu Á – Thái Bình Dương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, vì một Việt Nam hùng cường. Đồng thời, khẳng định trí tuệ Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.


Giải thưởng Stevie Awards ra đời từ năm 2002 để tôn vinh và ghi nhận những thành tựu và đóng góp tích cực của các tổ chức và cá nhân trên toàn thế giới. Cho tới nay, giải thưởng Stevie Awards là giải thưởng hàng đầu thế giới về kinh doanh và là một trong những giải thưởng uy tín nhất trên thế giới sau 19 năm hoạt động.

Duy Vũ

Hai giai phap chuyen doi so Make in Vietnam gianh giai thuong Sang tao khu vuc chau A Thai Binh Duong


Hai giai phap, nen tang chuyen doi so Make in Vietnam la akaSAFE va FPT.eContract vua gianh giai tai giai thuong Stevie Awards khu vuc Chau A – Thai Binh Duong nam 2021.


Hai giai phap chuyen doi so Make in Vietnam gianh giai thuong Sang tao khu vuc chau A Thai Binh Duong
Hop dong dien tu FPT.eContract (Anh: FPT)

Giai phap bao mat thong tin tren Cloud akaSAFE va hop dong dien tu FPT.eContract la cac san pham cua FPT. Day la hai trong so hon 70 nen tang, giai phap, san pham, dich vu cua he sinh thai cong nghe Made by FPT giup doanh nghiep, to chuc day nhanh qua trinh chuyen doi so, gia tang nang suat, tiet kiem chi phi, tan dung toi da nguon luc de vuot qua cac thach thuc.


Vuot qua 900 de cu o 29 quoc gia, akaSAFE va FPT.eContract da gianh giai bac va dong o hang muc “Sang tao trong san pham va dich vu B2B” cua giai thuong Stevie khu vuc chau A Thai Binh Duong. Day la nam thu 2 lien tiep cac giai phap cua FPT duoc danh gia cao tai su kien nay.


Nam 2021, giai thuong Stevie khu vuc chau A Thai Binh Duong co su tham gia cua 29 quoc gia tren the gioi voi 900 de cu o cac hang muc nhu giai thuong xuat sac ve Sang tao trong San pham va Dich vu B2B, giai thuong ve Quan ly Sang tao, giai thuong Sang tao trong cac trang Web cua Cong ty…. Hon 100 giam doc dieu hanh cua cac doanh nghiep tren khap the gioi da tham gia danh gia va binh chon cac san pham, giai phap tham gia tranh tai.


Theo ba Maggie Gallagher - Chu tich Stevie Awards, “giai thuong Stevie Chau A – Thai Binh Duong lan thu tam da thu hut nhieu de cu dang chu y. Cac cong ty/to chuc doat giai nam nay da chung to ho tiep tuc doi moi va thanh cong bat chap dai dich COVID-19 va chung toi hoan nghenh ho vi su kien tri sang tao nay.”


akaSAFE la giai phap bao mat thong tin tren dien toan dam may (Cloud), bao gom thiet ke bao mat thong tin tren Cloud theo dac thu rieng cua tung doanh nghiep, kiem tra va danh gia bao mat chi tiet qua moi luot truy cap cua nguoi dung tren Cloud theo thoi gian thuc.


Giai phap nay co kha nang tich hop nhieu tieu chuan bao mat tren mot nen tang quan ly duy nhat. Cu the, akaSAFE co the tich hop 13 chung chi bao mat cua the gioi nhu ISO 27001, HITRUST, GDPR... ket hop voi quy dinh rieng cua doanh nghiep.


Ngoai ra, akaSAFE co kha nang ap dung 450 chinh sach bao mat tich hop va xac dinh cac nguy co tiem an tu cac hanh vi truy cap giup phat hien kip thoi ro ri thong tin va co phuong an xu ly linh dong, giup doanh nghiep de dang quan ly, thong nhat bo tieu chuan bao mat, tiet kiem thoi gian va nhan luc.


Trong khi do, FPT.eContract la he thong dau tien tai Viet Nam giup doanh nghiep, to chuc, ca nhan thuc hien khoi tao, tu thiet lap luong xem xet va ky dien tu. Giai phap tao ra cac hop dong dien tu co gia tri phap ly trong thoi gian ngan nhat voi cong nghe ky so hien dai. Tu do, thay the phuong thuc giao ket hop dong truyen thong bang phuong thuc dien tu, xay dung doanh nghiep khong giay to, doanh nghiep so.


Theo FPT, sau mot thoi gian ngan sau khi ra mat, 40.000 hop dong dien tu da duoc ky thanh cong qua he thong FPT.eContract, giup doanh nghiep giam toi 70% chi phi, 80% thoi gian ky ket so voi phuong thuc ky truyen thong.


Nhu vay, tinh den thoi diem nay, FPT da co 5 giai phap, nen tang xuat sac gianh duoc giai thuong Stevie Award khu vuc chau A – Thai Binh Duong, gop phan thuc day phat trien kinh te so, vi mot Viet Nam hung cuong. Dong thoi, khang dinh tri tue Viet Nam tren ban do cong nghe the gioi.


Giai thuong Stevie Awards ra doi tu nam 2002 de ton vinh va ghi nhan nhung thanh tuu va dong gop tich cuc cua cac to chuc va ca nhan tren toan the gioi. Cho toi nay, giai thuong Stevie Awards la giai thuong hang dau the gioi ve kinh doanh va la mot trong nhung giai thuong uy tin nhat tren the gioi sau 19 nam hoat dong.

Duy Vu


Hai giải pháp chuyển đổi số Make in Vietnam giành giải thưởng Sáng tạo khu vực châu Á Thái Bình Dương

Hai giải pháp, nền tảng chuyển đổi số Make in Vietnam là akaSAFE và FPT.eContract vừa giành giải tại giải thưởng Stevie Awards khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2021.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: