Thái Lan đề xuất đánh thuế doanh nghiệp Internet ngoại

Ngày 9/6, Chính phủ Thái Lan phê duyệt dự luật yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet nước ngoài trả thuế giá trị gia tăng (VAT).


Thái Lan đề xuất đánh thuế doanh nghiệp Internet ngoại

Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á mới nhất muốn thu thuế từ các doanh nghiệp công nghệ ngoại quốc. Tháng trước, Indonesia thông qua luật yêu cầu công ty Internet lớn trả thuế VAT trên doanh số sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật số từ tháng 7/2020. Các nhà lập pháp Philippines cũng trình dự luật tương tự để đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số.


Dự luật của Thái Lan, vẫn cần Quốc hội bỏ phiếu, yêu cầu các công ty, nền tảng nước ngoài có thu nhập hơn 1,8 triệu baht (57.434,59 USD)/năm từ cung cấp dịch vụ kỹ thuật số trong nước phải trả 7% VAT trên doanh số.


Theo phó phát ngôn viên Chính phủ Ratchada Thanadirek, Thái Lan dự kiến thu khoảng 3 tỷ baht (95,72 triệu USD) hàng năm nếu luật có hiệu lực. Dự luật ảnh hưởng đến những dịch vụ như stream nhạc/video, game, đặt phòng khách sạn. Bà Ratchada cho rằng những doanh nghiệp này đã phải nộp thuế nếu là của Thái Lan và điều đó không công bằng.


Thanawat Malabuppha, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Thái Lan, nhận xét dự luật sẽ giúp tạo ra sân chơi công bằng cho các công ty trong nước. “Bất kỳ ai kiếm tiền từ người Thái nên trả thuế cho đất nước”, ông nói.


Theo các nhà phân tích, dịch bệnh đã đẩy nhanh nỗ lực đánh thuế doanh nghiệp Internet của chính phủ khắp thế giới vì họ được hưởng lợi khi mọi người ở nhà trong thời gian phong tỏa. Gần 140 nước đến từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đang đàm phán viết lại quy định về thuế để xét tới các hãng công nghệ khổng lồ như Amazon, Facebook, Apple và Google. Các nhà chức trách Đông Nam Á năm ngoái cũng thảo luận về nỗ lực toàn khu vực trong việc đánh thuế các hãng Internet lớn.


Du Lam (Theo Reuters)

Thai Lan de xuat danh thue doanh nghiep Internet ngoai


Ngay 9/6, Chinh phu Thai Lan phe duyet du luat yeu cau cac nha cung cap dich vu Internet nuoc ngoai tra thue gia tri gia tang (VAT).


Thai Lan de xuat danh thue doanh nghiep Internet ngoai

Thai Lan la quoc gia Dong Nam A moi nhat muon thu thue tu cac doanh nghiep cong nghe ngoai quoc. Thang truoc, Indonesia thong qua luat yeu cau cong ty Internet lon tra thue VAT tren doanh so san pham, dich vu ky thuat so tu thang 7/2020. Cac nha lap phap Philippines cung trinh du luat tuong tu de danh thue dich vu ky thuat so.


Du luat cua Thai Lan, van can Quoc hoi bo phieu, yeu cau cac cong ty, nen tang nuoc ngoai co thu nhap hon 1,8 trieu baht (57.434,59 USD)/nam tu cung cap dich vu ky thuat so trong nuoc phai tra 7% VAT tren doanh so.


Theo pho phat ngon vien Chinh phu Ratchada Thanadirek, Thai Lan du kien thu khoang 3 ty baht (95,72 trieu USD) hang nam neu luat co hieu luc. Du luat anh huong den nhung dich vu nhu stream nhac/video, game, dat phong khach san. Ba Ratchada cho rang nhung doanh nghiep nay da phai nop thue neu la cua Thai Lan va dieu do khong cong bang.


Thanawat Malabuppha, Chu tich Hiep hoi Thuong mai dien tu Thai Lan, nhan xet du luat se giup tao ra san choi cong bang cho cac cong ty trong nuoc. “Bat ky ai kiem tien tu nguoi Thai nen tra thue cho dat nuoc”, ong noi.


Theo cac nha phan tich, dich benh da day nhanh no luc danh thue doanh nghiep Internet cua chinh phu khap the gioi vi ho duoc huong loi khi moi nguoi o nha trong thoi gian phong toa. Gan 140 nuoc den tu To chuc Hop tac va Phat trien kinh te (OECD) dang dam phan viet lai quy dinh ve thue de xet toi cac hang cong nghe khong lo nhu Amazon, Facebook, Apple va Google. Cac nha chuc trach Dong Nam A nam ngoai cung thao luan ve no luc toan khu vuc trong viec danh thue cac hang Internet lon.


Du Lam (Theo Reuters)


Thái Lan đề xuất đánh thuế doanh nghiệp Internet ngoại

Ngày 9/6, Chính phủ Thái Lan phê duyệt dự luật yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet nước ngoài trả thuế giá trị gia tăng (VAT).
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: