Ngày gia đình Việt Nam 28/6 có từ bao giờ? Ý nghĩa của ngày này ra sao?

Trong tháng 6 có 2 ngày cực kì có ý nghĩa đối với mỗi gia đình, đó là: Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 và Ngày gia đình Việt Nam 28/6. Mỗi ngôi nhà, mỗi tổ ấm đều phải được nuôi dưỡng, chăm sóc và 2 ngày này cũng chính là dịp để mỗi người hướng về gia đình cùng những đứa con nhiều hơn.


Thực tế, Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) mới xuất hiện khoảng 20 năm nay nhằm tôn vinh mái ấm gia đình Việt, là ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ... động viên các gia đình riêng trong đại gia đình Việt Nam vượt qua khó khăn để xây dựng những mái ấm hạnh phúc.


"Nhà là gia đình - gia đình là nhà" cần phải thực chất thay vì khẩu hiệu.

Ngày Gia đình Việt Nam có từ bao giờ?


Thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”.


Trong khi đó, gia đình là một tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Nền giáo dục gia đình cũng là 1 trong 3 nền tảng giáo dục con người.


Do đó, ngày 28/6/2000, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 55- CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng của cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.


Ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về Ngày gia đình Việt Nam.


Ngày 28/6 hàng năm có vai trò đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Ngày Gia đình Việt Nam là dịp để mỗi người con hướng về cội nguồn, về người thân.

Ý nghĩa ngày Gia đình Việt Nam


Gia đình là một phần của xã hội, là nơi duy trì nòi giống, đồng thời còn là môi trường quan trọng trong việc hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Bên cạnh đó, gia đình Việt được hình thành, phát triển với những chuẩn mực, giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc.


Trên thực tế, con người ta phải biết yêu thương gia đình trước tiên thì mới biết yêu thương đất nước. Những giá trị truyền thống như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, hiếu nghĩa, hiếu học… phải được và thực tế đã được chính mỗi gia đình Việt Nam gìn giữ, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước.


Giờ đây, Ngày gia đình Việt Nam chính là dịp để mỗi người con hướng về cội nguồn, về người thân, nuôi dưỡng những tình cảm, giá trị văn hóa cao quý của dân tộc. Dù có đi đâu, làm gì đi chăng nữa, bạn hãy luôn hướng về gia đình, nhớ đến gia đình với những gì tốt đẹp nhất.


Ngoài ra, đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhau chung tay chống lại bạo lực gia đình, bất bình đẳng trong hôn nhân, lên án xâm hại trẻ em và đề cao những hành động đẹp của các thành viên trong gia đình. Có như vậy, Ngày gia đình Việt Nam mới trở nên ngày càng có ý nghĩa và thiết thực hơn.


Vài năm trở lại đây, cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, Việt Nam cũng du nhập khá nhiều ngày lễ quốc tế như: Ngày của cha, Ngày của mẹ, Ngày quốc tế hạnh phúc...


Quốc tế có Ngày gia đình không?


Trên thế giới, từ năm 1991 Liên Hiệp Quốc đã thông qua "Nghị quyết số A/REC/47/237" lấy ngày 15/5 hàng năm làm "Ngày quốc tế Gia đình" (viết tắt là IDF  - International Day of Families).


Trước đó, năm 1980, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cũng từng công bố năm 1994 là "Năm quốc tế Gia đình", để nâng cao nhận thức về các vấn đề gia đình và tăng cường khả năng của các quốc gia trong việc thực hiện các chính sách toàn diện về những vấn đề liên quan đến gia đình.


Riêng ngày gia đình, nhiều nước cũng có ngày này như Mỹ, Pháp, Hà Lan... dù với tên gọi có khác nhau xong ý nghĩa cũng khá tương đồng với Ngày gia đình Việt Nam.


Ngoài ra, một số nước tuy không kỉ niệm Ngày gia đình, nhưng họ cũng lấy ngày 20/3 - Ngày Quốc tế hạnh phúc (hay Ngày hạnh phúc - International Day of Happiness, ra đời từ năm 2013) để tôn vinh các giá trị gia đình.

Ngay gia dinh Viet Nam 28/6 co tu bao gio? Y nghia cua ngay nay ra sao?


Trong thang 6 co 2 ngay cuc ki co y nghia doi voi moi gia dinh, do la: Ngay quoc te thieu nhi 1/6 va Ngay gia dinh Viet Nam 28/6. Moi ngoi nha, moi to am deu phai duoc nuoi duong, cham soc va 2 ngay nay cung chinh la dip de moi nguoi huong ve gia dinh cung nhung dua con nhieu hon.


Thuc te, Ngay Gia dinh Viet Nam (28/6) moi xuat hien khoang 20 nam nay nham ton vinh mai am gia dinh Viet, la ngay moi nguoi trong gia dinh quan tam den nhau, xa hoi quan tam den tre nho... dong vien cac gia dinh rieng trong dai gia dinh Viet Nam vuot qua kho khan de xay dung nhung mai am hanh phuc.


"Nha la gia dinh - gia dinh la nha" can phai thuc chat thay vi khau hieu.

Ngay Gia dinh Viet Nam co tu bao gio?


Thuc hien di huan cua Chu tich Ho Chi Minh: “Quan tam den gia dinh la dung vi nhieu gia dinh cong lai moi thanh xa hoi, gia dinh tot thi xa hoi moi tot, xa hoi tot thi gia dinh cang tot hon, hat nhan cua xa hoi la gia dinh”.


Trong khi do, gia dinh la mot te bao cua xa hoi, noi duy tri noi giong, la moi truong quan trong hinh thanh, nuoi duong va giao duc nhan cach con nguoi. Nen giao duc gia dinh cung la 1 trong 3 nen tang giao duc con nguoi.


Do do, ngay 28/6/2000, Ban Bi thu Trung uong Dang da ban hanh Chi thi so 55- CT/TW ve tang cuong su lanh dao cua cac cap uy Dang cua co so doi voi cong tac bao ve, cham soc va giao duc tre em.


Ngay 4/5/2001, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Quyet dinh so 72/2001/QD-TTg ve Ngay gia dinh Viet Nam.


Ngay 28/6 hang nam co vai tro de cao trach nhiem lanh dao cac nganh, cac cap, cac doan the va to chuc xa hoi cung toan the cac gia dinh thuong xuyen quan tam xay dung gia dinh no am, binh dang, tien bo, hanh phuc, day manh cong tac bao ve, cham soc va giao duc tre em, gop phan xay dung va bao ve To quoc.


Ngay Gia dinh Viet Nam la dip de moi nguoi con huong ve coi nguon, ve nguoi than.

Y nghia ngay Gia dinh Viet Nam


Gia dinh la mot phan cua xa hoi, la noi duy tri noi giong, dong thoi con la moi truong quan trong trong viec hinh thanh, nuoi duong va giao duc nhan cach con nguoi. Ben canh do, gia dinh Viet duoc hinh thanh, phat trien voi nhung chuan muc, gia tri tot dep gop phan xay dung ban sac van hoa dan toc.


Tren thuc te, con nguoi ta phai biet yeu thuong gia dinh truoc tien thi moi biet yeu thuong dat nuoc. Nhung gia tri truyen thong nhu long yeu nuoc, yeu que huong, yeu thuong dum boc lan nhau, hieu nghia, hieu hoc… phai duoc va thuc te da duoc chinh moi gia dinh Viet Nam gin giu, vun dap va phat huy trong suot qua trinh lich su dung nuoc va giu nuoc.


Gio day, Ngay gia dinh Viet Nam chinh la dip de moi nguoi con huong ve coi nguon, ve nguoi than, nuoi duong nhung tinh cam, gia tri van hoa cao quy cua dan toc. Du co di dau, lam gi di chang nua, ban hay luon huong ve gia dinh, nho den gia dinh voi nhung gi tot dep nhat.


Ngoai ra, day cung la dip de chung ta cung nhau chung tay chong lai bao luc gia dinh, bat binh dang trong hon nhan, len an xam hai tre em va de cao nhung hanh dong dep cua cac thanh vien trong gia dinh. Co nhu vay, Ngay gia dinh Viet Nam moi tro nen ngay cang co y nghia va thiet thuc hon.


Vai nam tro lai day, cung voi su phat trien cua kinh te xa hoi, Viet Nam cung du nhap kha nhieu ngay le quoc te nhu: Ngay cua cha, Ngay cua me, Ngay quoc te hanh phuc...


Quoc te co Ngay gia dinh khong?


Tren the gioi, tu nam 1991 Lien Hiep Quoc da thong qua "Nghi quyet so A/REC/47/237" lay ngay 15/5 hang nam lam "Ngay quoc te Gia dinh" (viet tat la IDF  - International Day of Families).


Truoc do, nam 1980, Dai hoi dong Lien Hiep Quoc cung tung cong bo nam 1994 la "Nam quoc te Gia dinh", de nang cao nhan thuc ve cac van de gia dinh va tang cuong kha nang cua cac quoc gia trong viec thuc hien cac chinh sach toan dien ve nhung van de lien quan den gia dinh.


Rieng ngay gia dinh, nhieu nuoc cung co ngay nay nhu My, Phap, Ha Lan... du voi ten goi co khac nhau xong y nghia cung kha tuong dong voi Ngay gia dinh Viet Nam.


Ngoai ra, mot so nuoc tuy khong ki niem Ngay gia dinh, nhung ho cung lay ngay 20/3 - Ngay Quoc te hanh phuc (hay Ngay hanh phuc - International Day of Happiness, ra doi tu nam 2013) de ton vinh cac gia tri gia dinh.


Ngày gia đình Việt Nam 28/6 có từ bao giờ? Ý nghĩa của ngày này ra sao?

Trong tháng 6 có 2 ngày cực kì có ý nghĩa đối với mỗi gia đình, đó là: Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 và Ngày gia đình Việt Nam 28/6. Mỗi ngôi nhà, mỗi tổ ấm đều phải được nuôi dưỡng, chăm sóc và 2 ngày này cũng chính là dịp để mỗi người hướng về gia đình cùng những đứa con nhiều hơn.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: