Gần 100 con cá mập chào đời nhờ thụ tinh nhân tạo

Mỹ - Các nhà nghiên cứu sử dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho cá mập tre vằn, giúp số lượng lớn cá mập non chào đời.


16 trong tổng số 31 loài cá mập hiện nay đang nằm trong danh mục động vật cực kỳ nguy cấp hoặc nguy cấp. Số lượng cá mập và cá đuối trên thế giới đã giảm 71% từ năm 1970 đến năm 2018. Giờ đây, các nhà khoa học có thể sử dụng thụ tinh nhân tạo để 97 con cá mập non chào đời, theo nghiên cứu công bố hôm 13/5 trên tạp chí Scientific Reports. Đây là nỗ lực lớn nhất để thụ tinh nhân tạo cho cá mập.Thụ tinh nhân tạo trên cá mập có thể giúp quần thể khỏe mạnh hơn trong các thủy cung thông qua khuyến khích đa dạng di truyền, không cần vận chuyển cá mập giữa nhiều viện để ghép đôi. Di chuyển cá mập từ nơi này tới nơi khác là quá trình rất tốn kém và gây căng thẳng cho loài vật.Nghiên cứu được tiến hành bởi nhóm nhà khoa học đến từ Liên minh vườn thú Đông Nam nhằm sinh sản và bảo tồn, một tổ chức phi lợi nhuận ở Florida, cộng tác với Thủy cung Thái Bình Dương ở California, Thủy cung Ripley ở Smokies, Tennessee, Thủy cung Florida Aquarium, Thủy cung Adventure ở New Jersey, và bảo tàng Field ở Chicago.Các nhà khoa học thu thập tinh trùng từ 19 con cá mập tre vằn đực và thụ tinh cho 20 con cá mập cái. Nghiên cứu kéo dài 4 năm, theo trưởng nhóm Jennifer Wyffels. Cá mập tre vằn (Chiloscyllium plagiosum), loài cá mập ở Ấn Độ - Thái Bình Dương nằm trong danh mục "sắp bị đe dọa" theo phân loại của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, là ứng cử viên lý tưởng cho nghiên cứu. Đạt chiều dài tối đa khoảng một mét, chúng nhỏ hơn và dễ xử lý hơn trong quá trình sinh sản so với cá mập hổ cát dài 1,8 - 2,4 mét, Wyffels giải thích.Hành vi đẻ trứng của cá mập tre vằn cũng đóng vai trò quan trọng. Việc theo dõi quá trình phát triển phôi thai ở trứng dễ hơn rất nhiều so với kiểm tra cá mập cái mang thai. Từ 2 đến 3 con cá mập cái được thụ tinh mỗi lần, nhưng nhóm nghiên cứu phải theo dõi mỗi con khoảng 6 tuần để xác nhận chúng đang đẻ trứng và những quả trứng đó không được thụ tinh bằng tinh trùng lưu trữ trong cơ thể từ lần giao phối trước đó."Cá mập cái lưu trữ tinh trùng không bị phụ thuộc vào việc ghép đôi với con đực để thụ tinh trứng của chúng trong mùa sinh sản. Thay vào đó, chúng có thể tập trung năng lượng vào hoạt động khác như kiếm ăn", Wyffels cho biết.Mỗi lần thử nghiệm mất gần 9 tháng để hoàn thành trước khi bắt đầu lượt thử nghiệm mới. Trong một số trường hợp, cá mập đực và cái trong nghiên cứu sống ở cùng thủy cung, nhưng các nhà khoa học cũng thí nghiệm với tinh trùng trữ lạnh vận chuyển qua đêm giữa những viện tham gia nghiên cứu, từ New Jersey tới California, và từ Florida tới Tennessee. Tỷ lệ thành công ở cả hai phương án tương đương nhau, chứng tỏ tính khả thi và hiệu quả của việc vận chuẩn giao tử thay vì con vật, theo Wyffels.Trong số 97 con cá mập non chào đời, 16 con đến từ bố mẹ sống ở những thủy cung khác nhau trên khắp cả nước. Các nhà khoa học cũng quan sát một số trường hợp sinh sản vô tính hay trinh sản, quá trình cho phép con cái tạo ra phôi thai mà không dựa vào vật liệu di truyền từ con đực. Đây là điều gây bất ngờ nhất cho nhóm nghiên cứu."Có 3 con cá mập non ra đời nhờ trinh sản từ trứng do hai con cá mập cái đẻ. Đặc biệt, một con cá mập cái đẻ con non thông qua sinh sản hữu tính nhưng sau đó đẻ hai con non sau 74 và 78 ngày thông qua trinh sản", đồng tác giả nghiên cứu Kevin Feldheim, chuyên gia ở bảo tàng Field ở Chicago', cho biết.Thông tin từ nghiên cứu này đang được ứng dụng để phát triển kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho các loài cá mập khác, bao gồm cá mập hổ cát. Cá mập hổ cát là loài cực kỳ nguy cấp và thuộc nhóm động vật được bảo vệ. Chúng sống rất lâu và phổ biến ở thủy cung nhưng hiếm khi sinh sản.An Khang (Theo CNN) Sư tử thụ tinh nhân tạo chào đời ở SingaporeẤp nở cá sấu có nguy cơ tuyệt chủng nhờ thụ tinh nhân tạoGan 100 con ca map chao doi nho thu tinh nhan tao


My - Cac nha nghien cuu su dung ky thuat thu tinh nhan tao cho ca map tre van, giup so luong lon ca map non chao doi.


16 trong tong so 31 loai ca map hien nay dang nam trong danh muc dong vat cuc ky nguy cap hoac nguy cap. So luong ca map va ca duoi tren the gioi da giam 71% tu nam 1970 den nam 2018. Gio day, cac nha khoa hoc co the su dung thu tinh nhan tao de 97 con ca map non chao doi, theo nghien cuu cong bo hom 13/5 tren tap chi Scientific Reports. Day la no luc lon nhat de thu tinh nhan tao cho ca map.Thu tinh nhan tao tren ca map co the giup quan the khoe manh hon trong cac thuy cung thong qua khuyen khich da dang di truyen, khong can van chuyen ca map giua nhieu vien de ghep doi. Di chuyen ca map tu noi nay toi noi khac la qua trinh rat ton kem va gay cang thang cho loai vat.Nghien cuu duoc tien hanh boi nhom nha khoa hoc den tu Lien minh vuon thu Dong Nam nham sinh san va bao ton, mot to chuc phi loi nhuan o Florida, cong tac voi Thuy cung Thai Binh Duong o California, Thuy cung Ripley o Smokies, Tennessee, Thuy cung Florida Aquarium, Thuy cung Adventure o New Jersey, va bao tang Field o Chicago.Cac nha khoa hoc thu thap tinh trung tu 19 con ca map tre van duc va thu tinh cho 20 con ca map cai. Nghien cuu keo dai 4 nam, theo truong nhom Jennifer Wyffels. Ca map tre van (Chiloscyllium plagiosum), loai ca map o An Do - Thai Binh Duong nam trong danh muc "sap bi de doa" theo phan loai cua Lien minh Bao ton Thien nhien Quoc te, la ung cu vien ly tuong cho nghien cuu. Dat chieu dai toi da khoang mot met, chung nho hon va de xu ly hon trong qua trinh sinh san so voi ca map ho cat dai 1,8 - 2,4 met, Wyffels giai thich.Hanh vi de trung cua ca map tre van cung dong vai tro quan trong. Viec theo doi qua trinh phat trien phoi thai o trung de hon rat nhieu so voi kiem tra ca map cai mang thai. Tu 2 den 3 con ca map cai duoc thu tinh moi lan, nhung nhom nghien cuu phai theo doi moi con khoang 6 tuan de xac nhan chung dang de trung va nhung qua trung do khong duoc thu tinh bang tinh trung luu tru trong co the tu lan giao phoi truoc do."Ca map cai luu tru tinh trung khong bi phu thuoc vao viec ghep doi voi con duc de thu tinh trung cua chung trong mua sinh san. Thay vao do, chung co the tap trung nang luong vao hoat dong khac nhu kiem an", Wyffels cho biet.Moi lan thu nghiem mat gan 9 thang de hoan thanh truoc khi bat dau luot thu nghiem moi. Trong mot so truong hop, ca map duc va cai trong nghien cuu song o cung thuy cung, nhung cac nha khoa hoc cung thi nghiem voi tinh trung tru lanh van chuyen qua dem giua nhung vien tham gia nghien cuu, tu New Jersey toi California, va tu Florida toi Tennessee. Ty le thanh cong o ca hai phuong an tuong duong nhau, chung to tinh kha thi va hieu qua cua viec van chuan giao tu thay vi con vat, theo Wyffels.Trong so 97 con ca map non chao doi, 16 con den tu bo me song o nhung thuy cung khac nhau tren khap ca nuoc. Cac nha khoa hoc cung quan sat mot so truong hop sinh san vo tinh hay trinh san, qua trinh cho phep con cai tao ra phoi thai ma khong dua vao vat lieu di truyen tu con duc. Day la dieu gay bat ngo nhat cho nhom nghien cuu."Co 3 con ca map non ra doi nho trinh san tu trung do hai con ca map cai de. Dac biet, mot con ca map cai de con non thong qua sinh san huu tinh nhung sau do de hai con non sau 74 va 78 ngay thong qua trinh san", dong tac gia nghien cuu Kevin Feldheim, chuyen gia o bao tang Field o Chicago', cho biet.Thong tin tu nghien cuu nay dang duoc ung dung de phat trien ky thuat thu tinh nhan tao cho cac loai ca map khac, bao gom ca map ho cat. Ca map ho cat la loai cuc ky nguy cap va thuoc nhom dong vat duoc bao ve. Chung song rat lau va pho bien o thuy cung nhung hiem khi sinh san.An Khang (Theo CNN) Su tu thu tinh nhan tao chao doi o SingaporeAp no ca sau co nguy co tuyet chung nho thu tinh nhan tao

Gần 100 con cá mập chào đời nhờ thụ tinh nhân tạo

Mỹ - Các nhà nghiên cứu sử dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho cá mập tre vằn, giúp số lượng lớn cá mập non chào đời.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: