Thí điểm chuyển đổi số cho các xã, bản khó khăn

Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT đang thí điểm chuyển đổi số cho một số xã, bản để giúp các địa phương phát triển kinh tế xã hội nhờ công nghệ, tạo cơ sở thực tiễn cho việc triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.


Mang công nghệ về các xã, bản khó khăn


Vi Hương là một xã vùng cao nằm ở phía Bắc của tỉnh Bắc Kạn. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã khá cao, chiếm 24,91%. Xã có thu nhập bình quân trên đầu người thấp chỉ đạt 13,5 triệu/người/năm so với thu nhập bình quân trên đầu người của người Việt xấp xỉ 65 triệu/người/ năm (theo số liệu năm 2019). 


Đặc biệt, dù có nhiều tiềm năng phát triển các loại nông sản, nhất là thảo dược chăm sóc sức khỏe song vì nhiều lý do mà Vi Hương vẫn sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, chưa chuyên nghiệp và hạn chế đầu ra cho sản phẩm.


Thí điểm chuyển đổi số cho các xã, bản khó khăn
Chương trình triển khai thí điểm chuyển đổi số cho một số xã, bản khó khăn nhằm thực hiện vai trò dẫn dắt của Bộ TT&TT trong chuyển đổi số, giúp các địa phương phát triển kinh tế xã hội (Ảnh người dân Vi Hương thu hái dược liệu)

Với mong muốn góp phần tạo sự đổi thay cho địa phương còn khó khăn này, từ tháng 4/2020, Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT đã phối hợp với Sở TT&TT tỉnh Bắc Kạn, UBND huyện Bạch Thông, UBND xã Vi Hương và CMC Telecom thí điểm chuyển đổi số nông nghiệp cho các sản phẩm đặc trưng.


Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành việc khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp tại Vi Hương; cũng như phân tích, đánh giá, lên phương án và kế hoạch chuyển đổi số. Kết nối với sàn thương mại điện tử Postmart của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) và các sản phẩm của Vi Hương hiện đã được người dùng trên mọi miền đất nước đặt mua trực tiếp qua sàn Postmart và nhận được nhiều phản hồi tích cực.


Vi Hương là một trong những xã, bản được Cục Tin học hóa tiến lựa chọn tham gia chương trình thí điểm chuyển đổi số để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân tại địa phương.


Những xã có điều kiện kinh tế còn khó khăn khác cũng được chọn để được hỗ trợ triển khai chuyển đổi số gồm có: Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), Nhơn Lý (thành phố Quy Nhơn, Bình Định), Tràng Đà (thành phố Tuyên Quang), Nậm Ty (huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang), Minh Lãng (huyện Vũ Thư, Thái Bình) và Hồ Thầu (huyện Tam Đường, Lai Châu). Chương trình thí điểm sẽ giúp các xã đưa sản phẩm, dịch vụ đặc trưng của mình đến với khách hàng bằng bằng hình thức công nghệ.


Thí điểm chuyển đổi số cho các xã, bản khó khăn
Thí điểm chuyển đổi số cho các xã, bản khó khăn
Chương trình thí điểm sẽ giúp các xã đưa sản phẩm, dịch vụ đặc trưng của mình đến với khách hàng bằng bằng hình thức công nghệ.

Ý tưởng thí điểm chuyển đổi số tại một số xã khó khăn được Cục Tin học hóa đề xuất hướng tới mục tiêu kép là: thực hiện vai trò dẫn dắt của Bộ TT&TT trong chuyển đổi số, giúp một số địa phương phát triển kinh tế xã hội, lấy người dân là trung tâm, không ai bị bỏ lại phía sau; xây dựng điển hình về chuyển đổi số để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo cảm hứng. Đồng thời, tạo cơ sở thực tiễn cho Bộ TT&TT trong việc triển khai các nội dung của Chương trình chuyển đổi số quốc gia.


Dự kiến được triển khai với 100% nguồn lực xã hội hóa với kinh phí, trang thiết bị do các doanh nghiệp công nghệ đóng góp và nhân lực chủ yếu là đoàn viên thanh niên Bộ TT&TT cùng lực lượng tại địa bàn, chương trình sẽ hỗ trợ các xã được chọn xây dựng dự án chuyển đổi số. Trong đó, nêu rõ mục tiêu, nội dung, giải pháp và các bước thực hiện; đặc biệt phải xác định các công nghệ, nền tảng số được sử dụng trong chu trình chuyển đổi. Mỗi xã/bản thí điểm sẽ chọn lựa một số sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc trưng của địa phương để thực hiện chuyển đổi số.


Các xã/bản được chọn triển khai thí điểm cũng được hỗ trợ trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số dựa trên định hướng phát triển sản phẩm, dịch vụ lựa chọn. Người dân được tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng trong việc ứng dụng công nghệ số để tạo ra sản phẩm, dịch vụ cùng kỹ năng giới thiệu, bán hàng.


Kết quả chương trình thí điểm triển khai chuyển đổi số cho một số xã/bản khó khăn dự kiến được Cục Tin học hóa tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ TT&TT trong quý IV năm nay.


Sứ mệnh lớn của Chương trình chuyển đổi số quốc gia


Khi trao đổi với các chuyên gia CNTT tại lễ khai giảng “Chương trình đào tạo 100 chuyên gia Chính phủ điện tử” mới đây, Cục trưởng Cục Tin học hóa Nguyễn Huy Dũng đã nhấn mạnh, sứ mệnh của chương trình chuyển đổi số quốc gia là làm sao mang CNTT “thấm” vào từng cây lúa, củ khoai của người dân.


Khẳng định vai trò quan trọng của các chuyên gia CNTT, người đứng đầu Cục Tin học hóa khuyến nghị, các chuyên gia CNTT đừng giới hạn trách nhiệm, công việc của mình trong việc ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, mà cần nghĩ sứ mệnh của mình rộng hơn thế: mang CNTT vào mọi ngõ ngách của cuộc sống.


 “Các chuyên gia CNTT thời gian tới cần đau đáu việc làm thế nào để ứng dụng CNTT giúp phát triển kinh tế xã hội của địa phương mình”, ông Dũng chia sẻ.


Trong “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được phê duyệt ngày 3/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã đạt ra mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số Việt Nam chiếm 20% GDP và tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%.


Chương trình chuyển đổi số quốc gia cũng xác định Nông nghiệp là một trong tám lĩnh vực cần được ưu tiên chuyển đổi số trước, cùng với Y tế, Giáo dục, Tài chính - Ngân hàng, Giao thông vận tải và logistics, Năng lượng, Tài nguyên và Môi trường, Sản xuất công nghiệp. Bởi lẽ, đây là những lĩnh vực có tác động xã hội, liên quan hàng ngày tới người dân, thay đổi nhận thức nhanh nhất, mang lại hiệu quả, giúp tiết kiệm chi phí.


Vân Anh

Thi diem chuyen doi so cho cac xa, ban kho khan


Cuc Tin hoc hoa, Bo TT&TT dang thi diem chuyen doi so cho mot so xa, ban de giup cac dia phuong phat trien kinh te xa hoi nho cong nghe, tao co so thuc tien cho viec trien khai Chuong trinh Chuyen doi so quoc gia.


Mang cong nghe ve cac xa, ban kho khan


Vi Huong la mot xa vung cao nam o phia Bac cua tinh Bac Kan. Hien nay, ty le ho ngheo cua xa kha cao, chiem 24,91%. Xa co thu nhap binh quan tren dau nguoi thap chi dat 13,5 trieu/nguoi/nam so voi thu nhap binh quan tren dau nguoi cua nguoi Viet xap xi 65 trieu/nguoi/ nam (theo so lieu nam 2019). 


Dac biet, du co nhieu tiem nang phat trien cac loai nong san, nhat la thao duoc cham soc suc khoe song vi nhieu ly do ma Vi Huong van san xuat nho le, manh mun, chua chuyen nghiep va han che dau ra cho san pham.


Thi diem chuyen doi so cho cac xa, ban kho khan
Chuong trinh trien khai thi diem chuyen doi so cho mot so xa, ban kho khan nham thuc hien vai tro dan dat cua Bo TT&TT trong chuyen doi so, giup cac dia phuong phat trien kinh te xa hoi (Anh nguoi dan Vi Huong thu hai duoc lieu)

Voi mong muon gop phan tao su doi thay cho dia phuong con kho khan nay, tu thang 4/2020, Cuc Tin hoc hoa, Bo TT&TT da phoi hop voi So TT&TT tinh Bac Kan, UBND huyen Bach Thong, UBND xa Vi Huong va CMC Telecom thi diem chuyen doi so nong nghiep cho cac san pham dac trung.


Den nay, cac don vi da hoan thanh viec khao sat tinh hinh san xuat nong nghiep tai Vi Huong; cung nhu phan tich, danh gia, len phuong an va ke hoach chuyen doi so. Ket noi voi san thuong mai dien tu Postmart cua Tong cong ty Buu dien Viet Nam (VietnamPost) va cac san pham cua Vi Huong hien da duoc nguoi dung tren moi mien dat nuoc dat mua truc tiep qua san Postmart va nhan duoc nhieu phan hoi tich cuc.


Vi Huong la mot trong nhung xa, ban duoc Cuc Tin hoc hoa tien lua chon tham gia chuong trinh thi diem chuyen doi so de phat trien kinh te xa hoi, nang cao doi song vat chat, tinh than cua nguoi dan tai dia phuong.


Nhung xa co dieu kien kinh te con kho khan khac cung duoc chon de duoc ho tro trien khai chuyen doi so gom co: Huong Phung (huyen Huong Hoa, Quang Tri), Nhon Ly (thanh pho Quy Nhon, Binh Dinh), Trang Da (thanh pho Tuyen Quang), Nam Ty (huyen Hoang Su Phi, Ha Giang), Minh Lang (huyen Vu Thu, Thai Binh) va Ho Thau (huyen Tam Duong, Lai Chau). Chuong trinh thi diem se giup cac xa dua san pham, dich vu dac trung cua minh den voi khach hang bang bang hinh thuc cong nghe.


Thi diem chuyen doi so cho cac xa, ban kho khan
Thi diem chuyen doi so cho cac xa, ban kho khan
Chuong trinh thi diem se giup cac xa dua san pham, dich vu dac trung cua minh den voi khach hang bang bang hinh thuc cong nghe.

Y tuong thi diem chuyen doi so tai mot so xa kho khan duoc Cuc Tin hoc hoa de xuat huong toi muc tieu kep la: thuc hien vai tro dan dat cua Bo TT&TT trong chuyen doi so, giup mot so dia phuong phat trien kinh te xa hoi, lay nguoi dan la trung tam, khong ai bi bo lai phia sau; xay dung dien hinh ve chuyen doi so de tuyen truyen, nang cao nhan thuc, tao cam hung. Dong thoi, tao co so thuc tien cho Bo TT&TT trong viec trien khai cac noi dung cua Chuong trinh chuyen doi so quoc gia.


Du kien duoc trien khai voi 100% nguon luc xa hoi hoa voi kinh phi, trang thiet bi do cac doanh nghiep cong nghe dong gop va nhan luc chu yeu la doan vien thanh nien Bo TT&TT cung luc luong tai dia ban, chuong trinh se ho tro cac xa duoc chon xay dung du an chuyen doi so. Trong do, neu ro muc tieu, noi dung, giai phap va cac buoc thuc hien; dac biet phai xac dinh cac cong nghe, nen tang so duoc su dung trong chu trinh chuyen doi. Moi xa/ban thi diem se chon lua mot so san pham, dich vu chu luc, dac trung cua dia phuong de thuc hien chuyen doi so.


Cac xa/ban duoc chon trien khai thi diem cung duoc ho tro trang thiet bi phuc vu chuyen doi so dua tren dinh huong phat trien san pham, dich vu lua chon. Nguoi dan duoc tuyen truyen, nang cao nhan thuc, huong dan ky nang trong viec ung dung cong nghe so de tao ra san pham, dich vu cung ky nang gioi thieu, ban hang.


Ket qua chuong trinh thi diem trien khai chuyen doi so cho mot so xa/ban kho khan du kien duoc Cuc Tin hoc hoa tong hop, bao cao lanh dao Bo TT&TT trong quy IV nam nay.


Su menh lon cua Chuong trinh chuyen doi so quoc gia


Khi trao doi voi cac chuyen gia CNTT tai le khai giang “Chuong trinh dao tao 100 chuyen gia Chinh phu dien tu” moi day, Cuc truong Cuc Tin hoc hoa Nguyen Huy Dung da nhan manh, su menh cua chuong trinh chuyen doi so quoc gia la lam sao mang CNTT “tham” vao tung cay lua, cu khoai cua nguoi dan.


Khang dinh vai tro quan trong cua cac chuyen gia CNTT, nguoi dung dau Cuc Tin hoc hoa khuyen nghi, cac chuyen gia CNTT dung gioi han trach nhiem, cong viec cua minh trong viec ung dung CNTT, xay dung Chinh phu dien tu, chinh quyen dien tu, ma can nghi su menh cua minh rong hon the: mang CNTT vao moi ngo ngach cua cuoc song.


 “Cac chuyen gia CNTT thoi gian toi can dau dau viec lam the nao de ung dung CNTT giup phat trien kinh te xa hoi cua dia phuong minh”, ong Dung chia se.


Trong “Chuong trinh chuyen doi so quoc gia den nam 2025, dinh huong den nam 2030” duoc phe duyet ngay 3/6/2020, Thu tuong Chinh phu da dat ra muc tieu den nam 2025, kinh te so Viet Nam chiem 20% GDP va ty trong kinh te so trong tung nganh, linh vuc dat toi thieu 10%.


Chuong trinh chuyen doi so quoc gia cung xac dinh Nong nghiep la mot trong tam linh vuc can duoc uu tien chuyen doi so truoc, cung voi Y te, Giao duc, Tai chinh - Ngan hang, Giao thong van tai va logistics, Nang luong, Tai nguyen va Moi truong, San xuat cong nghiep. Boi le, day la nhung linh vuc co tac dong xa hoi, lien quan hang ngay toi nguoi dan, thay doi nhan thuc nhanh nhat, mang lai hieu qua, giup tiet kiem chi phi.


Van Anh


Thí điểm chuyển đổi số cho các xã, bản khó khăn

Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT đang thí điểm chuyển đổi số cho một số xã, bản để giúp các địa phương phát triển kinh tế xã hội nhờ công nghệ, tạo cơ sở thực tiễn cho việc triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: