Để hỗ trợ các bạn học sinh, sẽ cập nhật lịch học trực tuyến trên kênh Hà Nội 2 của các khối lớp 4, 5, 6, 7, 8, 10 và 11 trong tuần này (từ ngày 13/4 đến 18/4/2020).


Trong thời gian này, không chỉ học sinh các khối lớp 9 và 12 mà học sinh các khối lớp 4, 5, 6, 7, 8, 10 và 11 có thể học các bài giảng trực tuyến trên Đài Truyền hình Hà Nội, cụ thể là trên kênh 2.


Để hỗ trợ các bạn học sinh, TinCongNghe sẽ cập nhật lịch học trực tuyến trên kênh Hà Nội 2 của các khối lớp trong tuần này (từ ngày 13/4 đến 18/4/2020).


Học sinh khối lớp 4, 5 sẽ học 3 môn là Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh; các khối lớp 6, 7 và 8 sẽ học 3 môn gồm Tiếng Anh, Toán, Ngữ Văn; còn các khối lớp 10, 11 học 6 môn là Tiếng Anh, Toán, Ngữ Văn, Hóa Học, Vật Lý, Sinh học.


Thời gian học là từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Được biết khối lớp 6 có khung giờ học là 8h30, lớp 7 là 9h15, lớp 8 là 10h và 13h30, lớp 10 là 14h15, 15h và 15h45, lớp 11 là 16h30 và 17h10, lớp 4 là 19h45, lớp 5 là 20h30.


Nếu cần hãy tham khảo địa chỉ xem online kênh Hà Nội 2 ở đây.


e1-lich-hoc-truc-tuyen-lop-6-8-10-11-ha-noi-2-lich-hoc-online-lop-7-4-5-kenh-ha-noi-2.jpg

Lịch học trực tuyến lớp 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 kênh Hà Nội 2

LỚP


GIỜ PHÁT SÓNG


THỨ/MÔN HỌC


THỨ HAI


THỨ BA


THỨ TƯ


THỨ NĂM


THỨ SÁU


THỨ BẢY


Lớp 6


8h30


TIẾNG ANH


TOÁN


NGỮ VĂN


TIẾNG ANH


TOÁN


NGỮ VĂN


Lớp 7


9h15


TIẾNG ANH


TOÁN


NGỮ VĂN


TIẾNG ANH


TOÁN


NGỮ VĂN


Lớp 8


10h00


TIẾNG ANH


TOÁN


NGỮ VĂN


TIẾNG ANH


TOÁN


NGỮ VĂN


Lớp 10


13h30


NGỮ VĂN


HÓA HỌC


TIẾNG ANH


TOÁN


VẬT LÝ


SINH HỌC


14h15


NGỮ VĂN


HÓA HỌC


TIẾNG ANH


TOÁN


VẬT LÝ


LỊCH SỬ


15h00


TOÁN


LỊCH SỬ


NGỮ VĂN


ĐỊA LÝ


TIẾNG ANH


Lớp 11


15h45


NGỮ VĂN


HÓA HỌC


TIẾNG ANH


TOÁN


VẬT LÝ


SINH HỌC


16h30


NGỮ VĂN


HÓA HỌC


TIẾNG ANH


TOÁN


VẬT LÝ


SINH HỌC


17h10


TOÁN


LỊCH SỬ


NGỮ VĂN


ĐỊA LÝ


TIẾNG ANH


Lớp 4


19h45


TIẾNG ANH


TOÁN


TIẾNG VIỆT


TIẾNG ANH


TOÁN


TIẾNG VIỆT


Lớp 5


20h30


TIẾNG ANH


TOÁN


TIẾNG VIỆT


TIẾNG ANH


TOÁN


TIẾNG VIỆT

Lich hoc truc tuyen cac khoi lop tren kenh Ha Noi 2 trong tuan nay


De ho tro cac ban hoc sinh, se cap nhat lich hoc truc tuyen tren kenh Ha Noi 2 cua cac khoi lop 4, 5, 6, 7, 8, 10 va 11 trong tuan nay (tu ngay 13/4 den 18/4/2020).

Lịch học trực tuyến các khối lớp trên kênh Hà Nội 2 trong tuần này

Để hỗ trợ các bạn học sinh, sẽ cập nhật lịch học trực tuyến trên kênh Hà Nội 2 của các khối lớp 4, 5, 6, 7, 8, 10 và 11 trong tuần này (từ ngày 13/4 đến 18/4/2020).
Lịch học trực tuyến các khối lớp trên kênh Hà Nội 2 trong tuần này
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: