Thế giới đầu tư 30 tỷ USD cho công tơ thông minh trong 5 năm tới

Theo hãng nghiên cứu Wood Mackenzie Power and Renewables, 5 năm tới, thế giới sẽ có gần 1,3 tỷ công tơ điện thông minh đi vào hoạt động.


Thế giới đầu tư 30 tỷ USD cho công tơ thông minh trong 5 năm tới

Các tổ chức trên toàn cầu sẽ đầu tư khoảng 30 tỷ USD trong 5 năm tới để lắp đặt hơn 300 triệu công tơ điện thông minh. Nhiều nước dân số đông sẽ triển khai 100% công tơ thông minh nhưng phần còn lại có tỉ lệ tiếp cận tương đối thấp.


Báo cáo của Wood Mackenzie Power and Renewables chỉ ra ngân sách cho cơ sở hạ tầng công tơ thông minh (AMI) sẽ tăng lên 127,6 tỷ USD vào năm 2025, tăng từ 97,4 tỷ USD năm 2020. Trong 5 năm, tổng số công tơ AMI được triển khai tăng từ khoảng 1 tỷ lên gần 1,3 tỷ.


Công tơ thông minh là công cụ quan trọng để các tổ chức hiểu rõ và kiểm soát được mạng lưới phân phối điện, thay thế công tơ cơ khí bằng thiết bị có khả năng giao tiếp hai chiều, tự động đo lường và chia sẻ dữ liệu sử dụng điện theo quãng giờ hay phút.


Dữ liệu này điều kiện tiên quyết để áp dụng cách tính giá điện theo thời điểm sử dụng trong ngày. Đây cũng là “mỏ vàng” tiềm năng để tổ chức phân tích mẫu sử dụng năng lượng của khách hàng và quản lý lượng khách hàng trong bối cảnh họ trang bị nhiều công nghệ hơn như tấm năng lượng mặt trời, xe điện…


Theo nghiên cứu, châu Á thống trị thị trường công tơ thông minh với gần 40% công tơ mới được triển khai trong năm 2025, tương đương hơn 136 triệu chiếc, phần lớn nhờ các đợt triển khai trên cả nước tại Nhật Bản và Hàn Quốc cũng như tăng trưởng tại Ấn Độ. Năm 2025, dự kiến 850 triệu công tơ thông minh được lắp đặt tại châu Á, trong đó có 640 triệu tại Trung Quốc, 82 triệu tại Nhật Bản và 22,5 triệu tại Hàn Quốc. Trung Quốc gần như hoàn thành đợt triển khai công tơ AMI thế hệ đầu tiên vào năm 2019.


Ấn Độ có thể là thị trường lớn thứ hai sau Trung Quốc nhưng không đáp ứng mục tiêu triển khai công tơ AMI. Năm 2019, mới có khoảng 7,7 triệu công tơ AMI được lắp đặt tại đây. Chính phủ đã đưa ra nhiều sáng kiến để thúc đẩy số lượng lên 40 triệu vào năm 2025. Không như thị trường Trung Quốc do các nhà sản xuất nội địa nắm giữ, Ấn Độ lại mở cửa cho các nhà sản xuất toàn cầu.


Trong khi đó, châu Âu sẽ chi khoảng 17 tỷ USD, hay 2,9 tỷ USD/năm, và lắp thêm 110 triệu công tơ thông minh đến năm 2025 khi các nước như Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, Anh… tiến đến triển khai 100%. Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan dự kiến đạt mục tiêu 80% khách hàng được lắp công tơ thông minh của châu Âu vào cuối năm 2020 và Anh có thể đạt mốc này vào năm 2024. Italy và Thụy Điển dự kiến thay thế mạng lưới AMI hiện tại bằng công nghệ mới và giàu tính năng hơn.


Mỹ sẽ chi khoảng 3 tỷ USD để lắp thêm 24 triệu công tơ thông minh và có tổng cộng khoảng 104 triệu công tơ được lắp đến hết năm nay. Năm 2025, hơn 4/5 khách hàng sẽ được trang bị công tơ thông minh, tăng từ 2/3 năm 2020. Tuy nhiên, tốc độ có thể bị chậm lại nếu chính quyền địa phương trì hoãn nhiều dự án công cộng vì lý do chi phí lẫn thiếu số liệu rõ ràng chứng minh lợi ích của công tơ thông minh.


Mỹ Latinh và châu Phi được dự đoán có tốc độ tăng trưởng kém trong 5 năm tới. Chưa tới 1/5 khách hàng được trang bị công tơ thông minh vào năm 2025 bất chấp các đợt triển khai lớn tại Mexico và Brazil. Phần lớn châu Phi vẫn chưa có công tơ thông minh dù chính phủ Ai Cập lên kế hoạch lắp khoảng 30 triệu thiết bị trong 10 năm tới.


Du Lam (Theo greentechmedia)

The gioi dau tu 30 ty USD cho cong to thong minh trong 5 nam toi


Theo hang nghien cuu Wood Mackenzie Power and Renewables, 5 nam toi, the gioi se co gan 1,3 ty cong to dien thong minh di vao hoat dong.


The gioi dau tu 30 ty USD cho cong to thong minh trong 5 nam toi

Cac to chuc tren toan cau se dau tu khoang 30 ty USD trong 5 nam toi de lap dat hon 300 trieu cong to dien thong minh. Nhieu nuoc dan so dong se trien khai 100% cong to thong minh nhung phan con lai co ti le tiep can tuong doi thap.


Bao cao cua Wood Mackenzie Power and Renewables chi ra ngan sach cho co so ha tang cong to thong minh (AMI) se tang len 127,6 ty USD vao nam 2025, tang tu 97,4 ty USD nam 2020. Trong 5 nam, tong so cong to AMI duoc trien khai tang tu khoang 1 ty len gan 1,3 ty.


Cong to thong minh la cong cu quan trong de cac to chuc hieu ro va kiem soat duoc mang luoi phan phoi dien, thay the cong to co khi bang thiet bi co kha nang giao tiep hai chieu, tu dong do luong va chia se du lieu su dung dien theo quang gio hay phut.


Du lieu nay dieu kien tien quyet de ap dung cach tinh gia dien theo thoi diem su dung trong ngay. Day cung la “mo vang” tiem nang de to chuc phan tich mau su dung nang luong cua khach hang va quan ly luong khach hang trong boi canh ho trang bi nhieu cong nghe hon nhu tam nang luong mat troi, xe dien…


Theo nghien cuu, chau A thong tri thi truong cong to thong minh voi gan 40% cong to moi duoc trien khai trong nam 2025, tuong duong hon 136 trieu chiec, phan lon nho cac dot trien khai tren ca nuoc tai Nhat Ban va Han Quoc cung nhu tang truong tai An Do. Nam 2025, du kien 850 trieu cong to thong minh duoc lap dat tai chau A, trong do co 640 trieu tai Trung Quoc, 82 trieu tai Nhat Ban va 22,5 trieu tai Han Quoc. Trung Quoc gan nhu hoan thanh dot trien khai cong to AMI the he dau tien vao nam 2019.


An Do co the la thi truong lon thu hai sau Trung Quoc nhung khong dap ung muc tieu trien khai cong to AMI. Nam 2019, moi co khoang 7,7 trieu cong to AMI duoc lap dat tai day. Chinh phu da dua ra nhieu sang kien de thuc day so luong len 40 trieu vao nam 2025. Khong nhu thi truong Trung Quoc do cac nha san xuat noi dia nam giu, An Do lai mo cua cho cac nha san xuat toan cau.


Trong khi do, chau Au se chi khoang 17 ty USD, hay 2,9 ty USD/nam, va lap them 110 trieu cong to thong minh den nam 2025 khi cac nuoc nhu Phap, Tay Ban Nha, Ha Lan, Anh… tien den trien khai 100%. Phap, Tay Ban Nha va Ha Lan du kien dat muc tieu 80% khach hang duoc lap cong to thong minh cua chau Au vao cuoi nam 2020 va Anh co the dat moc nay vao nam 2024. Italy va Thuy Dien du kien thay the mang luoi AMI hien tai bang cong nghe moi va giau tinh nang hon.


My se chi khoang 3 ty USD de lap them 24 trieu cong to thong minh va co tong cong khoang 104 trieu cong to duoc lap den het nam nay. Nam 2025, hon 4/5 khach hang se duoc trang bi cong to thong minh, tang tu 2/3 nam 2020. Tuy nhien, toc do co the bi cham lai neu chinh quyen dia phuong tri hoan nhieu du an cong cong vi ly do chi phi lan thieu so lieu ro rang chung minh loi ich cua cong to thong minh.


My Latinh va chau Phi duoc du doan co toc do tang truong kem trong 5 nam toi. Chua toi 1/5 khach hang duoc trang bi cong to thong minh vao nam 2025 bat chap cac dot trien khai lon tai Mexico va Brazil. Phan lon chau Phi van chua co cong to thong minh du chinh phu Ai Cap len ke hoach lap khoang 30 trieu thiet bi trong 10 nam toi.


Du Lam (Theo greentechmedia)


Thế giới đầu tư 30 tỷ USD cho công tơ thông minh trong 5 năm tới

Theo hãng nghiên cứu Wood Mackenzie Power and Renewables, 5 năm tới, thế giới sẽ có gần 1,3 tỷ công tơ điện thông minh đi vào hoạt động.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: