Với iOS 14, Apple bổ sung cho tai nghe AirPods tính năng Optimized Battery Charging

Với iOS 14, Apple đã bổ sung cho tai nghe AirPods tính năng Optimized Battery Charging giúp tối ưu hóa và kéo dài tuổi..


Với iOS 14, Apple đã bổ sung cho tai nghe AirPods tính năng Optimized Battery Charging giúp tối ưu hóa và kéo dài tuổi thọ pin khi sạc. Với iOS 14, Apple bổ sung cho tai nghe AirPods tính năng Optimized Battery Charging

Nguồn ảnh: Mashable


Tính năng sạc mới trên iOS 14 cho phép AirPods tìm hiểu thói quen sạc pin hàng ngày của người dùng và sẽ chờ để hoàn tất việc sạc quá 80% cho đến khi người dùng cần.


Ví dụ, nếu AirPods được sạc vào ban đêm trong khi người dùng ngủ, tính năng mới có thể sạc chúng đến mức 80% và chỉ tiếp tục sạc 20% pin còn lại trước 1 giờ khi người dùng thức dậy.


Thông báo đã bật Optimized Battery Charging cho AirPods


Apple cung cấp chức năng Optimized Battery Charging tương tự cho iPhone và máy Mac để kéo dài tổng thời lượng pin của thiết bị. Việc tránh nạp pin liên tục khi cắm sạc sẽ giúp giảm thời gian sử dụng của thiết bị ở mức tối đa và điều đó giúp bảo vệ sức khỏe của pin tốt hơn trong thời gian dài, hạn chế chai pin.


Optimized Battery Charging đã được thêm vào iPhone trong iOS 13 và tính năng tương tự cũng đã được thêm vào macOS trong macOS Catalina 10.15.5 với tên Battery Health Management.


Bạn có đang dùng AirPods và nhận xét thế nào về tính năng Optimized Battery Charging trên iOS 14?


Nguồn: Macrumors

Voi iOS 14, Apple bo sung cho tai nghe AirPods tinh nang Optimized Battery Charging


Voi iOS 14, Apple da bo sung cho tai nghe AirPods tinh nang Optimized Battery Charging giup toi uu hoa va keo dai tuoi..


Voi iOS 14, Apple da bo sung cho tai nghe AirPods tinh nang Optimized Battery Charging giup toi uu hoa va keo dai tuoi tho pin khi sac. Voi iOS 14, Apple bo sung cho tai nghe AirPods tinh nang Optimized Battery Charging

Nguon anh: Mashable


Tinh nang sac moi tren iOS 14 cho phep AirPods tim hieu thoi quen sac pin hang ngay cua nguoi dung va se cho de hoan tat viec sac qua 80% cho den khi nguoi dung can.


Vi du, neu AirPods duoc sac vao ban dem trong khi nguoi dung ngu, tinh nang moi co the sac chung den muc 80% va chi tiep tuc sac 20% pin con lai truoc 1 gio khi nguoi dung thuc day.


Thong bao da bat Optimized Battery Charging cho AirPods


Apple cung cap chuc nang Optimized Battery Charging tuong tu cho iPhone va may Mac de keo dai tong thoi luong pin cua thiet bi. Viec tranh nap pin lien tuc khi cam sac se giup giam thoi gian su dung cua thiet bi o muc toi da va dieu do giup bao ve suc khoe cua pin tot hon trong thoi gian dai, han che chai pin.


Optimized Battery Charging da duoc them vao iPhone trong iOS 13 va tinh nang tuong tu cung da duoc them vao macOS trong macOS Catalina 10.15.5 voi ten Battery Health Management.


Ban co dang dung AirPods va nhan xet the nao ve tinh nang Optimized Battery Charging tren iOS 14?


Nguon: Macrumors


Với iOS 14, Apple bổ sung cho tai nghe AirPods tính năng Optimized Battery Charging

Với iOS 14, Apple đã bổ sung cho tai nghe AirPods tính năng Optimized Battery Charging giúp tối ưu hóa và kéo dài tuổi..
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: