Mỹ: Apple tiếp tục đứng đầu về chỉ số người dùng hài lòng với smartphone

Theo dữ liệu mới được công bố bởi Chỉ số hài lòng khách hàng Mỹ (ACSI), IPhone của Apple tiếp tục xếp hạng cao nhất.


Mỹ: Apple tiếp tục đứng đầu về chỉ số người dùng hài lòng với smartphone

Apple giữ vị trí hàng đầu với tỷ lệ hài lòng của khách hàng là 82/100, tăng 1% so với mức 81/100 vào năm 2019. Apple vừa vượt qua Samsung, công ty đã đạt được mức độ hài lòng của khách hàng là 81/100. Theo ACSI, chủ sở hữu iPhone hài lòng hơn về tuổi thọ pin so với những năm trước.


Mỹ: Apple tiếp tục đứng đầu về chỉ số người dùng hài lòng với smartphone

Với các mẫu iPhone 11 và iPhone 11 Pro, Apple đã bổ sung pin với dung lượng lớn hơn và thời lượng pin được cải thiện đáng kể.


Vì sự hài lòng của khách hàng, Apple đã tăng 1% lên mức 82 trong năm 2020, trong khi Samsung vẫn đứng ở mức 81 như năm 2019. Tổng doanh thu iPhone của Apple đã tăng 8% so với năm trước trong quý nghỉ lễ năm 2019 với doanh số mạnh mẽ cho dòng iPhone 11.


Tuy nhiên, khi đạt được thứ hạng hài lòng dựa trên từng điện thoại thông minh cá nhân, Galaxy Note 9 của Samsung đã vượt qua các thiết bị của Apple với số điểm 85.


Galaxy S9 +, Galaxy S10 và XS 2018 của Apple đều đạt được điểm số hài lòng của khách hàng là 84. Apple 2019 iPhone 11 và iPhone 11 Pro Max đạt được số điểm 82, trong khi iPhone 11 Pro đạt được số điểm 81.


Mỹ: Apple tiếp tục đứng đầu về chỉ số người dùng hài lòng với smartphone

Apple và Samsung cùng nhau thống trị bảng xếp hạng thương hiệu cá nhân và 17 trong số 18 mẫu đạt được số điểm từ 80 trở lên đến từ Samsung hoặc Apple.


Điện thoại số một là Galaxy Note 9 của Samsung với số điểm ACSI là 85. Note 9 có tỷ lệ tốt nhất trong cả hai tính năng điện thoại và chất lượng video. Galaxy S9 + và S10 theo sau ở mức 84, cùng với iPhone XS Max của Apple. Tất cả các mẫu này đều cũ hơn, được phát hành vào năm 2018, ngoại trừ S10. Cả bốn mẫu đều có kích thước màn hình từ 6,1 inch trở lên.


Báo cáo cũng đề cập đến sự hài lòng của khách hàng với các nhà khai thác mạng di động. Trong đó, T-Mobile dẫn đầu và Sprint đứng cuối cùng, mặc dù dữ liệu được thu thập trước khi việc sáp nhập giữa hai công ty hoàn tất.


Trong bảng xếp hạng chất lượng mạng, Verizon đứng đầu, tiếp theo là AT&T, với T-Mobile chiếm vị trí thứ ba.


Báo cáo về dịch vụ vô tuyến và điện thoại di động của ACSI dựa trên các cuộc phỏng vấn với 27.346 khách hàng được chọn ngẫu nhiên và liên hệ qua email trong khoảng thời gian từ 15 4/2019 đến ngày 20/3/2020. Dữ liệu khảo sát được thiết kế để ước tính sự hài lòng của khách hàng là kết quả của các đầu vào đo lường khảo sát về sự mong đợi của khách hàng, quan điểm về chất lượng và quan điểm về giá trị.

My: Apple tiep tuc dung dau ve chi so nguoi dung hai long voi smartphone


Theo du lieu moi duoc cong bo boi Chi so hai long khach hang My (ACSI), IPhone cua Apple tiep tuc xep hang cao nhat.


My: Apple tiep tuc dung dau ve chi so nguoi dung hai long voi smartphone

Apple giu vi tri hang dau voi ty le hai long cua khach hang la 82/100, tang 1% so voi muc 81/100 vao nam 2019. Apple vua vuot qua Samsung, cong ty da dat duoc muc do hai long cua khach hang la 81/100. Theo ACSI, chu so huu iPhone hai long hon ve tuoi tho pin so voi nhung nam truoc.


My: Apple tiep tuc dung dau ve chi so nguoi dung hai long voi smartphone

Voi cac mau iPhone 11 va iPhone 11 Pro, Apple da bo sung pin voi dung luong lon hon va thoi luong pin duoc cai thien dang ke.


Vi su hai long cua khach hang, Apple da tang 1% len muc 82 trong nam 2020, trong khi Samsung van dung o muc 81 nhu nam 2019. Tong doanh thu iPhone cua Apple da tang 8% so voi nam truoc trong quy nghi le nam 2019 voi doanh so manh me cho dong iPhone 11.


Tuy nhien, khi dat duoc thu hang hai long dua tren tung dien thoai thong minh ca nhan, Galaxy Note 9 cua Samsung da vuot qua cac thiet bi cua Apple voi so diem 85.


Galaxy S9 +, Galaxy S10 va XS 2018 cua Apple deu dat duoc diem so hai long cua khach hang la 84. Apple 2019 iPhone 11 va iPhone 11 Pro Max dat duoc so diem 82, trong khi iPhone 11 Pro dat duoc so diem 81.


My: Apple tiep tuc dung dau ve chi so nguoi dung hai long voi smartphone

Apple va Samsung cung nhau thong tri bang xep hang thuong hieu ca nhan va 17 trong so 18 mau dat duoc so diem tu 80 tro len den tu Samsung hoac Apple.


Dien thoai so mot la Galaxy Note 9 cua Samsung voi so diem ACSI la 85. Note 9 co ty le tot nhat trong ca hai tinh nang dien thoai va chat luong video. Galaxy S9 + va S10 theo sau o muc 84, cung voi iPhone XS Max cua Apple. Tat ca cac mau nay deu cu hon, duoc phat hanh vao nam 2018, ngoai tru S10. Ca bon mau deu co kich thuoc man hinh tu 6,1 inch tro len.


Bao cao cung de cap den su hai long cua khach hang voi cac nha khai thac mang di dong. Trong do, T-Mobile dan dau va Sprint dung cuoi cung, mac du du lieu duoc thu thap truoc khi viec sap nhap giua hai cong ty hoan tat.


Trong bang xep hang chat luong mang, Verizon dung dau, tiep theo la AT&T, voi T-Mobile chiem vi tri thu ba.


Bao cao ve dich vu vo tuyen va dien thoai di dong cua ACSI dua tren cac cuoc phong van voi 27.346 khach hang duoc chon ngau nhien va lien he qua email trong khoang thoi gian tu 15 4/2019 den ngay 20/3/2020. Du lieu khao sat duoc thiet ke de uoc tinh su hai long cua khach hang la ket qua cua cac dau vao do luong khao sat ve su mong doi cua khach hang, quan diem ve chat luong va quan diem ve gia tri.


Mỹ: Apple tiếp tục đứng đầu về chỉ số người dùng hài lòng với smartphone

Theo dữ liệu mới được công bố bởi Chỉ số hài lòng khách hàng Mỹ (ACSI), IPhone của Apple tiếp tục xếp hạng cao nhất.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: