Mã ngành trường Đại học Mở Hà Nội 2019

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Mở Hà Nội năm 2019 cần điền đúng mã trường là MHN và nếu đăng ký học ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông thì cần điền đúng mã ngành là 7510302.


Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 4 cho đến hết ngày 20/4 là lúc để thí sinh trên cả nước ghi phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019 và đăng ký xét tuyển Đại học Cao đẳng Trung cấp (xem hướng dẫn ghi phiếu ở đây). Trong khối ngành công nghệ, Đại học Mở Hà Nội cũng là một trong những trường được thí sinh quan tâm.


Thực tế việc ghi đúng chuẩn thông tin trong phiếu đăng ký ngay từ đầu vẫn rất cần thiết, tránh sai sót phải sửa đổi. Ví dụ thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Mở Hà Nội cần điền đúng mã trường là MHN và nếu đăng ký học ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông thì cần điền đúng mã ngành là 7510302.


Trên Cổng thông tin thituyensinh.vn các thí sinh có thể tìm hiểu thông tin khá tường tận về các trường Đại học và có thể tra cứu nhanh để tránh nhầm lẫn mã trường, mã ngành, tên ngành..., chúng ta có thể học cách tra cứu ở đây.


Mã ngành Đại học Mở Hà Nội 2019

b1-ma-nganh-truong-dai-hoc-mo-ha-noi-2019-ma-nganh-dai-hoc-mo-ha-noi-2019-ma-nganh-cac-truong-dai-hoc-2019.jpg

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Mở Hà Nội năm 2019 cần điền đúng mã trường là MHN và nếu đăng ký học ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông thì cần điền đúng mã ngành là 7510302 (nguồn ảnh: hou.edu.vn).


STTMã ngànhNgành họcChỉ tiêu (dự kiến)Tổ hợp môn xét tuyển 1Tổ hợp môn xét tuyển 2Tổ hợp môn xét tuyển 3Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QGTheo phương thức khácTổ hợp mônMôn chínhTổ hợp mônMôn chínhTổ hợp mônMôn chínhTổ hợp mônMôn chính
17210402Thiết kế công nghiệp10050Hình họa + Bố cục màu + Ngữ VănNăng khiếu 1Hình họa + Toán + Ngữ VănNăng khiếu 1Hình họa + Văn + AnhNăng khiếu 1
27380101Luật200Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ vănNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán
37380107Luật kinh tế250Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ vănNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán
47380108Luật quốc tế100Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ vănNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán
57340301Kế toán150Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán
67340101Quản trị kinh doanh270Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
77340122Thương mại điện tử50Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
87340201Tài chính – Ngân hàng250Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán
97420201Công nghệ sinh học8550Toán, Vật lí, Hóa họcHóaToán, Hóa học, Sinh họcHóaToán, Hóa học, Tiếng AnhHóa
107510302Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông220Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Vật líToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán
117510303Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa170Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Vật líToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán
127480201Công nghệ thông tin285Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán
137580101Kiến trúc7030Vẽ mỹ thuật + Toán + LýNăng khiếu 3Hình họa + Toán + VănNăng khiếu 1Hình họa + Toán + AnhNăng khiếu 1
147540101Công nghệ thực phẩm10050Toán, Vật lí, Hóa họcHóaToán, Hóa học, Sinh họcHóaToán, Hóa học, Tiếng AnhHóa
157220201Ngôn ngữ Anh250Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
167220204Ngôn ngữ Trung Quốc200Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng TrungTiếng Trung
177810103Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành250Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhMa nganh truong Dai hoc Mo Ha Noi 2019


Thi sinh dang ky nguyen vong xet tuyen vao Dai hoc Mo Ha Noi nam 2019 can dien dung ma truong la MHN va neu dang ky hoc nganh Cong nghe ky thuat Dien tu - Vien thong thi can dien dung ma nganh la 7510302.


Trong khoang thoi gian tu dau thang 4 cho den het ngay 20/4 la luc de thi sinh tren ca nuoc ghi phieu dang ky du thi THPT quoc gia 2019 va dang ky xet tuyen Dai hoc Cao dang Trung cap (xem huong dan ghi phieu o day). Trong khoi nganh cong nghe, Dai hoc Mo Ha Noi cung la mot trong nhung truong duoc thi sinh quan tam.


Thuc te viec ghi dung chuan thong tin trong phieu dang ky ngay tu dau van rat can thiet, tranh sai sot phai sua doi. Vi du thi sinh dang ky nguyen vong xet tuyen vao Dai hoc Mo Ha Noi can dien dung ma truong la MHN va neu dang ky hoc nganh Cong nghe ky thuat Dien tu - Vien thong thi can dien dung ma nganh la 7510302.


Tren Cong thong tin thituyensinh.vn cac thi sinh co the tim hieu thong tin kha tuong tan ve cac truong Dai hoc va co the tra cuu nhanh de tranh nham lan ma truong, ma nganh, ten nganh..., chung ta co the hoc cach tra cuu o day.


Ma nganh Dai hoc Mo Ha Noi 2019

b1-ma-nganh-truong-dai-hoc-mo-ha-noi-2019-ma-nganh-dai-hoc-mo-ha-noi-2019-ma-nganh-cac-truong-dai-hoc-2019.jpg

Thi sinh dang ky nguyen vong xet tuyen vao Dai hoc Mo Ha Noi nam 2019 can dien dung ma truong la MHN va neu dang ky hoc nganh Cong nghe ky thuat Dien tu - Vien thong thi can dien dung ma nganh la 7510302 (nguon anh: hou.edu.vn).


STTMa nganhNganh hocChi tieu (du kien)To hop mon xet tuyen 1To hop mon xet tuyen 2To hop mon xet tuyen 3To hop mon xet tuyen 4
Theo xet KQ thi THPT QGTheo phuong thuc khacTo hop monMon chinhTo hop monMon chinhTo hop monMon chinhTo hop monMon chinh
17210402Thiet ke cong nghiep10050Hinh hoa + Bo cuc mau + Ngu VanNang khieu 1Hinh hoa + Toan + Ngu VanNang khieu 1Hinh hoa + Van + AnhNang khieu 1
27380101Luat200Toan, Vat li, Hoa hocToanToan, Vat li, Tieng AnhToanNgu van, Lich su, Dia liNgu vanNgu van, Toan, Tieng AnhToan
37380107Luat kinh te250Toan, Vat li, Hoa hocToanToan, Vat li, Tieng AnhToanNgu van, Lich su, Dia liNgu vanNgu van, Toan, Tieng AnhToan
47380108Luat quoc te100Toan, Vat li, Hoa hocToanToan, Vat li, Tieng AnhToanNgu van, Lich su, Dia liNgu vanNgu van, Toan, Tieng AnhToan
57340301Ke toan150Toan, Vat li, Hoa hocToanToan, Vat li, Tieng AnhToanNgu van, Toan, Tieng AnhToan
67340101Quan tri kinh doanh270Toan, Vat li, Hoa hocToanToan, Vat li, Tieng AnhTieng AnhNgu van, Toan, Tieng AnhTieng Anh
77340122Thuong mai dien tu50Toan, Vat li, Hoa hocToanToan, Vat li, Tieng AnhTieng AnhNgu van, Toan, Tieng AnhTieng Anh
87340201Tai chinh – Ngan hang250Toan, Vat li, Hoa hocToanToan, Vat li, Tieng AnhToanNgu van, Toan, Tieng AnhToan
97420201Cong nghe sinh hoc8550Toan, Vat li, Hoa hocHoaToan, Hoa hoc, Sinh hocHoaToan, Hoa hoc, Tieng AnhHoa
107510302Cong nghe ky thuat dien tu - vien thong220Toan, Vat li, Hoa hocToanToan, Vat li, Tieng AnhToanNgu van, Toan, Vat liToanNgu van, Toan, Tieng AnhToan
117510303Cong nghe ky thuat dieu khien va tu dong hoa170Toan, Vat li, Hoa hocToanToan, Vat li, Tieng AnhToanNgu van, Toan, Vat liToanNgu van, Toan, Tieng AnhToan
127480201Cong nghe thong tin285Toan, Vat li, Hoa hocToanToan, Vat li, Tieng AnhToanNgu van, Toan, Tieng AnhToan
137580101Kien truc7030Ve my thuat + Toan + LyNang khieu 3Hinh hoa + Toan + VanNang khieu 1Hinh hoa + Toan + AnhNang khieu 1
147540101Cong nghe thuc pham10050Toan, Vat li, Hoa hocHoaToan, Hoa hoc, Sinh hocHoaToan, Hoa hoc, Tieng AnhHoa
157220201Ngon ngu Anh250Ngu van, Toan, Tieng AnhTieng Anh
167220204Ngon ngu Trung Quoc200Ngu van, Toan, Tieng AnhTieng AnhNgu van, Toan, Tieng TrungTieng Trung
177810103Quan tri dich vu du lich va lu hanh250Ngu van, Toan, Tieng AnhTieng Anh

Mã ngành trường Đại học Mở Hà Nội 2019

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Mở Hà Nội năm 2019 cần điền đúng mã trường là MHN và nếu đăng ký học ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông thì cần điền đúng mã ngành là 7510302.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: