Cách xác định đơn giá nhân công trong đầu tư ứng dụng CNTT dùng vốn nhà nước

Bộ TT&TT vừa có hướng dẫn cụ thể việc xác định đơn giá nhân công CNTT trực tiếp trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.


Cách xác định đơn giá nhân công trong đầu tư ứng dụng CNTT dùng vốn nhà nước
Bộ TT&TT đã có hướng dẫn cụ thể để xác định đơn giá nhân CNTT trong quá trình lập, quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT. (Ảnh: Báo Hải quan)

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước mới được Bộ TT&TT ban hành tại Quyết định 129/QĐ-BTTTT.


Bộ TT&TT nêu rõ, căn cứ điều kiện cụ thể của dự án, hoạt động ứng dụng CNTT, chủ đầu tư xem xét quyết định việc áp dụng, vận dụng hướng dẫn này để xác định đơn giá nhân công CNTT.


Việc xác định đơn giá nhân công tại hướng dẫn theo các nguyên tắc như: phù hợp với cấp bậc nhân công trong hoạt động lập, quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT; phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù công việc của nhân công ứng dụng CNTT.


Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT tại hướng dẫn này là đơn giá nhân công CNTT trong nước, làm việc 1 ngày là 8 giờ và làm việc 1 tháng là 26 ngày. Các thành phần chi phí trong đơn giá nhân công được xác định phù hợp với từng loại nhân công CNTT.


Bộ TT&TT cũng hướng dẫn cụ thể, đơn giá nhân công CNTT trực tiếp được xác định theo công thức hướng dẫn tại phụ lục 4 Thông tư 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/2/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT:


Cách xác định đơn giá nhân công trong đầu tư ứng dụng CNTT dùng vốn nhà nước
Cách xác định đơn giá nhân công trong đầu tư ứng dụng CNTT dùng vốn nhà nước.

Việc Bộ TT&TT ban hành Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước là nhằm thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về “Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025”.  


Cụ thể, tại Nghị quyết 17, một trong những nhiệm vụ Bộ TT&TT được giao là “Xây dựng văn bản hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư CNTT, phù hợp với thực tế và đặc thù ngành CNTT”.


Để hiện thực hóa các quy định tại Nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, trong năm 2020, Bộ TT&TT đã có 5 thông tư hướng dẫn chi tiết Nghị định này.


Năm Thông tư hướng dẫn chi tiết Nghị định 73 đã được Bộ TT&TT ban hành gồm: Thông tư 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/2/2020 quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng CNTT;


Thông tư 12/2020/TT-BTTTT ngày 29/5/2020 hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí; Thông tư 23/2020/TT-BTTTT ngày 09/9/2020 quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư 24/2020/TT-BTTTT ngày 9/9/2020 quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.


M.T

Cach xac dinh don gia nhan cong trong dau tu ung dung CNTT dung von nha nuoc


Bo TT&TT vua co huong dan cu the viec xac dinh don gia nhan cong CNTT truc tiep trong quan ly chi phi dau tu ung dung CNTT su dung nguon von ngan sach nha nuoc.

Cách xác định đơn giá nhân công trong đầu tư ứng dụng CNTT dùng vốn nhà nước

Bộ TT&TT vừa có hướng dẫn cụ thể việc xác định đơn giá nhân công CNTT trực tiếp trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Cách xác định đơn giá nhân công trong đầu tư ứng dụng CNTT dùng vốn nhà nước
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: