Hầu hết các công ty Hàn Quốc thiếu lộ trình chuyển đổi số

Hiệp hội Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc thực hiện khảo sát trên 49 công ty lớn và 1.296 công ty nhỏ hơn để chuẩn bị cho việc chuyển đổi số. Kết quả chỉ có 9,7% tích cực tham gia và 20,9% đang theo đuổi một phần quá trình chuyển đổi số.


Hầu hết các công ty Hàn Quốc thiếu lộ trình chuyển đổi số
Ảnh: Businesskorea

Trong đó, chỉ có 3,5% công ty cho biết họ bắt đầu thực hiện chuyển đổi số và 12,9% đang lên kế hoạch thực hiện sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Không dưới 83,6% số công ty cho rằng đại dịch không liên quan gì đến quá trình chuyển đổi số.


Chỉ 2,1% các công ty đang điều hành một tổ chức dành riêng cho chuyển đổi số và tỷ lệ này là 6,8% trong nhóm công ty được khảo sát. Tương tự, số công ty được khảo sát và số công ty đang theo đuổi chuyển đổi số có bố trí nhân viên dành riêng cho chuyển đổi số tương ứng là 6,2% và 20,5%. Ngoài ra, chỉ có 6,5% công ty có kế hoạch dài hạn và 20,9% công ty đang xây dựng lộ trình chuyển đổi số.


Những công ty theo đuổi quá trình chuyển đổi số đang tập trung vào nâng cao hiệu quả quá trình làm việc (63,1%), sản xuất thông minh (45,1%) và tạo doanh nghiệp mới (44,7%). Sự tập trung vào sản xuất thông minh chiếm 26,8% trong số những công ty được khảo sát trong lĩnh vực sản xuất và sự tập trung vào việc tạo ra doanh nghiệp mới chiếm 28,9% ở những công ty làm trong lĩnh vực CNTT và dịch vụ.


Khi nói đến các công ty không theo đuổi chuyển đổi số, số liệu cho thấy 36,8% trả lời rằng sẽ không tham gia quá trình này và 21,8% trả lời rằng sẽ theo đuổi nó trong tương lai. Lý do mà nhóm công ty được khảo sát đưa ra trong việc thực hiện quá trình chuyển đổi số đó là tính cần thiết (41,3%), thiếu nguồn lực tài chính (30,9%) và thiếu nhân sự (24,5%).


Phan Văn Hòa(Theo Businesskorea)

Hau het cac cong ty Han Quoc thieu lo trinh chuyen doi so


Hiep hoi Cong nghe Cong nghiep Han Quoc thuc hien khao sat tren 49 cong ty lon va 1.296 cong ty nho hon de chuan bi cho viec chuyen doi so. Ket qua chi co 9,7% tich cuc tham gia va 20,9% dang theo duoi mot phan qua trinh chuyen doi so.

Hầu hết các công ty Hàn Quốc thiếu lộ trình chuyển đổi số

Hiệp hội Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc thực hiện khảo sát trên 49 công ty lớn và 1.296 công ty nhỏ hơn để chuẩn bị cho việc chuyển đổi số. Kết quả chỉ có 9,7% tích cực tham gia và 20,9% đang theo đuổi một phần quá trình chuyển đổi số.
Hầu hết các công ty Hàn Quốc thiếu lộ trình chuyển đổi số
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: