Khơi sức sáng tạo của học sinh qua môn học STEM

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, giáo viên khi triển khai bài học STEM không nên cầm tay chỉ việc mà cần cho học sinh tự sáng tạo.


Phát biểu khai mạc hội thảo "Kiến tạo tương lai cùng STEM" tổ chức ngày 18/5, Thứ trưởng Bùi Thế Duy nêu quan điểm, STEM không phải là thuần tuý học kiến thức về khoa học, công nghệ, kỹ thuật mà cách giảng dạy dựa trên dự án, thực tiễn, khơi dậy sức sáng tạo của các em học sinh. Trên cơ sở đó kết hợp với kiến thức khoa học, toán học và kỹ thuật để hình thành các sản phẩm, giúp học sinh trang bị hành trang trong cuộc sống tương lai. STEM trải dài từ những hoạt động như Internet vạn vật, robotics, trí tuệ nhân tạo cho đến những dự án đơn giản hơn, bằng công nghệ gần gũi cuộc sống hơn như xử lý rác thải môi trường. "STEM không chỉ dành cho khu vực thành phố, đô thị hay những nhóm hiểu về công nghệ cao, mà dành cho tất cả mọi đối tượng", Thứ trưởng nói và cho biết STEM không nên là các hoạt động hình thức phong trào, cầm tay chỉ việc."Hãy để con trẻ sáng tạo bằng những điều đơn giản, lý thú nhất bằng cách cộng tác trong nhóm, như vậy mới khơi dậy được sức sáng tạo, niềm yêu khoa học công nghệ trong học sinh, sinh viên. Đó là tiềm lực của khoa học công nghệ trong 10 năm, 20 năm nữa", ông nhấn mạnh.Chia sẻ nhận định này, PGS. TS Nguyễn Văn Biên, Đại học Sư phạm Hà Nội,quan niệm tiếp cận cơ bản STEM là vận dụng kiến thức, kỹ năng các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học để giải quyết vấn đề của đời sống, như kiến thức lực đàn hồi có thể liên hệ tới lò xo, lực ma sát liên hệ tới cầu trượt, lực đẩy Archimedes ứng dụng làm nhà chống lũ.PGS Biên cho rằng, "Một số quan niệm cho rằng STEM là phải chế tạo ra sản phẩm vật chất, hay kết hợp STEM với bài trên lớp một cách gượng ép, cách làm này đôi khi tạo áp lực cho học sinh và phản tác dụng". Ông đưa ra giải pháp, các bài học STEM không vượt quá thời lượng học trên lớp cho phép, sử dụng nguyên liệu vật liệu phổ biến, hướng tới phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh.Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 của Bộ Khoa học và Công nghệ do Báo Khoa học và Phát triển, Liên minh STEM, Đoàn TNCS HCM Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức theo hình thức trực tuyến.Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều trường THPT địa phương như Bắc Giang, Thái Bình, Phú Thọ, Hải Dương... với các bài trình bày về xây dựng bài học STEM theo hướng chuyển đổi số trong dạy học các môn khoa học; Mô hình STEAM Lab dành cho mầm non; Tư duy thiết kế và quy trình xây dựng cầu nối học sinh với giáo dục STEM...Các giáo viên, chuyên gia STEM giới thiệu những phương pháp tiếp cận bài học, mô hình tích hợp kiến thức STEM với kiến thức trên lớp, nền tảng công nghệ hỗ trợ dạy AI và robot cho học sinh Việt Nam, từ đó đổi mới phương pháp giảng dạy, kích thích sự quan tâm của học sinh, sinh viên. Nguyễn XuânKhoi suc sang tao cua hoc sinh qua mon hoc STEM


Theo Thu truong Bo Khoa hoc va Cong nghe Bui The Duy, giao vien khi trien khai bai hoc STEM khong nen cam tay chi viec ma can cho hoc sinh tu sang tao.


Phat bieu khai mac hoi thao "Kien tao tuong lai cung STEM" to chuc ngay 18/5, Thu truong Bui The Duy neu quan diem, STEM khong phai la thuan tuy hoc kien thuc ve khoa hoc, cong nghe, ky thuat ma cach giang day dua tren du an, thuc tien, khoi day suc sang tao cua cac em hoc sinh. Tren co so do ket hop voi kien thuc khoa hoc, toan hoc va ky thuat de hinh thanh cac san pham, giup hoc sinh trang bi hanh trang trong cuoc song tuong lai. STEM trai dai tu nhung hoat dong nhu Internet van vat, robotics, tri tue nhan tao cho den nhung du an don gian hon, bang cong nghe gan gui cuoc song hon nhu xu ly rac thai moi truong. "STEM khong chi danh cho khu vuc thanh pho, do thi hay nhung nhom hieu ve cong nghe cao, ma danh cho tat ca moi doi tuong", Thu truong noi va cho biet STEM khong nen la cac hoat dong hinh thuc phong trao, cam tay chi viec."Hay de con tre sang tao bang nhung dieu don gian, ly thu nhat bang cach cong tac trong nhom, nhu vay moi khoi day duoc suc sang tao, niem yeu khoa hoc cong nghe trong hoc sinh, sinh vien. Do la tiem luc cua khoa hoc cong nghe trong 10 nam, 20 nam nua", ong nhan manh.Chia se nhan dinh nay, PGS. TS Nguyen Van Bien, Dai hoc Su pham Ha Noi,quan niem tiep can co ban STEM la van dung kien thuc, ky nang cac linh vuc khoa hoc, cong nghe, ky thuat, toan hoc de giai quyet van de cua doi song, nhu kien thuc luc dan hoi co the lien he toi lo xo, luc ma sat lien he toi cau truot, luc day Archimedes ung dung lam nha chong lu.PGS Bien cho rang, "Mot so quan niem cho rang STEM la phai che tao ra san pham vat chat, hay ket hop STEM voi bai tren lop mot cach guong ep, cach lam nay doi khi tao ap luc cho hoc sinh va phan tac dung". Ong dua ra giai phap, cac bai hoc STEM khong vuot qua thoi luong hoc tren lop cho phep, su dung nguyen lieu vat lieu pho bien, huong toi phat trien nang luc, pham chat cua hoc sinh.Hoi thao nam trong chuoi su kien chao mung ngay Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam 18/5 cua Bo Khoa hoc va Cong nghe do Bao Khoa hoc va Phat trien, Lien minh STEM, Doan TNCS HCM Bo Khoa hoc va Cong nghe phoi hop to chuc theo hinh thuc truc tuyen.Chuong trinh thu hut su tham gia cua nhieu truong THPT dia phuong nhu Bac Giang, Thai Binh, Phu Tho, Hai Duong... voi cac bai trinh bay ve xay dung bai hoc STEM theo huong chuyen doi so trong day hoc cac mon khoa hoc; Mo hinh STEAM Lab danh cho mam non; Tu duy thiet ke va quy trinh xay dung cau noi hoc sinh voi giao duc STEM...Cac giao vien, chuyen gia STEM gioi thieu nhung phuong phap tiep can bai hoc, mo hinh tich hop kien thuc STEM voi kien thuc tren lop, nen tang cong nghe ho tro day AI va robot cho hoc sinh Viet Nam, tu do doi moi phuong phap giang day, kich thich su quan tam cua hoc sinh, sinh vien. Nguyen Xuan

Khơi sức sáng tạo của học sinh qua môn học STEM

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, giáo viên khi triển khai bài học STEM không nên cầm tay chỉ việc mà cần cho học sinh tự sáng tạo.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: