Hé lộ danh sách iPhone được lên đời iPhoneOS 14 (iOS 14)

Apple gần đây đã chia sẻ số liệu iPhone và iPad nâng cấp lên iOS 13, có đến 92% iPhone được phát hành trong khoảng 4 năm..


Apple gần đây đã chia sẻ số liệu iPhone và iPad nâng cấp lên iOS 13, có đến 92% iPhone được phát hành trong khoảng 4 năm trở lại đây đang chạy iOS 13 và 93% iPad đã nâng cấp lên iPadOS 13. WWDC 2020 sẽ là nơi Apple giới thiệu phiên bản hệ điều hành iOS tiếp theo. Hé lộ danh sách iPhone được lên đời iPhoneOS 14 (iOS 14)

Trước thềm sự kiện WWDC 2020, đã có thông tin cho rằng Apple sẽ đổi tên hệ điều hành iOS thành iPhoneOS và iPhone thành Apple Phone. Dù là iOS hay iPhoneOS, đây là danh sách iPhone được lên đời iPhoneOS 14 (iOS 14).

He lo danh sach iPhone duoc len doi iPhoneOS 14 (iOS 14)


Apple gan day da chia se so lieu iPhone va iPad nang cap len iOS 13, co den 92% iPhone duoc phat hanh trong khoang 4 nam..


Apple gan day da chia se so lieu iPhone va iPad nang cap len iOS 13, co den 92% iPhone duoc phat hanh trong khoang 4 nam tro lai day dang chay iOS 13 va 93% iPad da nang cap len iPadOS 13. WWDC 2020 se la noi Apple gioi thieu phien ban he dieu hanh iOS tiep theo. He lo danh sach iPhone duoc len doi iPhoneOS 14 (iOS 14)

Truoc them su kien WWDC 2020, da co thong tin cho rang Apple se doi ten he dieu hanh iOS thanh iPhoneOS va iPhone thanh Apple Phone. Du la iOS hay iPhoneOS, day la danh sach iPhone duoc len doi iPhoneOS 14 (iOS 14).


Hé lộ danh sách iPhone được lên đời iPhoneOS 14 (iOS 14)

Apple gần đây đã chia sẻ số liệu iPhone và iPad nâng cấp lên iOS 13, có đến 92% iPhone được phát hành trong khoảng 4 năm..
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: