Khởi tranh sân chơi tin học văn phòng cho học sinh, sinh viên toàn quốc

Lễ khai mạc và vòng loại quốc gia cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới 2020 vừa diễn ra. Đây là sân chơi tin học văn phòng quy mô toàn quốc nhằm tìm ra các tài năng trẻ đại diện Việt Nam dự chung kết thế giới.


Khởi tranh sân chơi tin học văn phòng cho học sinh, sinh viên toàn quốc
Năm 2020 là năm thứ 11 cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới có sự tham gia của học sinh, sinh viên Việt Nam.

Ngay sau lễ khai mạc cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới 2020, vòng loại quốc gia của cuộc thi đã đồng loạt diễn ra trên cả 3 miền đất nước tại: Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM trong ngày 7/6.


Trong năm thứ 11 cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới được tổ chức tại Việt Nam, vòng thi quốc gia thu hút sự tham gia tranh tài của đông đảo các thí sinh xuất sắc nhất được tuyển chọn từ 70 đội tuyển của các tỉnh, thành Đoàn, các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, THPT, THCS trên khắp cả nước. Điều này phần nào cho thấy sức lan tỏa của cuộc thi đến với đông đảo các bạn trẻ yêu thích công nghệ nói chung và tin học nói riêng trên toàn quốc.


Điểm mới của mùa giải 2020 là các thí sinh lần đầu tiên được thử sức với phiên bản 2016 thay cho phiên bản 2013 của những năm trước ở cả 3 nội dung thi Microsoft Word, Excel và PowerPoint nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng thực tiễn của tin học vào cuộc sống hàng ngày.


Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia của cuộc thi chia sẻ, năm nay, cuộc thi có sự thay đổi mang tính bước ngoặt về thể lệ và cơ cấu giải thưởng.


“Việc sử dụng phiên bản 2016 thay cho phiên bản 2013 sẽ mang tính thực tiễn cao hơn và có giá trị ứng dụng kiến thức vào thực hành rõ hơn cho các em học sinh, sinh viên. Giá trị giải thưởng tăng lên nhiều nhất trong lịch sử cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam cũng sẽ làm tăng thêm sự cạnh tranh cho các thí sinh trong hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất của mỗi nội dung trong mùa giải 2020”, ông Tuấn nhận định.


Một điểm mới nữa là năm nay sẽ tăng số lượng giải lên nhiều nhất trong 11 năm qua với tổng giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi năm nay gồm có 3 giải Nhất, 9 giải Nhì, 18 giải Ba, 45 giải Khuyến khích, 3 giải Triển vọng tương ứng với 3 nội dung thi cùng các giải cá nhân và tập thể khác.


Điểm đổi mới này hứa hẹn sẽ là nguồn động lực to lớn khích lệ tinh thần “chiến đấu” hết mình của các thí sinh. Ba thí sinh xuất sắc nhất - ba nhà vô địch quốc gia ở mỗi nội dung thi Microsoft Word, Excel và PowerPoint sẽ trở thành những đại sứ của đội tuyển Việt Nam tham gia tranh tài tại vòng chung kết thế giới.


Cũng theo đại diện Ban tổ chức, do ảnh hưởng của dịch bệnh, để đảm bảo an toàn cho tất cả thí sinh và những người tham gia, vòng chung kết thế giới cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng năm nay dự kiến sẽ được tổ chức tại Orlando, Florida, Hoa Kỳ trong năm 2021, trên cơ sở bảo lưu kết quả cuộc thi cấp quốc gia năm 2020 và mọi quyền lợi của thí sinh vẫn được giữ nguyên.


M.T

Khoi tranh san choi tin hoc van phong cho hoc sinh, sinh vien toan quoc


Le khai mac va vong loai quoc gia cuoc thi Vo dich Tin hoc van phong the gioi 2020 vua dien ra. Day la san choi tin hoc van phong quy mo toan quoc nham tim ra cac tai nang tre dai dien Viet Nam du chung ket the gioi.


Khoi tranh san choi tin hoc van phong cho hoc sinh, sinh vien toan quoc
Nam 2020 la nam thu 11 cuoc thi Vo dich Tin hoc van phong the gioi co su tham gia cua hoc sinh, sinh vien Viet Nam.

Ngay sau le khai mac cuoc thi Vo dich Tin hoc van phong the gioi 2020, vong loai quoc gia cua cuoc thi da dong loat dien ra tren ca 3 mien dat nuoc tai: Ha Noi, Da Nang va TP.HCM trong ngay 7/6.


Trong nam thu 11 cuoc thi Vo dich Tin hoc van phong the gioi duoc to chuc tai Viet Nam, vong thi quoc gia thu hut su tham gia tranh tai cua dong dao cac thi sinh xuat sac nhat duoc tuyen chon tu 70 doi tuyen cua cac tinh, thanh Doan, cac truong Dai hoc, Hoc vien, Cao dang, THPT, THCS tren khap ca nuoc. Dieu nay phan nao cho thay suc lan toa cua cuoc thi den voi dong dao cac ban tre yeu thich cong nghe noi chung va tin hoc noi rieng tren toan quoc.


Diem moi cua mua giai 2020 la cac thi sinh lan dau tien duoc thu suc voi phien ban 2016 thay cho phien ban 2013 cua nhung nam truoc o ca 3 noi dung thi Microsoft Word, Excel va PowerPoint nham dap ung nhu cau ung dung thuc tien cua tin hoc vao cuoc song hang ngay.


Ong Nguyen Anh Tuan, Bi thu thuong truc Ban chap hanh Trung uong Doan, Truong Ban chi dao cap quoc gia cua cuoc thi chia se, nam nay, cuoc thi co su thay doi mang tinh buoc ngoat ve the le va co cau giai thuong.


“Viec su dung phien ban 2016 thay cho phien ban 2013 se mang tinh thuc tien cao hon va co gia tri ung dung kien thuc vao thuc hanh ro hon cho cac em hoc sinh, sinh vien. Gia tri giai thuong tang len nhieu nhat trong lich su cuoc thi duoc to chuc tai Viet Nam cung se lam tang them su canh tranh cho cac thi sinh trong hanh trinh chinh phuc ngoi vi cao nhat cua moi noi dung trong mua giai 2020”, ong Tuan nhan dinh.


Mot diem moi nua la nam nay se tang so luong giai len nhieu nhat trong 11 nam qua voi tong gia tri len den hang ty dong. Co cau giai thuong cua cuoc thi nam nay gom co 3 giai Nhat, 9 giai Nhi, 18 giai Ba, 45 giai Khuyen khich, 3 giai Trien vong tuong ung voi 3 noi dung thi cung cac giai ca nhan va tap the khac.


Diem doi moi nay hua hen se la nguon dong luc to lon khich le tinh than “chien dau” het minh cua cac thi sinh. Ba thi sinh xuat sac nhat - ba nha vo dich quoc gia o moi noi dung thi Microsoft Word, Excel va PowerPoint se tro thanh nhung dai su cua doi tuyen Viet Nam tham gia tranh tai tai vong chung ket the gioi.


Cung theo dai dien Ban to chuc, do anh huong cua dich benh, de dam bao an toan cho tat ca thi sinh va nhung nguoi tham gia, vong chung ket the gioi cuoc thi Vo dich Tin hoc van phong nam nay du kien se duoc to chuc tai Orlando, Florida, Hoa Ky trong nam 2021, tren co so bao luu ket qua cuoc thi cap quoc gia nam 2020 va moi quyen loi cua thi sinh van duoc giu nguyen.


M.T


Khởi tranh sân chơi tin học văn phòng cho học sinh, sinh viên toàn quốc

Lễ khai mạc và vòng loại quốc gia cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới 2020 vừa diễn ra. Đây là sân chơi tin học văn phòng quy mô toàn quốc nhằm tìm ra các tài năng trẻ đại diện Việt Nam dự chung kết thế giới.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: