PSS nằm trong chương trình Juniper Partner Advantage (JPA) Services của Juniper Networks. JPA Services bao gồm 02 phần là Partner Support Services Specialization (PSS) và Partner Professional Services Specialization (PPS) – là tiêu chuẩn để đánh giá các mức độ hỗ trợ dịch vụ của đối tác cho các khách hàng của họ.


Hệ thống mạng ngày nay đóng vai trò là trung tâm trong việc giải quyết những thách thức quan trọng mà các khách hàng Doanh nghiệp phải đối mặt trong công cuộc chuyển đổi số toàn cầu. Chính vì vậy Juniper Networks luôn đề cao việc hỗ trợ những khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm của mình để giúp họ giải quyết nhanh chóng và triệt để những vấn đề gặp phải.


Để làm được điều này một cách chuyên nghiệp, Juniper Networks đã cho ra đời chương trình JPA, cung cấp cho các đối tác Dịch vụ được hãng uỷ quyền tại từng quốc gia những dịch vụ kỹ thuật, tùy chọn hỗ trợ, đào tạo nâng cao, quyền truy cập vào tài liệu tốt nhất để hỗ trợ cho các khách hàng sử dụng sản phẩm của họ trên toàn thế giới.


PSS - Partner Support Services Specialization là gì?


PSS là chứng chỉ được cấp cho những đối tác/ nhà phân phối vượt qua được những tiêu chí đánh giá khắt khe của hãng như:


- Đầu tư phát triển mạnh mẽ các dịch vụ, ứng dụng dựa trên nền tảng công nghệ, hệ thống mạng của Juniper Networks.


- Nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm, có trình độ kiến thức chuyên môn cao và đạt nhiều chứng chỉ công nghệ của Juniper Networks trong các giải pháp về định tuyến (routing), chuyển mạch (switching), bảo mật (security),…


- Có hệ thống phòng Lab hiện đại, kho dự trữ thiết bị thay thế chuyên nghiệp để sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khu vực một cách kịp thời, triệt để.


Sau khi được công nhận là PSS của hãng, những đối tác/ nhà phân phối đó sẽ thay mặt Juniper Networks hỗ trợ các khách hàng khu vực giải quyết những sự cố kỹ thuật/ bảo hành và các thắc mắc mà khách hàng gặp phải một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất.


Lợi ích của khách hàng khu vực khi đối tác/ nhà phân phối Việt Nam đạt chứng nhận PSS – Đối tác hỗ trợ dịch vụ


Lợi ích đầu tiên của Khách hàng khu vực khi tại Việt Nam cũng có những đơn vị đạt chứng nhận PSS của Juniper Networks là được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời mà không cần phải liên lạc trực tiếp đến đội ngũ JTAC của hãng. Bởi chứng chỉ PSS cùng với trình độ chuyên môn của họ đã được Juniper Networks công nhận, họ sẽ chủ động đưa ra được các giải pháp xử lý sự cố một cách kịp thời và triệt để cho các khách hàng Việt Nam. Bên cạnh đó, việc có thể trao đổi và hỗ trợ kỹ thuật bằng tiếng Việt sẽ giúp các khách hàng tại Việt Nam cảm nhận được sự tận tình và đem lại hiệu quả cao hơn.


Việc Juniper Networks công nhận một đối tác/ nhà phân phối Việt Nam là PSS cũng đồng nghĩa với việc họ được quyền truy cập tới nhiều công cụ hỗ trợ cũng như quyền làm việc trực tiếp với Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật Juniper cao cấp (Juniper Networks Advance-TAC)) nhằm mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Đây là những đặc quyền chỉ dành cho Đối tác Hỗ trợ Dịch vụ - PSS.


Mục đích của Juniper Networks khi cung cấp chứng chỉ PSS cho thị trường Việt Nam


Chương trình Đối tác hỗ trợ dịch vụ (PSS) mới của Juniper Networks được đánh giá là rất quan trọng và ưu tiên triển khai tại Việt Nam vì nhiều lý do:


Thứ nhất, nó đảm bảo tính nhất quán cao hơn cho khách hàng – bởi tất cả các đối tác/nhà phân phối đạt PSS được yêu cầu phải hoàn thành hết việc đào tạo nâng cao và trải qua các cuộc kiểm tra kiến thức khắt khe hàng năm.


Thứ hai, nó cải thiện trải nghiệm hỗ trợ cho cả khách hàng và đại lý vì nó cho phép các đối tác của PSS hỗ trợ khách hàng một cách ngay lập tức, do đó đạt được giải pháp nhanh hơn cho các vấn đề.


Cuối cùng, đó là đem đến lợi ích trực tiếp cho các đối tác của mình, theo đó các đối tác được Juniper ủy thác sẽ cung cấp cho khách hàng được nhiều giá trị hơn trong việc hỗ trợ kỹ thuật/ bảo hành. Điều này có nghĩa là Juniper Networks sẽ giữ chân khách hàng tốt hơn và quyền lợi của các đối tác/ nhà phân phối được nâng cao.


Những nhà phân phối tại thị trường Việt Nam đạt chứng chỉ PSS của Juniper Networks


Chỉ 6 tháng sau khi trở thành nhà phân phối nội địa đầu tiên của Juniper Networks (từ tháng 11/2019), nhà phân phối đã xuất sắc vượt qua các tiêu chí đánh giá khắt khe của hãng đối với một Đối Tác Hỗ Trợ Dịch Vụ (PSS).


Danh hiệu này một lần nữa khẳng định vị thế của ADG với tư cách là đối tác tin cậy về nền tảng công nghệ của Juniper Networks và đã chứng minh được khả năng của công ty trong việc tư vấn và triển khai các dự án quy mô lớn trong thị trường nội địa. Điều này cũng phản ánh sự đầu tư mạnh mẽ và toàn diện của ADG trong việc thiết lập quan hệ đối tác vững chắc với các công ty công nghệ hàng đầu thế giới để cùng tiên phong cung cấp các dịch vụ chuyển đổi số trên phạm vi toàn cầu.


Với dịch vụ PSS, bên cạnh việc bảo hành thiết bị, khách hàng có thể liên hệ với ADG để được giải đáp các thắc mắc, hỗ trợ giải quyết sự cố liên quan tới sản phẩm của Juniper Networks.


Hệ thống hỗ trợ dịch vụ hỗ trợ 24/7 (hotline 1800 646485), cùng kênh phân phối rộng rãi cũng như thủ tục mua hàng nhanh chóng, ADG đã biến việc sử dụng sản phẩm Juniper Networks cũng như hỗ trợ kỹ thuật trở nên dễ dàng và hợp nhất.


Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:


- Hotline: 1800 646485


- Email: [email protected]


Lấy linkTim hieu ve chung nhan “Doi Tac Ho Tro Dich Vu - PSS” cua Juniper Networks


PSS nam trong chuong trinh Juniper Partner Advantage (JPA) Services cua Juniper Networks. JPA Services bao gom 02 phan la Partner Support Services Specialization (PSS) va Partner Professional Services Specialization (PPS) – la tieu chuan de danh gia cac muc do ho tro dich vu cua doi tac cho cac khach hang cua ho.


He thong mang ngay nay dong vai tro la trung tam trong viec giai quyet nhung thach thuc quan trong ma cac khach hang Doanh nghiep phai doi mat trong cong cuoc chuyen doi so toan cau. Chinh vi vay Juniper Networks luon de cao viec ho tro nhung khach hang da va dang su dung san pham cua minh de giup ho giai quyet nhanh chong va triet de nhung van de gap phai.


De lam duoc dieu nay mot cach chuyen nghiep, Juniper Networks da cho ra doi chuong trinh JPA, cung cap cho cac doi tac Dich vu duoc hang uy quyen tai tung quoc gia nhung dich vu ky thuat, tuy chon ho tro, dao tao nang cao, quyen truy cap vao tai lieu tot nhat de ho tro cho cac khach hang su dung san pham cua ho tren toan the gioi.


PSS - Partner Support Services Specialization la gi?


PSS la chung chi duoc cap cho nhung doi tac/ nha phan phoi vuot qua duoc nhung tieu chi danh gia khat khe cua hang nhu:


- Dau tu phat trien manh me cac dich vu, ung dung dua tren nen tang cong nghe, he thong mang cua Juniper Networks.


- Nguon nhan luc giau kinh nghiem, co trinh do kien thuc chuyen mon cao va dat nhieu chung chi cong nghe cua Juniper Networks trong cac giai phap ve dinh tuyen (routing), chuyen mach (switching), bao mat (security),…


- Co he thong phong Lab hien dai, kho du tru thiet bi thay the chuyen nghiep de san sang ho tro khach hang khu vuc mot cach kip thoi, triet de.


Sau khi duoc cong nhan la PSS cua hang, nhung doi tac/ nha phan phoi do se thay mat Juniper Networks ho tro cac khach hang khu vuc giai quyet nhung su co ky thuat/ bao hanh va cac thac mac ma khach hang gap phai mot cach nhanh chong va chuyen nghiep nhat.


Loi ich cua khach hang khu vuc khi doi tac/ nha phan phoi Viet Nam dat chung nhan PSS – Doi tac ho tro dich vu


Loi ich dau tien cua Khach hang khu vuc khi tai Viet Nam cung co nhung don vi dat chung nhan PSS cua Juniper Networks la duoc ho tro nhanh chong, kip thoi ma khong can phai lien lac truc tiep den doi ngu JTAC cua hang. Boi chung chi PSS cung voi trinh do chuyen mon cua ho da duoc Juniper Networks cong nhan, ho se chu dong dua ra duoc cac giai phap xu ly su co mot cach kip thoi va triet de cho cac khach hang Viet Nam. Ben canh do, viec co the trao doi va ho tro ky thuat bang tieng Viet se giup cac khach hang tai Viet Nam cam nhan duoc su tan tinh va dem lai hieu qua cao hon.


Viec Juniper Networks cong nhan mot doi tac/ nha phan phoi Viet Nam la PSS cung dong nghia voi viec ho duoc quyen truy cap toi nhieu cong cu ho tro cung nhu quyen lam viec truc tiep voi Trung tam Ho tro Ky thuat Juniper cao cap (Juniper Networks Advance-TAC)) nham mang lai dich vu tot nhat cho khach hang. Day la nhung dac quyen chi danh cho Doi tac Ho tro Dich vu - PSS.


Muc dich cua Juniper Networks khi cung cap chung chi PSS cho thi truong Viet Nam


Chuong trinh Doi tac ho tro dich vu (PSS) moi cua Juniper Networks duoc danh gia la rat quan trong va uu tien trien khai tai Viet Nam vi nhieu ly do:


Thu nhat, no dam bao tinh nhat quan cao hon cho khach hang – boi tat ca cac doi tac/nha phan phoi dat PSS duoc yeu cau phai hoan thanh het viec dao tao nang cao va trai qua cac cuoc kiem tra kien thuc khat khe hang nam.


Thu hai, no cai thien trai nghiem ho tro cho ca khach hang va dai ly vi no cho phep cac doi tac cua PSS ho tro khach hang mot cach ngay lap tuc, do do dat duoc giai phap nhanh hon cho cac van de.


Cuoi cung, do la dem den loi ich truc tiep cho cac doi tac cua minh, theo do cac doi tac duoc Juniper uy thac se cung cap cho khach hang duoc nhieu gia tri hon trong viec ho tro ky thuat/ bao hanh. Dieu nay co nghia la Juniper Networks se giu chan khach hang tot hon va quyen loi cua cac doi tac/ nha phan phoi duoc nang cao.


Nhung nha phan phoi tai thi truong Viet Nam dat chung chi PSS cua Juniper Networks


Chi 6 thang sau khi tro thanh nha phan phoi noi dia dau tien cua Juniper Networks (tu thang 11/2019), nha phan phoi da xuat sac vuot qua cac tieu chi danh gia khat khe cua hang doi voi mot Doi Tac Ho Tro Dich Vu (PSS).


Danh hieu nay mot lan nua khang dinh vi the cua ADG voi tu cach la doi tac tin cay ve nen tang cong nghe cua Juniper Networks va da chung minh duoc kha nang cua cong ty trong viec tu van va trien khai cac du an quy mo lon trong thi truong noi dia. Dieu nay cung phan anh su dau tu manh me va toan dien cua ADG trong viec thiet lap quan he doi tac vung chac voi cac cong ty cong nghe hang dau the gioi de cung tien phong cung cap cac dich vu chuyen doi so tren pham vi toan cau.


Voi dich vu PSS, ben canh viec bao hanh thiet bi, khach hang co the lien he voi ADG de duoc giai dap cac thac mac, ho tro giai quyet su co lien quan toi san pham cua Juniper Networks.


He thong ho tro dich vu ho tro 24/7 (hotline 1800 646485), cung kenh phan phoi rong rai cung nhu thu tuc mua hang nhanh chong, ADG da bien viec su dung san pham Juniper Networks cung nhu ho tro ky thuat tro nen de dang va hop nhat.


De biet them chi tiet, vui long lien he:


- Hotline: 1800 646485


- Email: [email protected]


Lay link

Tìm hiểu về chứng nhận “Đối Tác Hỗ Trợ Dịch Vụ - PSS” của Juniper Networks

PSS nằm trong chương trình Juniper Partner Advantage (JPA) Services của Juniper Networks. JPA Services bao gồm 02 phần là Partner Support Services Specialization (PSS) và Partner Professional Services Specialization (PPS) – là tiêu chuẩn để đánh giá các mức độ hỗ trợ dịch vụ của đối tác cho các khách hàng của họ.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: